Parkside IAN 100086 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4
CORDLESS DRILL
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
ACCUBOORSCHROEFMACHINE
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 100086
AKKURUUVINVÄÄNNIN
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BATTERIDREVET BORE- / SKRUEMASKINE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
AKKU-BOHRSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 100086

 • Seite 1 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE BATTERIDREVET BORE- / SKRUEMASKINE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning ACCUBOORSCHROEFMACHINE AKKU-BOHRSCHRAUBER Bedienings- en veiligheidsinstructies Bedienungs- und Sicherheitshinweise Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 100086...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended purpose ..........................Page 6 Equipment Components ........................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Intended Purpose

  Introduction Cordless drill PABS 18-Li B4 Scope of delivery 1 Cordless drill with rechargeable battery pack Introduction 1 Bit PH2 50 mm 1 Fast charger We congratulate you on the purchase of your new 1 Carry case device. You have chosen a high quality product. The 1 Directions for use instructions for use are part of the product.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety Total vibration (vector sum of three directions) is calculated in accordance with EN 60745: a) Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead Screwing: Vibration emission value = 0.824 m / s...
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools f) Use a residual current device (RCD) for correctly used. The use of these devices protection if operating the electrical reduces the hazard presented by dust. power tool in a moist environment is unavoidable.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools S afety advice relating to the stipulations drawn up for this par- cordless drill drivers ticular type of device. In doing this, take into account the working conditions and the task in hand. The use of electrical Hold the device by the insulated handle surfaces when you power tools for purposes other than those in-...
 • Seite 10: Original Ancillaries / Accessories

  General safety advice for electrical power tools / Start-up cause kickback. The inserted tool may jam if the 4. If the red charge indicator LED lights up, the electrical power tool is overloaded or is held at quick battery charger is in standby mode;...
 • Seite 11: Torque Pre-Selection

  Start-up / Operation Operation Once the motor has come to a halt, the drive shaft is automatically locked, so that the chuck Switching ON / OFF be opened simply by turning it After you have inserted the required bit and fixed it Switching on: in place by turning the chuck , you can immedi-...
 • Seite 12: Maintenance And Cleaning

  Operation / Maintenance and Cleaning / Warranty Hard screwdriving conditions (into metal): remove the battery before performing any work on P articularly high torques can occur, for example the device. with metal screws tightened by socket tool bits. Select a lower rotation speed. The cordless drill is maintenance-free.
 • Seite 13: Disposal

  Cordless drill PABS 18-Li B4 electrical appliances must be collected and disposed Date of manufacture (DOM): 05–2014 of via an environmentally suitable recycling facility. Serial number: IAN 100086 Do not dispose of rechargeable batteries with your household refuse! Li-Ion Defective or worn out rechargeable batteries must be recycled according to Directive 2006 / 66 / EC.
 • Seite 14 Translation of the original declaration of conformity / Manufacturer Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development. 14 GB/IE...
 • Seite 15 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 16 Varustelu ............................... Sivu 16 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 18 4.
 • Seite 16: Määräystenmukainen Käyttö

  Johdanto Akkuruuvinväännin PABS 18-Li B4 Toimitukseen kuuluu 1 akkuruuvinväännin akkupaketilla Johdanto 1 bit PH2 50 mm 1 pikalatauslaite Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 1 kantolaukku täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä 1 käyttöohje tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä...
 • Seite 17: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Johdanto / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vektori- summa) määritetty normin EN 60745 mukaan: a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huono Ruuvi: Värähtelyemissioarvo = 0,824 m / s valaistus voivat johtaa tapaturmiin. b) Älä...
 • Seite 18: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 4. Sähkötyökalujen huolellinen käytettävä vikavirtakytkintä. Vikavirta- käsittely ja käyttö kytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. a) Älä ylirasita laitetta. Käytä työssäsi 3. Henkilöiden turvallisuus tätä työtä varten tarkoitettua sähkö- työkalua. Sopivan sähkötyökalun kanssa a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, työskentelet paremmin ja varmemmin sen teho- mitä...
 • Seite 19: Akkutyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 5. Akkutyökalun käyttö Latureita koskevat ja käsittely turvallisuusohjeet a) Lataa akut ainoastaan valmistajan L aitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset suosittelemilla latauslaitteilla. Tietylle ja henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä akkutyypille soveltuvaan latauslaitteeseen liittyy kyvyiltääntai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei syttymisvaara, jos siinä...
 • Seite 20: Alkuperäiset Tarvikkeet / Lisälaitteet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttöönottoa A lkuperäiset tarvikkeet / Akkupakkauksen asettaminen lisälaitteet laitteeseen / irrottaminen K äytä ainoastaan käyttöohjeessa Akkupaketin asetus: ilmoitettuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Aseta kiertosuunnan vaihtaja keskiasentoon Muiden kuin käyttöohjeessa suositeltujen käyt- (sulku). Anna akkupakan lukittua kahvaan. tötyökalujen tai muiden tarvikkeiden käyttö...
 • Seite 21: 2-Vaiheinen Voimansiirto

  Käyttöönottoa / Käyttö Pyörimissuunnan vaihtaminen V alitse poraustöihin poraustaso säätämällä vääntömomentin esivalinta asentoon . V aihda pyörimissuuntaa painamalla pyörimissuun- nan vaihtokytkintä oikealle tai vasemmalle. 2-vaiheinen voimansiirto Ohjeita ja vinkkejä VARO! Käytä nopeudenvalitsinta vain lait- teen ollessa pysähdyksissä. Laite voi muuten vioittua. T arkasta ennen käyttöä, että...
 • Seite 22: Huolto Ja Puhdistus

  010309 3582 Laitteen tulee olla aina puhdas, kuiva ja puhdas e-mail: kompernass@lidl.fi öljystä tai voitelurasvasta. Käytä kuoren puhdistukseen kuivaa liinaa. IAN 100086 Liitäntäjohdon saa vaihtaa uuteen vain valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö, jotta turvallisuusriskit voidaan välttää. Hävittäminen Jos litiumioniakku varastoidaan pitemmäksi aikaa, sen lataustila täytyy tarkistaa säännöllisesti.
 • Seite 23: Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  (2011 / 65 / EU) Sovelletut harmonisoidut normit EN 60745-1:2009+A11, EN 60745-2-1:2010 EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+ A1+A2, EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+ A15, EN 60335-2-29:2004+A2, EN 62233:2008 Tyyppi /Laitekuvaus: Akkuruuvinväännin PABS 18-Li B4 Date of manufacture (DOM): 05–2014 Sarjanumero: IAN 100086...
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Föreskriven användning ........................Sidan 26 Utrustning ............................Sidan 26 Leveransens omfattning ........................Sidan 26 Tekniska data .............................Sidan 26 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 27 2. Elsäkerhet ............................Sidan 27 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 28 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 28 5.
 • Seite 26: Föreskriven Användning

  Inledning Sladdlös borrskruvdragare Leveransens omfattning PABS 18-Li B4 1 sladdlös borrskruvdragaree med batteripack 1 bit PH2 50 mm Inledning 1 snabbladdare 1 väska Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har 1 bruksanvisning köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten.
 • Seite 27: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen Totalvärden vibrationer (vektorsumma i tre riktningar) fastställda enligt EN 60745: a) Se till att arbetsplatsen är städad och ombesörj ordentlig belysning. Oreda Skruva: Vibrationsemission = 0,824 m / s och dålig belysning kan medföra olycksfall. b) Använd inte verktyget i explosions- Osäkerhet K = 1,5 m / s Borrning:...
 • Seite 28: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 4. Omsorgsfull hantering och Användning av jordfelsbrytare minimerar risken användning av elverktyg för elstötar. a) Överbelasta inte maskinen! Använd 3. Personsäkerhet rätt elverktyg för respektive arbete. Med passande elverktyg blir arbetsresultatet a) Var alltid medveten om vad du gör bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Seite 29: Användning Och Hantering Av Batteridrivet Verktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 5. Användning och hantering medföra att produktens metalldelar blir ström- av batteridrivet verktyg förande och därmed risk för elstötar föreligger. a) Ladda endast laddbara batterier i Säkerhetsinformation laddare som rekommenderats av till- för laddare verkaren. Risk för eldsvåda föreligger om laddaren används med andra batterier, vilka inte är avsedda för laddaren.
 • Seite 30: Originaltillbehör / Extrautrustning

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Idrifttagning Sätta i / Ta ut batteripack FARA! Försäkra dig om att du inte kan stöta på några el-, gas- eller vattenled- ningar där du arbetar med ett elektriskt Sätta in batteri: verktyg. Prova med hjälp av en ledningssö- Ställ in rotationsriktningsomkopplaren i mitt- kare innan du t ex borrar eller sågar i en vägg.
 • Seite 31: 2-Växeldrift

  Idrifttagning / Användning Ändra rotationsriktning N är du ska borra väljer du borrsteg genom att sätta vridmomentinställningen på läge . Ä ndra rotationsriktning genom att flytta rota- tionsriktningsväljaren åt höger eller vänster. 2-växeldrift Tips och tricks OBSERVERA! Tryck endast hastighetsom- kopplaren när verktyget står stilla.
 • Seite 32: Underhåll Och Rengöring

  För att undvika säkerhetsrisker e-mail: kompernass@lidl.se får eventuella byten av anslutningsledningen endast utföras av tillverkaren eller dennes representant. IAN 100086 När ett lilitiumjonbatteri ska lagras en längre tid, måste laddningsnivån kontrolleras regelbundet. Den optimala laddningsnivån är mellan 50 % Service Suomi och 80 %.
 • Seite 33: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+ A15, EN 60335-2-29:2004+A2, EN 62233:2008 Typ / beskrivning: Sladdlös borrskruvdragare PABS 18-Li B4 Date of manufacture (DOM): 05–2014 Serienummer: IAN 100086 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Med reservationer för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 35 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig anvendelse .......................Side 36 Udstyr ..............................Side 36 Samlet levering .............................Side 36 Tekniske specifikationer ........................Side 36 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 37 2. Elektrisk sikkerhed ..........................Side 37 3. Personlig sikkerhed ..........................Side 38 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 38 5.
 • Seite 36: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Indledning Batteridrevet bore- / skruemaskine Samlet levering PABS 18-Li B4 1 batteridrevet bore- / skruemaskine med mit akku-pak 1 bit PH2 50 mm Indledning 1 hurtigoplader 1 kuffert Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. 1 betjeningsvejledning Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet.
 • Seite 37: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet Samlede svingningsværdier (vektorsum af tre retninger) målt i henhold til EN 60745: a) Arbejdsområdet skal være ryddeligt og have god belysning. Uorden og ube- Skruer: Svingningsemissionsværdi = 0,824 m / s lyste arbejdsområder kan være årsag til ulykker.
 • Seite 38: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Hvis det ikke er til at undgå at elektrisk sluttet til og anvendes korrekt. Anven- værktøj skal bruges i fugtige omgivelser, delse af den slags anordninger nedsætter skal der anvendes en fejlstrømskontakt. faremomenterne som følge af støv. En sådan forringer risikoen for elektrisk stød.
 • Seite 39: Anvendelse Og Behandling Af Akkuværktøjet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Sikkerhedsinstrukser for type apparat. Her skal der også tages batteridreven boremaskine hensyn til arbejdsbetingelserne og den og skruetrækker opgave der skal udføres. Anvendelse af elektriske redskaber til andre formål end de Hold apparatet i de isole- angivne kan føre til farlige situationer.
 • Seite 40: Originalt Tilbehør / Originale Ekstraenheder

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Ibrugtagning blokeret. Vær forberedt på høje reaktions- 5. Når den røde opladningskontrol-LED blinker, momenter der kan forårsage tilbageslag. Det er batteripakken blevet for varm; ingen op- isatte værktøj bliver blokeret hvis el-redskabet ladning. bliver overbelastet eller det sætter sig fast i det emne der behandles.
 • Seite 41: Forvalg Af Drejningsmoment

  Ibrugtagning / Betjening Standsning: automatisk, når motoren startes (betjening af TÆND / SLUK-knappen S lip TÆND / SLUK-knappen for at slukke enheden. Forvalg af drejningsmoment Indstil omdrejningstallet Du kan indstille omdrejningskraften med forvalg af drejningsmomentet TÆND- / SLUK-knappen er udstyret med en va- riabel hastighedsregulator.
 • Seite 42: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Når en erstatning for tilslutnings- Service Danmark ledningen er nødvendig, så skal dette udføres Tel.: 32 710005 e-mail: kompernass@lidl.dk af producenten eller hans repræsentant, for at undgå sikkerhedsfarer. IAN 100086 Såfremt en lithium-ion-akku skal opbevares i længere tid, så skal ladetilstanden kontrolleres 42 DK...
 • Seite 43: Bortskaffelse

  A15, EN 60335-2-29:2004+A2, EN 62233:2008 Type / enhedens betegnelse: Batteridrevet bore- / skruemaskine PABS 18-Li B4 Date of manufacture (DOM): 05–2014 Serienummer: IAN 100086 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer i forbin-...
 • Seite 45 Inhoudsopgave Inleiding Gebruik volgens de bestemming ....................Pagina 46 Uitrusting ............................Pagina 46 Leveringsomvang ..........................Pagina 46 Technische gegevens ........................Pagina 46 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 47 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 47 3.
 • Seite 46: Gebruik Volgens De Bestemming

  Inleiding Accuboorschroefmachine Rode controlelampje PABS 18-Li B4 Groene controlelampje Inleiding Leveringsomvang Q Q Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. 1 accuboorschroefmachine met accupak U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. 1 bit PH2 50 mm De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. 1 snellader Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veilig- 1 draagkoffer...
 • Seite 47: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Totale trillingswaarde (vectortotaal uit drie richtingen) Het in de veiligheidsinstructies toegepaste begrip berekend overeenkomstig EN 60745: “elektrische gereedschappen” heeft betrekking op elektrische gereedschappen op netvoeding (met Schroeven: trillingsemissiewaarde netkabel) en op elektrische gereedschappen op = 0,824 m / s accuvoeding (zonder netkabel).
 • Seite 48: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen verwijderd van hitte, olie, scherpe ran- dat / die zich in een draaiend onderdeel van den of bewegende apparaatonderdelen. het apparaat bevindt, kan letsel veroorzaken. e) Vermijd een abnormale lichaamshou- Verwarde of beschadigde kabels verhogen het ding.
 • Seite 49: Gebruik Van En Omgang Met Het Accugereedschap

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer de accu’s lekken. Vermijd contact met ze door onervaren personen worden gebruikt. e) Onderhoud het apparaat zorgvuldig. de vloeistof. In geval van contact direct Controleer of bewegende apparaat- onder water afspoelen.
 • Seite 50: Aanvullende Instructies

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen / Ingebruikname Originele toebehoren en Q mogen niet door kinderen zonder toezicht wor- aanvullende apparaten den uitgevoerd. De lader is alleen geschikt voor G ebruik alleen toebehoren en aanvul- gebruik binnenshuis. lende apparaten die in de gebruiksaan- wijzing staan aangegeven.
 • Seite 51: Accupack In Het Apparaat Plaatsen / Eruit Halen

  Ingebruikname / Bediening Accupack in het apparaat Q S electeer een lager niveau voor kleine schroeven, plaatsen / eruit halen zachte materialen. S electeer een hoger niveau voor grote schroeven, Accupak plaatsen harde materialen, resp. bij het eruit draaien Zet de draairichtingschakelaar in de middel- van schroeven.
 • Seite 52: Toerental Instellen

  Bediening / Onderhoud en reiniging Toerental instellen Neem bij het boren in hout, metaal en andere materialen strikt de onderstaan- de punten in acht: De AAN- / UIT-Schakelaar beschikt over een variabele toerentalregeling. Lichte druk op de AAN- / G ebruik bij een boor met een kleine diameter UIT-Schakelaar bewerkstelligt een laag toerental.
 • Seite 53: Garantie

  Tel.: 0900 0400223 accutoestand ligt tussen 50 % en 80 %. Idealiter (0,10 EUR/Min.) bewaart u hem koel en droog. e-mail: kompernass@lidl.nl IAN 100086 Opmerking: Niet vermelde reserveonderdelen (zoals koolborstels, schakelaars) kunt u via ons Callcenter bestellen. Afvalverwerking Q Garantie...
 • Seite 54: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  A1+A2, EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+ A15, EN 60335-2-29:2004+A2, EN 62233:2008 Type / Apparaatbeschrijving: Accuboorschroefmachine PABS 18-Li B4 Date of manufacture (DOM): 05–2014 Serienummer: IAN 100086 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische veranderingen in kader van doorontwikkeling blijven voorbehouden.
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Lieferumfang ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 56 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 57 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 57 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 58 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 58 5.
 • Seite 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Akku-Bohrschrauber PABS 18-Li B4 Lieferumfang 1 Akku-Bohrschrauber mit Akku-Pack Einleitung 1 Bit PH2 50 mm 1 Schnell-Ladegerät Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Tragekoffer Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Bedienungsanleitung Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Schrauben: Schwingungsemissionswert = 0,824 m / s a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Unsicherheit K = 1,5 m / s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- Bohren: Schwingungsemissionswert = 2,47 m / s tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
 • Seite 58: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Außenbereich zugelassen sind. Die Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Anwendung eines für den Außenbereich Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen geeigneten Verlängerungskabels verringert besser kontrollieren. f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen das Risiko eines elektrischen Schlages. f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
 • Seite 59: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Teile einwandfrei funktionieren und nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann so beschädigt sind, dass die Funktion zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden ist.
 • Seite 60: Ergänzende Anweisungen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Ergänzende Anweisungen Inbetriebnahme Akku-Pack laden Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvor- richtungen oder Schraubstock festgehaltenes VORSICHT! Ziehen Sie immer den Netzstecker, Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand. GIFTIGE STÄUBE! bevor Sie den Akku-Pack aus dem Ladegerät Die durch die Bearbeitung entstehenden nehmen bzw.
 • Seite 61: Akkuzustand Prüfen

  Inbetriebnahme / Bedienung Akkuzustand prüfen Im ersten Gang (Gangwahlschalter Position: 1) Drücken Sie zum Prüfen des Akkuzustands die erreichen Sie eine Drehzahl von ca. 400 min Taste Akku-LED (siehe auch Hauptabbildung). ein hohes Drehmoment. Diese Einstellung eignet Der Zustand bzw. die Restleistung wird anhand sich für alle Schraubarbeiten, aber auch zur Ver- der drei Akku-LED wie folgt angezeigt:...
 • Seite 62: Tipps Und Tricks

  Bedienung / Wartung und Reinigung Tipps und Tricks Bohren in Metall: Verwenden Sie Metallbohrer (HSS). Für beste Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob der Ergebnisse sollten Sie den Bohrer mit Öl kühlen. Schraub- bzw. Bohreinsatz korrekt angebracht Metallbohrer können Sie auch zum Bohren in ist, d.h.
 • Seite 63: Garantie Entsorgung

  Anlieferung max. 0,40 CHF/Min.) gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie E-Mail: kompernass@lidl.ch den Kassenbon als Nachweis für den Kauf IAN 100086 auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Entsorgung Ihrer Ware gewährleistet werden.
 • Seite 64: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+ A1+A2, EN 61000-3-3:2008 EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+ A15, EN 60335-2-29:2004+A2, EN 62233:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Bohrschrauber PABS 18-Li B4 Herstellungsjahr: 05–2014 Seriennummer: IAN 100086 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. 64 DE/AT/CH...
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand van de informatie Stand der Informationen: 05 / 2014 Ident.-No.: PABS18-LiB4052014-FI / DK / NL IAN 100086...

Diese Anleitung auch für:

Pabs 18-li b4

Inhaltsverzeichnis