Temp: Ustawianie Docelowej Temperatur; Fan Speed: Ustawianie Prędkości Nawiewu Powietrza (Wentylatora); Swing: Wybór Opcji Nawiewu; Air Flow: Wybór Kierunku Strumienia Powietrza - Blaupunkt Nitro Inverter BAC-WM-I1112-A01G Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
b. COOL (chłodzenie): Funkcja chłodzenia jest aktywna tylko, jeżeli ustawiona, docelowa
temperatura jest niższa od temperatury pomieszczenia. Temperaturę należy ustawić
przyciskiem TEMP. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej w urządzeniu,
kompresor klimatyzatora rozpoczyna pracę w trybie chłodzenia (COOL). Jeżeli temperatura w
pomieszczeniu jest równa lub niższa od ustawionej w urządzeniu, kompresor przestaje
pracować.
c.
DRY (osuszanie): Funkcja osuszania pozwala usunąć wilgoć z klimatyzowanego pomieszczenia.
d. HEAT (ogrzewanie): Funkcja ogrzewania jest aktywna tylko, jeżeli ustawiona, docelowa
temperatura jest wyższa od temperatury pomieszczenia. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
jest niższa od ustawionej w urządzeniu, kompresor klimatyzatora rozpoczyna pracę w trybie
ogrzewania (HEAT). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest równa lub wyższa od ustawionej w
urządzeniu, kompresor przestaje pracować.
e.
FAN (nawiew).
UWAGA: Po włączeniu zasilania sieciowego urządzenie automatycznie wybiera tryb pracy AUTO. W trybie
pracy AUTO wartość temperatury nie jest wyświetlana na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania.

TEMP: Ustawianie docelowej temperatur

1.
Naciskając przycisk temperatury TEMP
temperatury w pomieszczeniu. Dane ustawionej temperatury docelowej ukazują się na wyświetlaczu.
Temperaturę pomieszczenia można ustawić w zakresie od 16
2.
Urządzenie automatycznie ustawia temperaturę na 25
3.
W automatycznym trybie pracy AUTO i podczas osuszania DRY, funkcja ustawiania temperatury nie jest
aktywna.
FAN SPEED: Ustawianie prędkości nawiewu powietrza (wentylatora)
1.
Naciskając przycisk FAN SPEED (prędkość wentylatora), można wybrać jedną z następujących prędkości
wentylatora: AUTO FAN (automatyczna), LOW FAN (mała), MIDDLE FAN (średnia) lub HIGH FAN (wysoka).
Na wyświetlaczu ukazuje się odpowiednio następujące komunikaty (ikony):
2.
Po włączeniu zasilania sieciowego, automatycznie włącza się opcja AUTO FAN (automatyczna prędkość)
wentylatora. Aby wybrać inną prędkość, należy naciskać przycisk FAN.
3.
W trybie osuszania DRY prędkość nawiewu jest ustawiana automatycznie na małą LOW FAN. Funkcja
manualnego ustawiania prędkości nawiewu powietrza FAN SPEED nie jest aktywna.
SWING: Wybór opcji nawiewu
1.
Naciskając przycisk SWING można wybrać określoną opcję strumienia powietrza (nawiewu): NATURAL
FLOW (naturalny nawiew)
2.
W trybie osuszania DRY opcja nawiewu jest ustawiana automatycznie na FIXED WIND (stały nawiew).
Funkcja manualnego ustawiania prędkości nawiewu powietrza SWING nie jest aktywna.
AIR FLOW: Wybór kierunku strumienia powietrza
Naciskając przycisk AIR FLOW można wybrać opcję kierunku nawiewu w lewo lub prawo w następującym
układzie: SWING (wachlujący nawiew)
TURBO: Szybkie chłodzenie i ogrzewanie
1.
W czasie chłodzenia COOL lub grzania HEAT, można naciskając przycisk TURBO, uaktywnić funkcję
szybkiego chłodzenia lub ogrzewania. Na wyświetlaczu ukazuje się odpowiedni komunikat.
2.
Po uruchomieniu funkcji TURBO, wentylator pracuje na pełnych obrotach HIGH, aby maksymalnie
przyśpieszyć proces chłodzenia lub ogrzewania i jak najszybciej osiągnąć ustawioną temperaturę. Jeżeli
funkcja TURBO jest aktywna, nie można zmienić prędkości wentylatora.
3.
Nacisnąć przycisk TURBO ponownie, aby wyłączyć funkcję szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
www.blaupunkt.com
i
można zmniejszyć lub zwiększyć wartość docelowej
, SWING (wachlujący nawiew)
lub FIXED WIND (stały nawiew)
34
o
o
C do 32
C.
o
C.
lub FIXED WIND (stały nawiew)
lub trójwymiarowy.
Nitro Inverter
.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis