Herunterladen Diese Seite drucken

Bestimmungsgemäße Verwendung; Verhelpen Van Storingen; Lieferumfang; Symbol-Erklärungen - Conrad TOOL Craft 813261 Bedienungsanleitung

Mini-akkuschrauber 6v

Werbung

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist vorgesehen für das Eindrehen und Lösen von Schrauben und zum Bohren in Holz, Kunststoffe, Metalle und Keramik. Dazu sind
jeweils geeignete Schraubereinsätze bzw. Bohrer zu verwenden.
Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden, dabei erlischt nicht nur die Garantie/Gewährleistung, sondern auch die
Zulassung (CE).
Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Die auf dem Produkt befindlichen Aufkleber dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zu Beschädigungen dieses Produkts, außerdem ist dies mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss,
Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung!

2. Lieferumfang

Akkuschrauber mit eingebautem Akku
Steckerlader
Tasche für Aufbewahrung/Transport
Bedienungsanleitung
3. Symbol-Erklärungen
Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen
Schlag.
Das Ausrufezeichen weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.
Das Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienhinweise.
6

10. Verhelpen van storingen

U heeft met de accuschroevendraaier een product aangeschaft dat volgens de nieuwste stand der techniek is ontwikkeld en veilig is in het
gebruik. Toch kunnen zich problemen of storingen voordoen. Hieronder vindt u enkele manieren om eventuele storingen te verhelpen:
Volg alle veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op!
Probleem
Oplossing
Geen functie
Is de accu leeg?
Aan/uit-schakelaar laat zich niet
Breng de draairichtingsomschakelaar in de positie links resp. rechts. In de middelste positie
drukken
blokkeert hij de aan-/uitschakelaar!
Bij het boren is geen
Controleer de draairichting van de boor, schakel de draairichtingsomschakelaar in de andere
boorvooruitgang zichtbaar
positie.
Gebruik een andere boor.
Bij het losmaken of bij het ven
Verstel de draaimoment-instelring zo dat vastschroe het benodigde draaimoment ter
van een schroef ratelt de
beschikking staat.
accuschroevendraaier
Slechts langzame draaiing
Is de accu zwak?
van de boorhouder
Boorhouder draait zich, de boor
Controleer of de boorhouder is vastgedraaid. Verdraai de beide ringen van de boorhouder zo, dat
resp. de schroeverbit niet
het werktuig (boor resp. schroeverbit) vast zit.
(werktuig glijdt door)
Het klembereik van de boorhouder is niet voldoende. Steek het werktuig dieper in de
boorhouder.
De accuschroevendraaier is slechts voor boren van 0,8 mm tot ca. 10 mm geschikt.
Boorhouder los
Bevestig de Boorhouder zoals in hoofdstuk 6. f)
beschreven.

11. Technische gegevens

a) Stekerlaadtoestel
Bedrijfsspanning:
230V~/50Hz
Oplaadtijd:
ca. 6 tot 8 uren bij geheel lege accu
b) Accuschroevendraaier met vast ingebouwde accu
Accu:
Spanning: 6V=
Type:
NiCd (nikkel-cadmium)
Capaciteit:
800mAh
Toerental
twee trappen, 200 en 550 o/min
links-/rechtsloop via draairichtingsomschakelaar (middelste positie voor inschakelblokkering)
Snelspan-Boorhouder, opname van 0,8 mm tot ca. 9 mm
Instelling van het draaimoment in verschillende trappen; speciale instelling voor het boren
Magneethouder op de bovenkant, bv voor kleine schroeven
47

Werbung

Kapitel

loading