Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 125 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Winkelschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Angle Grinder PP 125 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new ap-
pliance. You have chosen a high quality product. The
operating instructions are part of the product. They
contain important information concerning safety, use and dis-
posal. Before using the product, familiarise yourself with all the
operating and safety instructions. If you pass the product on to
anyone else, please ensure that you also pass on all the docu-
mentation with it.
Intended use
ANGLE GRINDER
PP 125 A1
HAZARD! DANGER OF SUFFOCATION!
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes /
clips / tags, loops, which have been used to secure the toy in
ANGLE GRINDER
KULMAHIOMAKONE
its packaging for transport, are not part of the toy and must
Operation and Safety Notes
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Notes for parents
Tietoja vanhemmille
be removed before children are allowed to play with the toy.
VINKELSLIP
VINKELSLIBER
Bruks- och säkerhetsanvisningar
Betjenings- og sikkerhedshenvisninger
Scope of delivery
Hänvisningar för föräldrar
Henvisninger til forældrene
1 Toy
WINKELSCHLEIFER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
1 Set of operating instructions
Hinweise für die Eltern
IAN 78014
Technical Data
Angle Grinder: PP 125 A1
For batteries
3 x 1.5 V
We recommend using only batteries and not accumulators.
1
2
3
Features and fittings / play function
ON / OFF
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for
children.
klick
ON / Off switch switches the device on
1
klick
Battery compartment
2
Screw battery compartment
3
Handle
4
Protective cover
5
4
Grinding disk rotates and creates grinding noises
6
LED: lights up during operation
7
General Safety Instructions
7
6
5
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at
contacts or on the housing, leaking batteries etc.). If you
detect any damage, the toy may no longer be used.
General safety notes
concerning batteries
Single use, non-rechargeable batteries must never be re-
charged.
Rechargeable batteries must always be recharged under
adult supervision.
Rechargeable batteries must be removed from the toy be-
fore they are
recharged.
Unequal batteries types or new and used batteries may not be
used together.
Batteries must be inserted in compliance with the correct
polarity.
Empty batteries must be removed from the toy.
Do not allow the connection terminals to short circuit.
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN
Removing and inserting the batteries
UNDER 3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL
PARTS WHICH MAY REPRESENT A CHOKING
Loosen the battery compartment screw using a screwdriver
Remove the battery compartment cover and insert the new
batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery com-
partment.
Screw on the battery compartment cover.
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment
Hello! My
name is Peter
cover screwed on.
Parkside!
GB/IE
Cleaning
Never immerse the device in water or other liquids.
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
, R6, AA (Mignon) (not included in scope of delivery)
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any
type of cleaning agent.
Clean the inside of the battery compartment only with a dry
duster.
Disposal
Return the packaging to a local recycling facility.
Return the device to a local recycling facility.
Contact your local authorities for information on how to dispose
of the product at the end of product life.
Disposal of the batteries!
Never dispose of batteries in your household waste.
Return batteries to the recycling facilities offered.
GB/IE
Kulmahiomakone PP 125 A1
Johdanto
Onnittelemme sinua tuotteen hankinnasta. Olet valinnut
korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta.
Se sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta,
käytöstä ja hävittämisestä. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huo-
lellisesti kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Anna käyttöoh-
jeet tuotteen mukana myös uudelle omistajalle.
Määräystenmukainen käyttö
HUOMIO! EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE,
SILLÄ PIENET OSAT VOIVAT JOUTUA NIE-
LUUN! TUKEHTUMISVAARA!
HUOMIO! Narut / metallilangat / styroksit / kelmut / nauhat /
kiinnittimet / ripustimet ja lenkit, joilla lelu on kiinnitetty
3
.
pakkaukseen kuljetusta varten, eivät ole lelun osia, joten ne
täytyy poistaa ennen kuin lelu annetaan lapsen käyttöön.
Toimituksen sisältö
Hei! Minun
nimeni on Peter
1 lelu sisältäen
Parkside!
1 käyttöohje
GB/IE
FI
Tekniset tiedot
Kulmahiomakone: PP 125 A1
Paristoille
3 x 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (eivät sisälly toimitukseen)
Emme suosittele akkujen vaan ainoastaan paristojen käyttöä.
Tuotteen osat / toiminnot
Tuote on työkalua muistuttava lelu, joka on varustettu lapsille
sopivilla toiminnoilla.
Virtakytkin: kytkee laitteen päälle
1
Paristolokero
2
Paristolokeron ruuvi
3
Kahva
4
Suojus
5
Hiomalaikka pyörii ja tuottaa hiontaääniä
6
LED: valo palaa käytössä
7
Yleiset turvallisuusohjeet
Tarkista säännöllisesti, ettei lelu ole vaurioitunut (esim. kon-
taktipinnoissa tai kotelossa olevat vauriot, vuotavat paristot,
jne.). Jos havaitset vaurioita, lelua ei saa enää käyttää.
GB/IE
FI
Paristoja koskevat
Vinkelslip PP 125 A1
turvallisuusohjeet
Inledning
Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata uudelleen.
Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen henkilön
valvonnassa.
Vi gratulerar till köpet av din nya apparat. Du har valt en
Uudelleen ladattavat paristot tulee poistaa lelusta ennen nii-
produkt av hög kvalitet. Bruksanvisningen är en del av pro-
den latausta.
dukten. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet,
Erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja ei saa
användning och avfallshantering. Läs alla bruks- och säkerhets-
käyttää yhdessä.
anvisningar innan du använder produkten. Överlämna även alla
Paristot täytyy asettaa sisään oikeanapaisesti.
dessa handlingar om du överlåter produkten till en tredje person.
Tyhjät paristot täytyy poistaa lelusta.
Liittimiä ei saa oikosulkea.
Avsedd användning
Paristojen poistaminen ja sisäänasettaminen
Irrota ruuvimeisselillä paristolokeron ruuvi
.
3
Irrota paristolokeron kansi ja aseta uudet paristot sisään.
OBS! Snören / trådar / delar av styropor / folier / band /
Huomioi oikeanapaisuus. Napaisuus on merkitty paristolokeroon.
klammrar / lappar, öglor, som används för att fästa leksaken
Kiinnitä ruuvilla paristolokeron kansi.
i förpackningen för att säkra transporten, är ingen del av lek-
HUOMIO! Käytä lelua vain kun paristolokeron kansi on ruuvattu
saken och måste tas bort innan leksaken överlämnas till barn.
kiinni.
Leveransomfattning
Puhdistus
1 Leksak
Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
1 Bruksanvisning
Poista paristot tuotteesta ennen puhdistusta.
Puhdista tuote hieman kostealla liinalla. Älä käytä mitään
puhdistusaineita.
Puhdista paristolokeron sisäpuoli vain kuivalla liinalla.
FI
Hävittäminen
Tekniska data
Vinkelslip: PP 125 A1
Vie pakkaus lähimpään keräyspisteeseen.
För batterier
3 x 1,5 V
Vi rekommenderar inga batteripack, utan endast batterier.
Vie tuote lähimpään keräyspisteeseen.
Utrustning / lekfunktioner
Lisätietoja käytettyjen tuotteiden hävittämismahdollisuuksista
saat kuntasi virastosta.
Denna artikel är en leksak med barnvänliga funktioner, som ser
ut som ett verktyg.
Paristojen hävittäminen!
TILL- / FRÅN-knapp: slår på apparaten
1
Batterifack
2
Skruv batterifack
3
Paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Handtag
4
Palauta paristot lähimpään keräyspisteeseen.
Skyddshuv
5
Vinkelslipen roterar och producerar slipljud
6
LED: lyser vid drift
7
Allmänna säkerhetsanvisningar
Kontrollera leksaken regelbundet med avseende på skador
(som till exempel skador på kontakter, hölje, läckande bat-
terier etc.). Leksaken får inte längre användas, om skador
upptäcks.
FI
SE UPP! EJ LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR,
DÅ RISK FÖRELIGGER ATT DE KAN RÅKA
SVÄLJA SMÅDELAR! KVÄVNINGSRISK!
Hej! Mitt
namn är Peter
Parkside!
SE
, R6, AA (Mignon) (ingår ej)
SE

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 125 A1

  • Seite 1 Angle Grinder PP 125 A1 General safety notes Kulmahiomakone PP 125 A1 Paristoja koskevat Vinkelslip PP 125 A1 concerning batteries turvallisuusohjeet Introduction Johdanto Inledning Single use, non-rechargeable batteries must never be re- Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata uudelleen. charged. Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen henkilön...
  • Seite 2 Allmänna säkerhetsanvisningar Vinkelsliber PP 125 A1 Almindelige sikkerhedshenvisninger Winkelschleifer PP 125 A1 Allgemeine Sicherheitshinweise för batterier for batterier für Batterien Indledning Einleitung Ladda aldrig ej laddningsbara batterier. Ikkegenopladelige batterier må ikke oplades.   N ichtwiederaufladbareBatteriendürfennichtaufgeladen Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av Genopladelige batterier må...