Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 125 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Winkelschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Toy Angle Grinder PP 125 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new appliance. You have chosen
a high quality product. The operating instructions are part of the product. They
contain important information concerning safety, use and disposal. Before using
the product, familiarise yourself with all the operating and safety instructions. If
you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all
the documentation with it.
Intended use
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER
3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH
MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER
OF SUFFOCATION!
TOY ANGLE GRINDER PP 125 A1
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags,
loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport,
are not part of the toy and must be removed before children are allowed
to play with the toy.
TOY ANGLE GRINDER
JÁTÉK SAROKCSISZOLÓ
Operation and Safety Notes
Kezelési és biztonsági útmutatások
Notes for parents
Tudnivalók szülők részére
Scope of delivery
KOTNI BRUSILNIK
ÚHLOVÁ BRUSKA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
1 Toy
Napotki za starše
Upozornění pro rodiče
1 Set of operating instructions
UHLOVÁ BRÚSKA
WINKELSCHLEIFER
Ovládacie a bezpečnostné pokyny
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Pokyny pre rodičov
Hinweise für die Eltern
IAN 90996
Technical Data
Toy Angle Grinder: PP 125 A1
For batteries
3 x 1.5 V
, R6, AA (Mignon) (not included in scope of delivery)
We recommend using only batteries and not accumulators.
1
2
3
Features and fittings / play function
ON / OFF
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.
ON / Off switch switches the device on
1
klick
Battery compartment
2
klick
Screw battery compartment
3
Handle
4
Protective cover
5
Grinding disk rotates and creates grinding noises
6
4
LED: lights up during operation
7
General Safety Instructions
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or
7
6
5
on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy
may no longer be used.
General safety notes concerning batteries
Single use, non-rechargeable batteries must never be recharged.
Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
Játék sarokcsiszoló PP 125 A1
Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are
recharged.
Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
Empty batteries must be removed from the toy.
Do not allow the connection terminals to short circuit.
Gratulálunk új készülékének vásárlásához. Ezzel egy kiváló minőségű termék
mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a haszná-
latára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. A termék
Removing and inserting the batteries
használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági utasítást. A
termék harmadik fél számára történő továbbadása esetén mellékelje a teljes
ATTENTION! An adult must replace the batteries.
dokumentációt is.
Loosen the battery compartment screw using a screwdriver
3
.
Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
Screw on the battery compartment cover.
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover screwed on.
Cleaning
Never immerse the device in water or other liquids.
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of clean-
ing agent.
Hello! My
Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.
name is Peter
Parkside!
1 db játék
Disposal
1 db használati utasítás
Return the packaging to a local recycling facility.
GB
GB
Return the device to a local recycling facility.
Játék sarokcsiszoló: PP 125 A1
Az elemekhez
Contact your local authorities for information on how to dispose of the product
3 db 1,5 V
at the end of product life.
Disposal of the batteries!
Ez a termék egy szerszám mintájára gyártott játékszer a gyermekeknek megfe-
Never dispose of batteries in your household waste.
lelő funkciókkal.
Return batteries to the recycling facilities offered.
1
2
3
4
5
6
7
GB
GB
Az elemekkel kapcsolatos általános biztonsági
utasítások
Bevezető
A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
A tölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
Különböző típusú, vagy új és használt elemek egyszerre nem használhatók.
Az elemeket a helyes polaritással kell behelyezni.
Az üres elemeket ki kell venni a játékból.
A csatlakozó- kampókat nem szabad rövidre zárni.
Elemek kivétele és behelyezése
Rendeltetésszerű használat
FIGYELEM! Az elem cseréjét felnőtt személynek kell végeznie.
FIGYELEM! 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM
Egy csavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó rekesz csavarját
ALKALMAS, MERT AZ APRÓ RÉSZEK LENYELHETŐEK!
Vegye le az elemtartó rekesz fedelét és tegye be az új elemeket.
FULLADÁSVESZÉLY!
Ezalatt ügyeljen a helyes polaritásra. Ez meg van jelölve az elemrekeszben.
FIGYELEM! A zsinórok / drótok / hungarocell- részek / szalagok / kampók /
Csavarozza vissza az elemtartó rekesz fedelét.
medálok, hurkok, melyekkel a játék a csomagolásba van rögzítve, nem ré-
FIGYELEM! Csak becsavarozott elemrekesz- fedéllel használja a készüléket.
szei a játéknak és el kell távolítani őket még mielőtt a játékot a gyermeknek
átadnánk.
Tisztítás
A csomagolás tartalma
Soha ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.
Helló! A
Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből.
nevem Peter
Parkside!
Tisztítsa a készüléket egy enyhén megnedvesített kendővel. Ne használjon
tisztítószert.
Z elemtartó rekesz belsejét csak száraz porkendővel tisztítsa.
HU
Műszaki adatok
Megsemmisítés
A csomagolást adja le egy gyűjtőállomáson.
, R6, AA (Mignon) (nem tartozék)
Nem javasoljuk akkumulátor használatát, csak elemét.
A készüléket adja le egy
gyűjtőállomáson.
Felszereltség / játékfunkciók
A kiszolgált termék megsemmisítésének lehetőségeiről tájékozódjon lakóhelye
önkormányzatnál.
BE- / KI-kapcsoló: bekapcsolja a készüléket
Az elemek megsemmisítése!
Elemtartó rekesz
Elemtartó rekesz csavar
Markolat
Az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.
Védőbúra
Az elemeket adja le egy gyűjtőállomáson.
A csiszolószalag forog és csiszoló hangot ad
LED: világít az üzemelés alatt
Általános biztonsági utasítások
Rendszeresen ellenőrizze a játékot az esetleges károsodások tekintetében
(mint a csatlakozások hibái, vagy a burkolat, a kifutott elemek, stb.) Ameny-
nyiben hibát észlel, úgy a játékot nem szabad használni.
HU
Kotni brusilnik PP 125 A1
Splošni varnostni napotki za baterije
Baterij, ki se ne polnijo, ni dovoljeno polniti.
Uvod
Baterije, ki se polnijo, je dovoljeno polniti samo pod nadzorom odrasle osebe.
Baterije, ki se polnijo, je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrače.
Čestitamo vam za nakup vaše nove naprave. Odločili ste se za kakovosten iz-
Baterij, ki niso iste vrste, ter novih in rabljenih baterij ni dovoljeno uporab-
delek. Ta navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna
ljati hkrati.
navodila za varnost, uporabo in odstranitev. Preden začnete izdelek uporabljati,
Baterije je treba pravilno vstaviti.
se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. V primeru iz-
Prazne baterije je treba odstraniti iz igrače.
ročitve izdelka drugim osebam, jim predajte tudi vso dokumentacijo.
Priključnih sponk ni dovoljeno kratko zvezati.
Predvidena uporaba
Odstranjevanje in vstavljanje baterij
POZOR! NI PRIMERNO ZA OTROKE, MLAJŠE OD
POZOR! Baterije naj zamenja odrasla oseba.
3
.
3 LET, SAJ LAHKO POGOLTNEJO MAJHNE DELE!
Z izvijačem odvijte vijak za predalček za baterije
NEVARNOST ZADUŠITVE!
Snemite pokrov predalčka za baterije in vstavite nove baterije.
POZOR! Vrvice / žice / deli stiropora / folije / trakovi / sponke / obešala /
Pri tem pazite na pravilno polarnost. Ta je prikazana v predalčku za baterije.
zanke, s katerimi je igrača pritrjena zaradi varnosti med transportom, niso
Privijte pokrov predalčka za baterije.
del igrače in jih je treba pred predajo igrače otrokom odstraniti.
POZOR! Napravo uporabljajte le s privitim pokrovom predalčka za baterije.
Obseg dobave
Čiščenje
1 igrača
Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
Živijo! Moje
1 navodilo za uporabo
Pred čiščenjem odstranite baterije iz naprave.
ime je Peter
Napravo čistite z rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Parkside!
Notranjost predalčka za baterije čistite le s suho krpo za prah.
HU
SI
Tehnični podatki
Kotni brusilnik: PP 125 A1
Za baterije
3 x 1,5 V
, R6, AA (mignon) (niso priložene)
Ne priporočamo uporabe akumulatorskih baterij, ampak običajnih baterij.
Oprema / funkcije igrače
Ta izdelek je imitacija orodja s funkcijami, primernimi za otroka.
Vklopno-izklopno stikalo: vklopi napravo
1
Predalček za baterije
2
Vijak za predalček za baterije
3
Ročaj
4
Zaščitni pokrov
5
Brusna plošča se vrti in povzroča zvoke brušenja
6
LED: sveti med delovanjem
7
Splošna varnostna opozorila
Redno preverjajte igračo, ali je poškodovana (poškodbe kontaktov ali ohi-
šja, iztekle baterije itn.). Če ugotovite poškodbe, igrače ni več dovoljeno
uporabljati.
HU
SI
3
.
SI

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 125 A1

  • Seite 1 Toy Angle Grinder PP 125 A1 Játék sarokcsiszoló PP 125 A1 Az elemekkel kapcsolatos általános biztonsági Kotni brusilnik PP 125 A1 Splošni varnostni napotki za baterije Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are utasítások recharged. Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
  • Seite 2 Odstranjevanje Úhlová bruska PP 125 A1 Uhlová brúska PP 125 A1 Všeobecné bezpečnostné Winkelschleifer PP 125 A1 Allgemeine Sicherheitshinweise für Batterien Nabíjecí baterie se musí před nabíjením vyjmout z hračky. upozornenia pre batérie Rozdílné typy baterií nebo kombinace nových a použitých baterií se nesmí...