Parkside PHKS 66 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PHKS 66
CIRCULAR SAW
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
HANDCIRKELSÅG
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
HANDKREISSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
KÄSIPYÖRÖSAHA
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
HÅNDRUNDSAV
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKS 66

 • Seite 1 PHKS 66 CIRCULAR SAW KÄSIPYÖRÖSAHA Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös HANDCIRKELSÅG HÅNDRUNDSAV Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning HANDKREISSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4 max. 5 mm max. 5 mm...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Risk of explosion! with your household refuse! Keep children away from Dispose packaging and appliance in electrical power tools! an environmentally-friendly way! Circular saw PHKS 66 improper use and could give rise to considerable dangers. Not suitable for commercial use. © Introduction ©...
 • Seite 7: Included Items

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Guide fence The vibration level given in these WARNING! Riving knife instructions has been measured in accordance with Sawdust removal connector a standardised measurement procedure specified in Adapter for vacuum sawdust removal EN 60745 and can be used to compare devices.
 • Seite 8: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools 3. Personal safety Keep children and other people away while you are operating the electrical tool. Distractions a) Remain alert at all times, watch what can cause you to lose control of the device. you are doing and always proceed with caution.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools 4. Careful handling and use of Safety advice relating electrical power tools specifically to this device ½ a) Do not overload the device. Always Ensure that the device is always used in accord- ance with the advice in these operating instruc- use an electrical power tool that is tions and only by persons over 16 years of age.
 • Seite 10 General safety advice for electrical power tools c) Set the cutting depth to match the thick- b) If the saw blade jams or sawing stops ness of the workpiece. Less than a full tooth for another reason, release the ON / height should be visible below the workpiece.
 • Seite 11 General safety advice for electrical power tools from rotating and the force of the motor throws Special safety advice for circular saws the device back in the direction of the operator. and riving knives c) If the sawblade distorts or becomes misaligned a) Use the riving knife matched to the in- in the saw cut, the teeth at the rear edge of the stalled saw blade.
 • Seite 12: Preparing For Use

  Never use the device for a purpose for which it was not intended. ½ Always keep the device clean, dry and free of The PHKS 66 circular saw has Intelligent Power oil or grease. Control. ½ If the saw is used whilst fixed in place on a saw ta- This automatic power ble then the saw table must have a restart cut-out.
 • Seite 13: Setting The Cutting Angle

  Preparing for use first with the front edge of the base plate Switching off: Release the ON / OFF switch against the material. 2. Align the device using the guide fence with reference to marked-out line or by using © Setting the cutting angle the laser.
 • Seite 14: Connecting The Vacuum Sawdust Extraction Device

  Preparing for use © Installing and setting Make sure that the cutting speed resulting from the the riving knife effects of different saw blades, materials and the force you apply to advance the saw is always less than the circumferential speed (CS) under no load. WARNING! The distance between the riving knife...
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal © Maintenance and cleaning WARNING! DANGER OF INJURY! DES UK LTD Always pull the mains plug out of the socket before Tel.: 0871 5000 700 (£ 0,10 / minute) doing any work on the device. e-mail: support.uk@kompernass.com Clean the device after you have finished using it.
 • Seite 16: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Type / Device description: Circular saw PHKS 66 Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 17 Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 18 Varusteet ........................Sivu 18 Toimitus sisältää ......................Sivu 19 Tekniset tiedot ........................ Sivu 19 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 19 2. Sähköturvallisuus....................... Sivu 20 3. Henkilöiden turvallisuus .................... Sivu 20 4.
 • Seite 18: Aluksi

  Suojausluokka II Elektroninen pehmeä käynnistys Älä hävitä akkuja tavallisen Räjähdysvaara! kotitalousjätteen mukana! Hävitä pakkaus ja laite Pidä lapset loitolla sähkötyökalusta! ympäristöystävällisesti! © Käsipyörösaha PHKS 66 Varusteet Käyntinopeuden säädin © Aluksi Käynnistyksen esto Virtakytkin KYTKIN / KATKAISIN Tutustu ennen käyttöönottoa laitteeseen, Karalukitus sen käyttöohjeisiin ja sähkölaitteita kos-...
 • Seite 19: Toimitus Sisältää

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Sahaussyvyysasteikko standardoidulla mittausmenetelmällä ja sitä voidaan Lisäkahva käyttää laitevertailussa. Värähtelytaso muuttuu säh- Käyttökara kötyökalun käytön mukaan ja se saattaa monesti Kiinnityslaippa ylittää tässä ohjeessa mainitun arvon. Värähtelyra- Kiristyslaippa situsta saatetaan aliarvioida, jos sähkötyökalua Kiristysruuvi ja aluslevy säännöllisesti käytetään tällä...
 • Seite 20: Sähköturvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 2. Sähköturvallisuus Käytä henkilökohtaisia tur- vavarusteita ja suojalaseja aina. Henkilökohtaisten turvavarus- Vältä sähköiskun aiheuttamaa teiden käyttö, kuten pölynaamari, turvakengät, hengenvaaraa: kypärä tai kuulosuoja, vähentävät loukkaantu- a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pisto- misriskiä. c) Varo käynnistämästä laitetta vahin- rasiaan.
 • Seite 21: Laitetta Koskevat Turvallisuusohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet c) Vedä pistoke pistorasiasta, ennen Vältä saamasta kuin säädät laitetta, vaihdat lisäosia hengevaarallista sähköiskua: tai panet laitteen varastoon. Nämä ½ varotoimenpiteet estävät sen, että laite käynnis- Tarkista laitteen, verkkokaapelin ja tyy vahingossa. pistorasian kunto säännöllisesti. Älä d) Säilytä...
 • Seite 22 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet f) Käytä aina pituussuuntaan sahatessa oman painonsa alla. Levyt tulee silloin tukea molemmin puolin, niin sahausvälin läheltä kuin vastetta tai suoraa reunan ohjauskis- koa. Se parantaa sahaustarkkuutta ja on myös reunasta. e) Älä käytä tylsiä tai viallisia sahanteriä. apuna siihen, ettei terä...
 • Seite 23 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet kunnolla. Vialliset osat, liimaiset jätteet VAROITUS! Suojaa itseäsi tai lastuista syntyneet paakut voivat vaikuttaa lasersäteiltä: negatiivisesti alemman suojakuvun toimintaan. c) Avaa heilurisuojakupu käsin vain erikoisia sahauksia varten, kuten „uppo- ja kulmasahaus“. Avaa heilurisuojakupu palautusvivulla ja päästä se irti heti, kun sahanterä eroaa työkappaleessa.
 • Seite 24: Käyttöönotto

  Rinnakkaisohjaimen säätö © Käyttöönotto Löysää pohjalaatan siipiruuvi ja aseta rinnakkaisohjain paikalleen . Kiristä siipi- Käsipyörösahassa PHKS 66 on Intelligent Power ratas Control. Tämä automaattinen voimansiirto vaikuttaa niin, että määrätyssä käyntinopeudessa teho on vakaa myös kovempia ja vastustuskykyisempiä materiaaleja työstäessä. 24 FI...
 • Seite 25: Laserin Kytkentä / Poiskytkentä

  Käyttöönotto © Materiaali Käynti- Laserin kytkentä / poiskytkentä nopeusvaihe Kytkentä: Alumiinilevyt Työnnä laser PÄÄLLÄ / PÄÄLTÄ asentoon „I“. Kipsilevyt Mineraalivillalevyt Poiskytkentä: Työnnä laser PÄÄLLÄ / PÄÄLTÄ asentoon „0“. Sementtipitoiset lastulevyt Huomautus: Jos paristot ovat kuluneet, vaihda ne kahteen uuteen 1,5 V alkaline paristoon LR44 Kiertonopeus on minimi- tai maksimikäyntinopeu- (esim.
 • Seite 26: Halkaisukiila Purkaminen Ja Säätö

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu © Huolto ja puhdistus 7. Paina lukitusta (kunnes se napsahtaa) ja ki- ristä sisäkuusiokoloavaimella kiinitysruuvi VAROLTUS! LOUKKAANTUMISVAARA! Sahanterässä olevan nuolen Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, ennen kuin VAROLTUS! täytyy täsmätä pyörimissuunntaa osoittavan nuolen teet laitteeseen liittyviä...
 • Seite 27: Hävittäminen

  2002 / 96 / EC mukaan käytöstä poistettuja sähkö- EN61000-6-3 laitteita hävitettäessä on huolehdittava materiaalien erottelusta ja kierrätyksestä. Tyyppi / Laitekuvaus: Käsipyörösaha PHKS 66 Lisätietoja antavat mm. paikalliset ympäristöviran- omaiset. Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Älä hävitä akkuja tavallisen Bochum, 31.12.2009...
 • Seite 29 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 30 De olika delarna ......................Sidan 30 I leveransen ingår ......................Sidan 31 Tekniska data .........................Sidan 31 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 31 2. Elsäkerhet ........................Sidan 32 3. Personsäkerhet ......................Sidan 32 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 32 Säkerhetsanvisningar speciellt avsedda för detta verktyg ..........Sidan 33 Användning PÅ...
 • Seite 30: Inledning

  Elektronisk mjukstart Explosionsrisk! Kasta inte batterierna i hushållssoporna! Lämna in förpackningen och appara- Håll barn på avstånd från elverktyg! ten till miljövänlig återvinning! © Handcirkelsåg PHKS 66 De olika delarna Inställningsratt, varvtalsval © Inledning Säkerhetsspärr PÅ- / AV-knapp Innan du börjar använda verktyget: Gör Spindellåsning...
 • Seite 31: I Leveransen Ingår

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Djupskala, snitt ras beroende på elverktygets användning och kan i Extra handtag vissa fall överstiga angivna värden. Vibrationsbe- Drev lastning kan missbedömas om elverktyget regelbun- Fläns det används på sådant sätt. Spännbricka Spännskruv med underläggsbricka Obs: För att kunna bestämma svängningsbelast- Spaltkilsfäste ningen bör även tiden under en bestämd arbetstid...
 • Seite 32: Elsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 2. Elsäkerhet Använd personlig skyddsut- rustning och alltid skyddsglas- ögon. Användning av personlig Undvik personskador skyddsutrustning som dammskydd, halkfria sä- p.g.a. strömstötar: kerhetsskodon, skyddshjälm eller hörselskydd, a) Apparatkontakten måste passa i beroende på elverktygets typ och användning, reducerar risker för skador.
 • Seite 33: Säkerhetsanvisningar Speciellt Avsedda För Detta Verktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg c) Dra ut kontakten ur vägguttaget innan Undvik personskador du gör inställningar på verktyget, by- p.g.a. strömstötar: ter tillbehörsdelar eller lägger undan ½ verktyget. Denna försiktighetsåtgärd förhin- Kontrollera regelbundet tillståndet drar oavsiktlig start av verktyget. för verktyget, nätkabel och nätkon- d) Placera ett elverktyg som inte används takt.
 • Seite 34 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg förande ledningar kan medföra att delar av medföra att det roterar ur arbetsstycket eller verktyget blir strömförande och därmed medför orsakar ett bakslag när verktyget startas igen. elstötar. d) Se till att stödja stora arbetsplattor f) Använd alltid ett anslag eller ett rakt för att undvika risken för bakslag och skärtrissa som fastnar.
 • Seite 35 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg läge. Skärtrissans undre skyddshuv kan ha VARNING! Skydda dig skadats om verktyget tappades i golvet. Öpp- för laserstålning: na skyddshuven med returspaken och kontrolle- ra att den rör sig som den ska och inte kommer i kontakt med skärtrissan eller övriga delar. Kontrollera ur alla vinklar och skärdjup.
 • Seite 36: Användning

  åt vingmuttrarna igen. © Användning © Ställa in parallellanslag Handcirkelsågen PHKS 66 är utrustad med Intelligent Power Control. Lossa vingmuttern på bottenplattan skjut in parallellanslaget i anslagsfästet Dra sedan åt vingmuttern igen.
 • Seite 37: Starta / Stänga Av Lasern

  Användning © Material Varvtal Starta / Stänga av lasern Gipsplattor Start: Stenullsplattor Skjut PÅ- / AV -knappen till I. Cementbundna spånplattor Stänga av: Skjut PÅ- / AV -knappen till 0. Rotationshastigheten vid minimalt resp. maximalt varvtal ca.: Obs: När batterierna tar slut, sätt in två nya AAA Nivå...
 • Seite 38: Demontera Och Ställa In Spaltkil

  Användning / Rengöring och skötsel / Service / Garanti © Rengöring och skötsel Pilen på skärtrissan måste stämmas VARNING! överens med rotationsriktningspilen (rotationsrikt- ningen finns markerad på verktyget). VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Kontrollera även att skärtrissans varvtal är Dra alltid ut nätkontakten ur vägguttaget innan ar- lämpat för verktyget.
 • Seite 39: Avfallshantering

  EN61000-6-1 EN61000-6-3 Kasta inte batterierna i hushållssoporna! Typ / beteckning: Handcirkelsåg PHKS 66 Avfallshantering, batterier Defekta eller förbrukade batterier måste återvinnas Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 enligt EU-direktiv 2006 / 66 / EC och får inte kastas i hushållssoporna.
 • Seite 41 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ..................Side 42 Udstyr ..........................Side 42 Leveringens indhold ......................Side 43 Tekniske specifikationer ....................Side 43 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 43 2. Elektrisk sikkerhed .....................Side 44 3. Personlig sikkerhed ....................Side 44 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 45 Sikkerhedsinstrukser for dette apparat .................Side 45 Ibrugtagning Start og stop ........................Side 48...
 • Seite 42: Indledning

  Eksplosionsfare! i husholdningsaffaldet. Børn skal holdes borte fra Bortskaf emballagen og maskinen mil- elektrisk værktøj! jøvenligt efter forskrifterne! © Håndrundsav PHKS 66 Udstyr Justeringshjul til indstilling af omdrejningstal © Indledning Startspærring Hovedafbryder Før De tager apparatet i brug den første Spindelarretering gang bør De sætte Dem ind i dets funkti-...
 • Seite 43: Leveringens Indhold

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Ekstragreb triske redskab og kan i nogle tilfælde ligge over den Drevspindel værdi der er angivet i disse anvisninger. Svingnings- Holderflange belastningen kan undervurderes hvis det elektriske Spændeflange redskab jævnligt bliver anvendt på en sådan måde. Spændeskrue med spændeskive Spaltekilebefæstelse OBS.: For at opnå...
 • Seite 44: Elektrisk Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 3. Personlig sikkerhed man bliver afledt, kan man miste kontrollen over apparatet. a) Bevar hele tiden opmærksomheden, pas på hvad De foretage Dem og gå 2. Elektrisk sikkerhed til værks med det elektriske værktøj med fornuften i behold. Undlad at Forebyg livsfarlige bruge apparatet hvis De er træt eller elektriske stød:...
 • Seite 45: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 4. Omhu i omgangen med og Sikkerhedsinstrukser anvendelsen af elektriske for dette apparat redskaber ½ Sørg for at udelukkende personer på over 16 år a) Undgå at overbelaste apparatet. tager apparatet i anvendelse og i overensstem- melse med anvisningerne i denne brugvejledning! Anvend det elektriske redskab der er bestemt til Deres arbejde.
 • Seite 46 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj en fuld tandhøjde under emnet. aldrig, at fjerne saven fra værkstykket d) Emnet må aldrig holdes fast i hånden eller at trække den baglæns, så længe eller over benet. Emnet skal være an- savbladet bevæger sig, ellers kan det resultere i tilbagestød.
 • Seite 47 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj med den følge at savklingen bevæger sig ud af b) Spaltekilen justeres som beskrevet i savsporet og saven springer tilbage i retning betjeningsvejledningen. Forkert tykkelse, mod den betjenende person. position og justering kan være grunde til at spalte- kilen ikke kan forhindre et tilbageslag effektivt.
 • Seite 48: Ibrugtagning

  © Ibrugtagning Sådan gør De det rigtigt: Håndrundsaven PHKS 66 råder over Intelligent ½ I tilfælde af fare skal stikket straks trækkes ud Power Control. af stikdåsen. Denne automatiske ½...
 • Seite 49: Indstilling Af Snitdybde

  Ibrugtagning © Indstilling af snitdybde De kan orientere Dem efter de følgende, ikke bin- dende, indstillinger, eller omdrejningstallet tilpasses Bemærk: Vi anbefaler at snitdybden såvidt muligt individuelt passende på indstillingshjulet indstilles ca. 3 mm større end materialets tykkelse. Materiale Omdrej- Derved opnår man et mere rent snit.
 • Seite 50: Udskiftning Af Savklinge

  Ibrugtagning / Pasning og rengøring / Service © Udskiftning af savklinge Efter dyksnittet skal spaltekilen ADVARSEL! ubetinget anbringes igen til andre opgaver. Spindelarreteringen må kun ADVARSEL! benyttes når stikket er trukket ud! Indstilling af spaltekile (se også 1. Først fjernes parallelanslaget ved at man illustration F): løsner vingeskruen...
 • Seite 51: Garanti

  Service / Garanti / Bortskaffelse ½ ADVARSEL! Stik eller ledning må Elektriske apparater hører altid kun udføres af apparatets pro- ikke til i husholdningsaffaldet! ducent eller dennes kundetjeneste. På den måde er der garanti for at apparatets sik- I henhold til Europæisk direktiv 2002 / 96 / EC om kerhed bevares.
 • Seite 52: Konformitetserklæring / Fremstiller

  2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Type / apparatbetegnelse: Håndrundsav PHKS 66 Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Direktør - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes. 52 DK...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 54 Ausstattung ........................Seite 54 Lieferumfang ........................Seite 55 Technische Daten ......................Seite 55 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 55 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 56 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 56 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 57 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Handkreissägen ........Seite 57 Inbetriebnahme Ein- und ausschalten ......................Seite 61...
 • Seite 54: Einleitung

  Elektronischer Sanftanlauf Werfen Sie Akkus nicht in Explosionsgefahr! den Hausmüll! Kinder vom Elektrowerkzeug Entsorgen Sie Verpackung und Gerät fernhalten! umweltgerecht! © Handkreissäge PHKS 66 Ausstattung Stellrad Drehzahlvorwahl © Einleitung Einschaltsperre EIN- / AUS-Schalter Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Spindelarretierung nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 55: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Zusatzgriff gleich verwendet werden. Der Schwingungspegel Antriebsspindel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektro- Aufnahmeflansch werkzeugs verändern und kann in manchen Fällen Spannflansch über dem in diesen Anweisungen angegebenen Spannschraube / Unterlegscheibe Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte Spaltkeilbefestigung unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug Befestigungsschrauben...
 • Seite 56: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz Halten Sie Kinder und andere eines Fehlerstromschutzschalters vermindert Personen während der Be- das Risiko eines elektrischen Schlages. nutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. 3. Sicherheit von Personen 2.
 • Seite 57: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf Haare können von sich bewegenden Teilen und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerk- erfasst werden. zeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- sich weniger und sind leichter zu führen. g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, richtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese...
 • Seite 58 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Hinweis: Halten Sie das Netzkabel stets vom ben oder- schrauben. Die Sägeblatt-Unter- Wirkungskreis der Maschine fern und führen Sie legscheiben und - schrauben wurden speziell für es nach hinten von der Maschine weg. Ihre Säge konstruiert, für optimale Leistung und Betriebssicherheit.
 • Seite 59 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Seiten, sowohl in Nähe des Sägespalts als auch unbeabsichtigt zu Boden fallen, kann die untere am Rand, abgestützt werden. Schutzhaube verbogen werden. Öffnen Sie die e) Verwenden Sie keine stumpfen oder Schutzhaube mit dem Rückziehhebel und stellen beschädigten Sägeblätter.
 • Seite 60 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Damit der Spaltkeil wirken kann, schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder fest. muss er sich im Sägespalt befinden. Bei kurzen Schnitten ist der Spaltkeil unwirksam, VORSICHT! Wenn andere als die hier ange- um einen Rückschlag zu verhindern. gebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen e) Betreiben Sie die Säge nicht mit verbo- benutzt, oder andere Verfahrensweisen ausgeführt...
 • Seite 61: Inbetriebnahme

  Schnitt-Tiefe an der Skala ein und ziehen Sie den Schnellspanhebel wieder fest. © Inbetriebnahme © Parallelanschlag einstellen Die Handkreissäge PHKS 66 verfügt über Intelligent Power Control. Dieser automatische Lösen Sie die Flügelschraube an der Grund- Kraftnachschub platte und setzen Sie den Parallelanschlag...
 • Seite 62: Drehzahl Einstellen

  Inbetriebnahme © Spanabsaugung anschließen an den Griffen (siehe Abb. A) und sägen Sie mit mäßigem Druck. Stecken Sie den Adapter zur Staubabsaugung in den Spanauswurf © Drehzahl einstellen Schließen Sie eine zugelassene Staub- und Spanabsaugung an (siehe Abb. A). Drehen Sie das Stellrad in die gewünschte Drehzahlstufe (Pfeilmarkierung ©...
 • Seite 63: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie © Service Spaltkeil ausbauen (siehe auch Abb. E): 1. Die Flügelschraube der Schnitt-Tiefenvorwahl ½ lösen und die Kreissäge bis zum Anschlag nach WARNUNG! Lassen Sie Ihr Gerät oben schwenken; die Spaltkeilbefestigung nur von qualifiziertem Fachpersonal wird freigegeben.
 • Seite 64: Entsorgung

  EN61000-6-3 nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC Typbezeichnung der Maschine: müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt Handkreissäge PHKS 66 gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Herstellungsjahr: 12 - 2009 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder...
 • Seite 65 IAN 38181 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 12 / 2009 Ident.-No.: PHKS66122009-GB / IE / FI / SE / DK / DE / AT / CH...

Inhaltsverzeichnis