Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 125 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Hinweise Seite 2

Vorschau ausblenden

Werbung

Polizor unghiular PP 125 A1
Introducere
Vă felicităm pentru achiziţionarea noului dumneavoastră aparat. Aţi
ales un produs de înaltă calitate. Manualul de utilizare reprezintă o
parte integrantă a acestui produs. Acesta conţine informaţii impor-
tante referitoare la siguranţă, la utilizare şi la eliminarea ca deşeu. Înainte de
utilizarea acestui produs, familiarizaţi-vă mai întâi cu instrucţiunile de utilizare şi
de siguranţă. Predaţi toate documentele aferente în cazul în care înstrăinaţi
produsul.
Utilizare corespunzătoare
ATENŢIE! NU ESTE RECOMANDAT COPIILOR SUB 3
ANI DEOARECE COMPONENTELE MICI POT FI ÎNGHI-
ŢITE! PERICOL DE ASFIXIERE!
ATENŢIE! Sforile / sârmele / elementele din styropor / foliile / benzile / cle-
mele / agăţătoarele, buclele, cu care este fixată jucăria în ambalaj pentru
siguranţa transportului nu sunt părţi componente ale jucăriei și trebuie în-
depărtate înainte de a da jucăria copilului.
Bună! Numele
meu este Peter
Pachet de livrare
Parkside!
1 Jucărie
1 Manual de utilizare
RO
Date tehnice
Polizor unghiular: PP 125 A1
Pentru baterii
3 x 1,5 V
, R6, AA (mignon) (nu sunt incluse în pachetul de livrare)
Nu vă recomandăm utilizarea acumulatorilor, ci doar a bateriilor.
Dotare / funcţii ale jucăriei
Acest articol este o jucărie creată după o unealtă cu funcţii specifice pentru copii.
Comutator PORNIT / OPRIT: pornește aparatul
1
Compartiment baterii
2
Șurub compartiment baterii
3
Mâner
4
Carcasă de protecţie
5
Discul de șlefuire se rotește și produce zgomote de șlefuire
6
LED: iluminează în timpul funcţionării
7
Indicaţii generale de siguranţă
Verificaţi în mod regulat jucăria de deteriorări (cum ar fi defecte la con-
tacte sau carcasă, baterii uzate, etc.). Dacă aţi identificat o defecţiune,
jucăria nu mai trebuie utilizată.
Indicaţii generale de siguranţă
pentru baterii
Bateriile care nu se reîncarcă nu trebuie reîncărcate.
RO
Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea adulţilor.
Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi încărcate.
Nu trebuie utilizate tipuri diferite de baterii sau baterii noi și vechi în
același timp.
Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
Cleme de conectare nu trebuie supuse unui scurt circuit.
Scoaterea și schimbarea bateriilor
Desfaceţi șurubul din compartimentul pentru baterii cu o șurubelniţă
.
3
Scoateţi capacul compartimentului pentru baterii și introduceţi bateriile noi.
Aveţi grijă la polaritatea corectă. Aceasta este indicată în compartimentul
pentru baterii.
Înșurubaţi compartimentul pentru baterii.
ATENŢIE! Utilizaţi aparatul doar cu capacul compartimentului pentru baterii
înșurubat.
Curăţare
Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
Înainte de curăţare scoateţi bateriile din aparat.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă ușor umezită. Nu utilizaţi agenţi de curăţare.
Curăţaţi interiorul compartimentului pentru baterii cu o lavetă uscată.
Eliminarea
Aruncaţi ambalajul la punctele de colectare menţionate.
RO
Duceţi aparatul la punctele de
colectare indicate.
Administraţia locală vă poate oferi mai multe informaţii cu privire la posibilităţile
de eliminare ale produsului.
Eliminarea bateriilor!
Este interzisă eliminarea bateriilor la gunoiul menajer.
Predaţi bateriile prin intermediul punctelor de colectare indicate.
RO
Winkelschleifer PP 125 A1
Einleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich
damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsan-
leitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des
Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Händigen Sie alle
Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
ACHTUNG! NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN
GEEIGNET, DA KLEINTEILE VERSCHLUCKT WERDEN
KÖNNEN! ERSTICKUNGSGEFAHR!
ACHTUNG! Schnüre / Drähte / Styroporteile / Folien / Bänder / Klammern /
Anhänger, Schlaufen, mit denen das Spielzeug in seiner Verpackung zur
Transportsicherung befestigt ist, sind kein Teil des Spielzeugs und müssen
vor Übergabe des Spielzeugs an das Kind entfernt werden.
Hallo! Mein
Lieferumfang
Name ist Peter
Parkside!
1 Spielzeug
1 Bedienungsanleitung
DE / AT / CH
Technische Daten
Winkelschleifer: PP 125 A1
Für Batterien
3 x 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wir empfehlen keine Akkus, sondern nur Batterien zu verwenden.
Ausstattung / Spielfunktionen
Dieser Artikel ist ein einem Werkzeug nachempfundenes Spielzeug mit kindge-
rechten Funktionen.
EIN- / AUS-Schalter: schaltet das Gerät ein
1
Batteriefach
2
Schraube Batteriefach
3
Handgriff
4
Schutzhaube
5
Schleifscheibe dreht und erzeugt Schleifgeräusche
6
LED: leuchtet bei Betrieb
7
Allgemeine Sicherheitshinweise
Prüfen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Beschädigungen (wie Schäden
an Kontakten oder am Gehäuse, ausgelaufene Batterien etc.). Falls Sie
Schäden feststellen, darf das Spielzeug nicht weiter benutzt werden.
DE / AT / CH
Allgemeine Sicherheitshinweise
für Batterien
Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen
werden.
Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor Sie
geladen werden.
Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterietypen dürfen
nicht zusammen verwendet werden.
Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Batterien herausnehmen und einsetzen
Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube Batteriefach
.
3
Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie die neuen Batterien ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach an-
gezeigt.
Verschrauben Sie den Batteriefachdeckel.
ACHTUNG! Benutzen Sie das Gerät nur mit verschraubtem Batteriefachdeckel.
Reinigung
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien aus dem Gerät.
Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden
Sie keine Reinigungsmittel.
Reinigen Sie das Innere des Batteriefachs nur mit einem trockenen Staubtuch.
DE / AT / CH
Entsorgung
Geben Sie die Verpackung über die angebotenen
Sammeleinrichtungen zurück.
Geben Sie das Gerät über die angebotenen
Sammeleinrichtungen zurück.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei
Ihrer Gemeinde.
Entsorgung der Batterien!
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Geben Sie Batterien über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.
DE / AT / CH
KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
© by ORFGEN Marketing
Last Information Update · Stanje
informacija · Versiunea informaţiilor
Stand der Informationen: 08 / 2012
Ident.-No.: PP125A1082012-HR / RO

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Pp 1050 a1