Herunterladen  Diese Seite drucken

Przeznaczenie; Bezpieczeństwo: Dzieci - Beko MCB 25433 BG Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeń-
1
stwa i ochrony środowiska naturalnego
Nie piecz niczego w kuchence. Go-
rący olej może uszkodzić części i
materiały, z których jest wykonana
kuchenka, i może spowodować
oparzenia skóry.
Nakłuj artykuły z grubą skórką, jak
ziemniaki, cukinie, jabłka i kasz-
tany.
Urządzenie musi być ustawione w
taki sposób, aby tył był skierowany
do ściany.
Jeśli drzwiczki lub ich uszczelki są
uszkodzone, nie wolno używać
kuchenki, aż zostanie naprawiona
przez specjalistę.
Przed przeniesieniem urządzenia
zabezpiecz talerz obrotowy, aby
zapobiec jego uszkodzeniu.
Nie używaj kuchenki mikrofalowej
do gotowania lub podgrzewania
całych jajek, w skorupce czy bez.
Nigdy nie zdejmuj części tylnej i
boków urządzenia, które zapew-
niają minimalne odległości między
ścianami szafki a urządzeniem,
aby zapewnić wymaganą cyrkula-
cję powietrza.

1.2 Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku wbudowa-
nego.
112 / 233 PL
Nie używaj tego urządzenia do
celów niezgodnych z jego prze-
znaczeniem.
Nie używaj tego urządzenia jako
źródła ciepła.
Kuchenka mikrofalowa jest prze-
znaczona wyłącznie do rozmra-
żania, gotowania i duszenia
artykułów spożywczych.
Nigdy nie gotuj potraw zbyt długo
– możesz spowodować pożar.
Do czyszczenia urządzenia nie
używaj myjek parowych.
1.3 Bezpieczeństwo:
Dzieci
Szczególną ostrożność zaleca się,
gdy używane jest w pobliżu dzieci
i osób o ograniczonych możliwo-
ściach fizycznych, zmysłowych lub
umysłowych.
Urządzenia tego mogą używać
dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz
osoby niepełnosprawne fizycznie,
sensorycznie lub umysłowo, lub
nieumiejętne i niedoświadczone,
pod warunkiem, że ktoś nadzoruje
ich użytkowanie pod względem
bezpieczeństwa, lub zostały od-
powiednio poinstruowane i zdają
sobie sprawę z zagrożeń przy jego
użytkowaniu.
Kuchenka mikrofalowa / Instrukcja obsługi

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mcb 25433 x

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: