Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PABS 12 B3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS DRILL PABS 12 B3
BATTERIDREVEN BORE-/
SKRUEMASKINE
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-SCHROEFBOORMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 288023
PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-BOHRSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABS 12 B3

 • Seite 1 CORDLESS DRILL PABS 12 B3 PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL BATTERIDREVEN BORE-/ Traduction des instructions d’origine SKRUEMASKINE Oversættelse af den originale driftsvejledning ACCU-SCHROEFBOORMACHINE AKKU-BOHRSCHRAUBER Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 288023...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Bortskaffelse ........... . 11 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ... . 12 PABS 12 B3  ...
 • Seite 5: Indledning

  BATTERIDREVET BORE-/ Pakkens indhold 1 batteridrevet bore-/skruemaskine PABS 12 B3 SKRUEMASKINE PABS 12 B3 1 hurtigoplader til batteri PABS 12 B3-2 Indledning 1 batteripakke PABS 12 B3-1 Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt 2 bits (S2 PZ1, S2 PZ2) et produkt af høj kvalitet.
 • Seite 6: Generelle Sikkerheds Anvisninger Til Elværktøjer

  Elværktøj danner gnister, som kan antænde støvet eller dampene. c) Hold børn og andre personer på afstand, når elværktøjet bruges. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over produktet. PABS 12 B3    3 ■ │...
 • Seite 7: Elektrisk Sikkerhed

  Løst tøj, smykker eller hår kan gribes fat af dele, der bevæger sig. g) Hvis der monteres opsugnings- og opsamlings- anordninger, skal disse tilsluttes og anvendes korrekt. Anvendelse af denne type anordninger nedsætter støvrisikoen. ■ 4    PABS 12 B3 │...
 • Seite 8: Anvendelse Og Håndtering Af Elværktøj

  Anvendelse af elværktøj til andet end de tiltænkte a) Lad kun en kvalificeret reparatør reparere dit anvendelsesområder kan føre til farlige situatio- elværktøj og kun med originale reservedele. ner. Derved garanteres det, at elværktøjets sikker- hed bevares. PABS 12 B3    5 ■ │...
 • Seite 9: Sikkerhedsanvisninger For Skrue Maskiner

  RØD = svag opladning – oplad batteriet ■ Hvis dette produkts tilslutningsledning be- skadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås. ■ 6    PABS 12 B3 │...
 • Seite 10: Skift Af Værktøj

  Vælg et højt trin til store skruer og hårde mate- rialer samt ved udskruning af skruer. ♦ Vælg boretrin til borearbejdet ved at indstille drejningsmomentforvalget til position . ♦ Til borearbejde stilles knappen til gearvalg også bagud (position: 2). PABS 12 B3    7 ■ │...
 • Seite 11: Tips Og Tricks

  Markér stedet, hvor der skal bores, med en kørner eller et søm. Vælg et lavt omdrejningstal til at starte boringen med. ♦ Træk det roterende bor ud af borehullet flere gange for at fjerne spåner eller borerester og udlufte hullet. ■ 8    PABS 12 B3 │...
 • Seite 12: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som even- tuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. PABS 12 B3    9 ■ │...
 • Seite 13: Service

  Importør BEMÆRK Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en ► Ved Parkside- og Florabest-værktøj bedes du serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. udelukkende sende den defekte artikel ind uden tilbehør (f.eks. genopladeligt batteri, KOMPERNASS HANDELS GMBH opbevaringskuffert, monteringsværktøj osv.).
 • Seite 14: Bortskaffelse

  Defekte eller kasserede batterier/genopladelige batterier skal genanvendes i henhold til direktiv 2006/66/EC. Aflever batteripakken og/eller produktet på de lokale genbrugspladser. Du kan få oplysninger om bortskaffelsesmuligheder for brugt elværktøj hos kommunens tekniske forvalt- ning. PABS 12 B3    11 ■ │...
 • Seite 15: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN62233:2008 EN55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN60335-1:2012/A11:2014 EN60335-2-29:2004/A2:2010 EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 Type/produktbetegnelse: Batteridrevet bore-/skruemaskine PABS 12 B3 Produktionsår: 09 - 2017 Serienummer: IAN 288023 Bochum, 04.07.2017 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling. ■...
 • Seite 16 Mise au rebut ........... 23 Traduction de la déclaration de conformité originale ....24 PABS 12 B3 FR│BE  ...
 • Seite 17: Introduction

  PERCEUSE-VISSEUSE SANS Matériel livré 1 perceuse-visseuse sans fil PABS 12 B3 FIL PABS 12 B3 1 chargeur rapide sans fil PABS 12 B3-2 Introduction 1 pack d'accus PABS 12 B3-1 Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel 2 bits (S2 PZ1, S2 PZ2) appareil.
 • Seite 18: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  (sans cordon d'alimentation). 1. Sécurité de la zone de travail a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents. PABS 12 B3 FR│BE    15 ■ │...
 • Seite 19: Sécurité Électrique

  Utiliser protégée par un dispositif à courant différen- des collecteurs de poussière peut réduire les tiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risques dus aux poussières. risque de choc électrique. ■ 16    FR│BE PABS 12 B3 │...
 • Seite 20: Utilisation Et Entretien De L'outil Électrique

  Cela assurera que la travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des sécurité de l'outil est maintenue. opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses. PABS 12 B3 FR│BE    17 ■ │...
 • Seite 21: Consignes De Sécurité Relatives Aux Perceuses-Visseuses

  à une exploitation en intérieur. suit sur la LED de l'accu  lorsque l'appareil est allumé : ROUGE / ORANGE / VERT = Recharge ROUGE / ORANGE = charge ROUGE = charge faible – charger l'accu ■ 18    FR│BE PABS 12 B3 │...
 • Seite 22: Changer Les Outils

  Pour les travaux de perçage, sélectionnez la puissance de perçage en réglant la sélection du couple sur la position . ♦ Pour les travaux de perçage, glissez le sélecteur de vitesse vers l'arrière (position : 2). PABS 12 B3 FR│BE    19 ■ │...
 • Seite 23: Conseils Et Astuces

  état de charge. L'état de charge optimal se situe entre 50% et 80%. Le ♦ Sécurisez ou fixez (si possible) la pièce dans un climat de stockage idéal est frais et sec. dispositif de serrage. ■ 20    FR│BE PABS 12 B3 │...
 • Seite 24: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l’achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l’objet d’une facturation. PABS 12 B3 FR│BE    21 ■...
 • Seite 25: Service Après-Vente

  IAN 288023 REMARQUE Importateur ► Pour outils Parkside et Florabest, veuillez ne renvoyer que l'article défectueux, sans Veuillez tenir compte du fait que l’adresse suivante accessoire (par ex. sans accu, mallette de n’est pas une adresse de service après-vente.
 • Seite 26: Mise Au Rebut

  Déposez le pack d'accus et / ou l'appareil auprès des points de collecte existants. Informez-vous auprès des services administratifs communaux ou municipaux quant aux possibilités de mise au rebut des outils électriques / packs d'accus. PABS 12 B3 FR│BE    23 ■ │...
 • Seite 27: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN62233:2008 EN55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN60335-1:2012/A11:2014 EN60335-2-29:2004/A2:2010 EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 Type / désignation de l'appareil : Perceuse-visseuse sans fil PABS 12 B3 Année de fabrication : 09 - 2017 Numéro de série : IAN 288023 Bochum, le 04.07.2017 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Sous réserve de modifications techniques à des fins de perfectionnement.
 • Seite 28 Afvoeren ............35 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....36 PABS 12 B3 NL│BE  ...
 • Seite 29: Inleiding

  ACCUBOORSCHROEFMACHINE Inhoud van het pakket 1 accuboorschroefmachine PABS 12 B3 PABS 12 B3 1 accu-snellader PABS 12 B3-2 Inleiding 1 accupack PABS 12 B3-1 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw 2 bits (S2 PZ1, S2 PZ2) nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor 1 koffer...
 • Seite 30: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  (zonder snoer). 1. Veiligheid op de werkvloer a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Wanorde en een niet verlichte werkom- geving kunnen leiden tot ongelukken. PABS 12 B3 NL│BE    27 ■ │...
 • Seite 31: Elektrische Veiligheid

  Het gebruik van een stofafzuiging kan vochtige omgeving onvermijdelijk is. Het ge- risico's door stof beperken. bruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok. ■ 28    NL│BE PABS 12 B3 │...
 • Seite 32: Gebruik En Behandeling Van Het Elektrische Gereedschap

  Bescherm de accu tegen hitte, bijv. onderhouden zagen met scherpe zaagvlakken ook tegen continu zonlicht, vuur, lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te water en vocht. Er bestaat explosiege- sturen. vaar. PABS 12 B3 NL│BE    29 ■ │...
 • Seite 33: Service

  ROOD / ORANJE / GROEN = maximale lading De oplader is alleen geschikt ROOD / ORANJE = middelhoge lading voor gebruik binnenshuis. ROOD = zwakke lading – accu opladen ■ 30    NL│BE PABS 12 B3 │...
 • Seite 34: Gereedschappen Verwisselen

  ♦ Kies voor boorwerkzaamheden de boorstand, door de draaimomentvoorkeuze op de stand te zetten. ♦ Schuif voor boorwerkzaamheden ook de snel- heidsschakelaar naar achteren (stand: 2). PABS 12 B3 NL│BE    31 ■ │...
 • Seite 35: Tips En Trucs

  Kies voor het aanboren een laag toerental. ♦ Trek de draaiende boor regelmatig uit het boor- gat om spanen of zaagsel te verwijderen en de boor te koelen. ■ 32    NL│BE PABS 12 B3 │...
 • Seite 36: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. PABS 12 B3 NL│BE    33 ■ │...
 • Seite 37: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.be OPMERKING IAN 288023 ► Bij gereedschap van Parkside en Florabest: retourneer a.u.b. uitsluitend het defecte artikel Importeur zonder accessoires (bijv. accu, opbergkoffer, Let op: het volgende adres is geen serviceadres. montagegereedschap, enz.).
 • Seite 38: Afvoeren

  Richtlijn 2006/66/EC worden gerecycled. Lever het accupack en/of het apparaat in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten. Over afvoermogelijkheden voor afgedankt elek- trisch gereedschap/een afgedankt accupack kunt u informatie opvragen bij uw gemeentereiniging. PABS 12 B3 NL│BE    35 ■ │...
 • Seite 39: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN60745-2-1:2010 EN60745-2-2:2010 EN62233:2008 EN55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN60335-1:2012/A11:2014 EN60335-2-29:2004/A2:2010 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 Type / apparaatbeschrijving: Accuboorschroefmachine PABS 12 B3 Productiejaar: 09 - 2017 Serienummer: IAN 288023 Bochum, 04-07-2017 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden. ■ 36   ...
 • Seite 40 Original-Konformitätserklärung ........48 DE │ AT │ CH │ PABS 12 B3    37...
 • Seite 41: Einleitung

  AKKU-BOHRSCHRAUBER Lieferumfang 1 Akku-Bohrschrauber PABS 12 B3 PABS 12 B3 1 Akku-Schnellladegerät PABS 12 B3-2 Einleitung 1 Akku-Pack PABS 12 B3-1 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 2 Bits (S2 PZ1, S2 PZ2) Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Tragekoffer...
 • Seite 42: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzün- den können. DE │ AT │ CH │ PABS 12 B3    39 ■...
 • Seite 43: Elektrische Sicherheit

  Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun- gen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PABS 12 B3...
 • Seite 44: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- rende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektro- stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs werkzeugen für andere als die vorgesehenen erhalten bleibt. Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. DE │ AT │ CH │ PABS 12 B3    41 ■...
 • Seite 45: Sicherheitshinweise Für Bohrschrauber

  ■ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt wer- den, um Gefährdungen zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PABS 12 B3...
 • Seite 46: Werkzeuge Wechseln

  ♦ Wählen Sie für Bohrarbeiten die Bohrstufe, indem Sie die Drehmomentvorwahl in die Position einstellen. ♦ Schieben Sie für Bohrarbeiten auch den Gang- wahlschalter nach hinten (Position: 2). DE │ AT │ CH │ PABS 12 B3    43 ■...
 • Seite 47: Tipps Und Tricks

  Körner oder einem Nagel. Wäh- len Sie zum Anbohren eine niedrige Drehzahl. ♦ Ziehen Sie den drehenden Bohrer mehrmals aus dem Bohrloch, um Späne oder Bohrmehl zu entfernen und es zu lüften. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PABS 12 B3...
 • Seite 48: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PABS 12 B3    45 ■...
 • Seite 49: Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. E-Mail: kompernass@lidl.at HINWEIS Service Schweiz ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., senden Sie bitte ausschließlich den defekten Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- E-Mail: kompernass@lidl.ch rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 50: Entsorgung

  Sie Akku-Pack und / oder das Gerät über die ange- botenen Sammeleinrichtungen zurück. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PABS 12 B3    47 ■...
 • Seite 51: Original-Konformitätserklärung

  EN60745-2-1:2010 EN60745-2-2:2010 EN62233:2008 EN55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN60335-1:2012/A11:2014 EN60335-2-29:2004/A2:2010 EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Bohrschrauber PABS 12 B3 Herstellungsjahr: 09 - 2017 Seriennummer: IAN 288023 Bochum, 04.07.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. │...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2017 · Ident.-No.: PABS12B3-072017-2 IAN 288023...

Diese Anleitung auch für:

Ian 288023