Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 125 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Hinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

ANGLE GRINDER PP 125 A1
ANGLE GRINDER
KUTNA BRUSILICA
Operation and Safety Notes
Upute za korištenje i sigurnosne upute
Notes for parents
Upute za roditelje
POLIZOR UNGHIULAR
WINKELSCHLEIFER
Instrucţiuni de utilizare și siguranţă
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Indicaţii pentru părinţi
Hinweise für die Eltern
IAN 78014
1
2
3
ON / OFF
klick
klick
4
7
6
5
Angle Grinder PP 125 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new appliance. You
have chosen a high quality product. The operating instructions are
part of the product. They contain important information concerning
safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all
the operating and safety instructions. If you pass the product on to anyone
else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.
Intended use
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER
3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH
MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER
OF SUFFOCATION!
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags,
loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport,
are not part of the toy and must be removed before children are allowed
to play with the toy.
Hello! My
name is Peter
Scope of delivery
Parkside!
1 Toy
1 Set of operating instructions
GB
Technical Data
Angle Grinder: PP 125 A1
For batteries
3 x 1.5 V
, R6, AA (Mignon) (not included in scope of delivery)
We recommend using only batteries and not accumulators.
Features and fittings / play function
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.
ON / Off switch switches the device on
1
Battery compartment
2
Screw battery compartment
3
Handle
4
Protective cover
5
Grinding disk rotates and creates grinding noises
6
LED: lights up during operation
7
General Safety Instructions
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or
on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy
may no longer be used.
General safety notes
concerning batteries
Single use, non-rechargeable batteries must never be recharged.
GB
Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are
recharged.
Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
Empty batteries must be removed from the toy.
Do not allow the connection terminals to short circuit.
Removing and inserting the batteries
Loosen the battery compartment screw using a screwdriver
.
3
Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
Screw on the battery compartment cover.
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover screwed on.
Cleaning
Never immerse the device in water or other liquids.
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of clean-
ing agent.
Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.
Disposal
Return the packaging to a local recycling facility.
GB
Return the device to a local recycling facility.
Contact your local authorities for information on how to dispose of the product
at the end of product life.
Disposal of the batteries!
Never dispose of batteries in your household waste.
Return batteries to the recycling facilities offered.
GB
Kutna brusilica PP 125 A1
Uvod
Čestitamo Vam na kupnji novog uređaja. Ovom kupnjom odlučili ste
se za visokokvalitetan proizvod. Upute za uporabu su sastavni dio
ovog proizvoda. One sadrže važne upute o sigurnosti, uporabi i
uklanjanju otpada. Prije upotrebe proizvoda upoznajte se sa svim njegovim
uputama za korištenje i sigurnosnim uputama. Ukoliko proizvod dajete nekoj
drugoj osobi, predajte toj osobi također i sve upute.
Namjena
POZOR! NIJE NAMIJENJENO DJECI MLAĐOJ OD 3
GODINE, JER SE SITNI DIJELOVI MOGU PROGUTATI!
OPASNOST OD GUŠENJA!
POZOR! Vrpce / žice / dijelovi od stiropora / folije / trake / stezaljke / pri-
vjesci, omče, s kojima je igračka pričvršćena u pakiranju za siguran transport,
nisu dijelovi igračke i moraju se odrstraniti prije nego se igračka daje djeci.
Opseg isporuke
Halo! Moje
ime je Peter
1 igračka
Parkside!
1 upute za uporabu
HR
Tehnički podaci
Kutna brusilica: PP 125 A1
Za baterije
3 x 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (nije sadržano u opsegu pošiljke)
Ne preporučujemo za upotrebu punjive baterije, nego samo obične baterije.
Oprema / funkcije igranja
Ovaj artikl je igračka načinjena po uzoru alata s funkcijama prilagođenim djetetu.
Prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE: za rad uređaja
1
Pretinac za baterije
2
Vijak pretinca za baterije
3
Drška
4
Zaštitni poklopac
5
Brusna ploča se okreče i stvara buku brušenja
6
LED: svijetli kod pogona
7
Opće sigurnosne upute
Redovito provjerite igračku na oštećenja (kao štete na kontaktima ili kućištu,
izlijane baterije itd.). Ako ustanovite oštećenja, igračka se ne smije više da-
lje koristiti.
Opće sigurnosne napomene
za baterije
Jednokratne baterije se ne smiju ponovo puniti.
HR
Punjive baterije se smiju puniti samo pod nadzorom odraslih.
Punjive baterije se moraju izvaditi iz igračke, prije nego se pune.
Različiti tipovi baterija ili nove i trošene baterije se ne smiju istovremeno
koristiti.
Batterije se moraju umetnuti s ispravnim polovima.
Prazne baterije se moraju izvaditi iz igračke.
Priključne stezaljke se ne smiju kratko spajati.
Vađenje i umetanje baterija
S odvijačem otpustire vijak pretinca za bateriju
.
3
Skinite poklopac pretinca za baterije i umetnite nove baterije.
Prilikom umetanja pripazite na pravilne polove. Oni su prikazani u pretincu
za baterije.
Uvrnite poklopac pretinca za baterije.
POZOR! Koristite uređaj samo s uvrnutim poklopcem pretinca za baterije.
Čišćenje
Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu ili neke druge tekućine.
Prije čišćenja uklonite baterije iz uređaja.
Uređaj čistite malo navlaženom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za
čišćenje.
Čistite unutrašnjost pretinca za baterije samo sa suhom krpom za prašinu.
Zbrinjavanje
Vratite pakiranje preko ponuđenih sabirnih ustanova.
HR
Vratite uređaj preko ponuđenih
sabirnih ustanova.
Mogućnosti zbrinjavanja dotrajalog proizvoda doznati ćete u svojoj mjesnoj
upravi.
Zbrinjavanje baterija!
Baterije se ne smiju uklanjati zajedno s kućnim otpadom.
Vratite baterije preko ponuđenih sabirnih ustanova.
Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.
Pridržavamo pravo tehničkih izmjena u smislu daljnjeg razvoja.
HR

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 125 A1

  • Seite 1 Angle Grinder PP 125 A1 Kutna brusilica PP 125 A1 Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision. Punjive baterije se smiju puniti samo pod nadzorom odraslih. Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are Punjive baterije se moraju izvaditi iz igračke, prije nego se pune.
  • Seite 2 Polizor unghiular PP 125 A1 Winkelschleifer PP 125 A1 Allgemeine Sicherheitshinweise Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea adulţilor. für Batterien Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi încărcate. Nu trebuie utilizate tipuri diferite de baterii sau baterii noi și vechi în...

Diese Anleitung auch für:

Pp 1050 a1