Herunterladen Diese Seite drucken

Akku/Akkuschrauber Aufladen; Akku-Statusanzeige - Conrad TOOL Craft 813261 Bedienungsanleitung

Mini-akkuschrauber 6v

Werbung

d) Draaimoment instellen resp. boormodus selecteren
Door draaien aan de draaimoment-instelring (2) kan het gewenste draaimoment worden ingesteld,
vanaf waar de slipkoppeling inzet. Daardoor wordt een doordraaien bv bij het indraaien van een
schroef voorkomen; de schroef sluit afsluitend met de oppervlakte van de grondstof af, als de
instelling van het draaimoment desbetreffend wordt gekozen.
Voor het boren kan de instelring in een speciale positie (met een boorsymbool gekenmerkt) worden
gebracht. In deze positie is de slipkoppeling gedeactiveerd, er vindt geen beperking van het
draaimoment plaats.
Hoe hoger de instelwaarde (zie opdruk op de accuschroevendraaier) hoe meer
draaimoment staat ter beschikking:
Lage instelwaarde:
zachte grondstoffen, kleine schroeven
Hoge instelwaarde:
harde grondstoffen, grote schroeven
Boor-symbool:
geen beperking van het draaimoment
Bij het eruit draaien van schroeven dient een hogere instelling te worden gekozen resp. de instelling voor „boren" (boor-symbool).
e) Aan/uit-schakelaar
Opdat zich de aan-/uitschakelaar (7) laat bedienen, mag de draairichtingsomschakelaar (4) niet in de middelste positie bevinden (in
deze positie is de aan- /uitschakelaar geblokkeerd!).
Het toerental van de aandrijving is daarvan afhankelijk, hoe ver de in-/uitschakelaar (7) wordt doorgedrukt.
De mini-accuschroevendraaier beschikt over twee toerentaltrappen:
een licht drukken van de aan-/uitschakelaar biedt een toerental (stationair draaien) van ca. 200 o/min.
Een vol doordrukken van de aan-/uitschakelaar heeft een toerental van ca. 550 o/min. ten gevolg.
f) Boorhouder vervangen resp. bevestigen
Ter montage van bepaalde werktuigen aan de opname van de accuschroevendraaier
kan het noodzakelijk worden, de boorhouder af te schroeven.
Breng eerst de draairichtingsomschakelaar (4) in middelste positie (aandrijving
blokkeren).
Open de boorhouder compleet en maak met een passende schroevendraaier de schroef
binnen in de boorhouder los, en neem deze uit de boorhouder eruit (∂).
De schroef heeft een linkse schroefdraad, vandaar dient ze voor het
losdraaien naar rechts te worden gedraaid, in richting van de wijzers van
de klok!
Zet dan een inbussleutel in de boorhouder en draai de boorhouder vast. Stel de
draaimomentring op „Boren".
Met een rubber hamer slaat u, zoals op de afbeelding rechts getoond, eenmaal op de
inbussleutel (tegen de wijzers van de klok!) in, omdat zich de boorhouder losmaakt
(À).
Daarna kan de boorhouder worden losgeschroefd (tegen de wijzers van de klok in
draaien, Ã).
De samenbouw dient in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd
(draairichtingen in de afbeeldingen tegenovergesteld!).
Let erop dat de schroef in de boorhouder een linker schroefdraad heeft, deze
moet tegen de wijzers van de klok in worden vastgedraaid.
44

5. Akku/Akkuschrauber aufladen

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung, speziell Kapitel 4. c).
Vor der ersten Inbetriebnahme ist der im Akkuschrauber fest eingebaute Akku (nicht wechselbar!) aufzuladen.
Grundsätzlich gilt: Ein neuer oder längere Zeit nicht verwendeter Akku bringt erst nach etwa 5 vollständigen Entlade- und
Ladevorgängen seine volle Leistung.
Bei Betrieb des Akkuschraubers ist dieser aufzuladen:
Afbeelding 4
Afbeelding 4
wenn sich der Antrieb ohne Belastung nur noch sehr langsam bewegt
bei längerer Lagerung alle 3 Monate.
Aufladen ohne Ladestation
Stecken Sie den Steckerlader (∂) in eine Netzsteckdose (230V~/50Hz).
Verbinden Sie die runde Niederspannungsbuchse (À) des Akkuschraubers
(unten am Griffstück) mit dem Nieder-spannungsstecker des Steckerladers.
Die LED (Ã) am Akkuschrauber leuchtet auf, der Akku wird geladen.
Ziehen Sie nach der Ladezeit von 6-8 Stunden den Niederspannungsstecker aus
dem Akkuschrauber. Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose.
Aufladen mit Ladestation
Verwenden Sie nicht die Strombuchse (À) des Akkuschraubers,
wenn Sie die Ladestation benutzen.
Stecken Sie das Ladekabel in die Strombuchse (Õ) der Ladestation.
Stecken Sie den Akkuschrauber auf die Ladestation. Die LED (Ã) am
Akkuschrauber erleuchtet, wenn der Akku geladen wird.
Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa zwischen 6 und 8 Stunden.
Während dem Laden erwärmt sich der Akku. Dies ist normal.
Der Steckerlader schaltet sich nicht automatisch aus, wenn der
Akku voll geladen ist!

Akku-Statusanzeige

Die Ladestation ist mit einer integrierten Akku-Statusanzeige ausgestattet. Taste Akku-Statusanzeige (9) drücken, um den Akku-Status
anzuzeigen. Jede LED repräsentiert einen unterschiedlichen Status; die rote LED zeigt an, dass der Akku fast leer ist
Grüne und gelbe LED an:
Gelbe LED an:
Gelbe und rote LED an:
Rote LED an:
Afbeelding 5
Afbeelding 5
Ã
Ã
À
À
Ã
Ã
Õ
Õ
Der Akku ist geladen.
Der Akku hat noch ca. halbe Kapazität
Der Akku ist schwach
Der Akku muss geladen werden
 
 
œ
œ
 
 
Bild 1
Bild 1
9

Werbung

Kapitel

loading