Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PET 25 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PET 25 B1:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 B1
ELECTRIC NAILER / STAPLER
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
ELEKTROTACKER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 273474
ELEKTRISCHE SPIJKERAUTOMAAT
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PET 25 B1

 • Seite 1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 B1 ELECTRIC NAILER / STAPLER ELEKTRISCHE SPIJKERAUTOMAAT Operation and Safety Notes Bedienings- en veiligheidsinstructies Translation of the original instructions Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing ELEKTROTACKER Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 273474...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Description of parts and features .......................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Vibration total values determined according to EN 60745: Included items Q Vibration emission value a = 3.417 m / s Uncertainty K = 1.5 m / s 1 Electric nailer / stapler PET 25 B1 300 Staples 25 mm GB/IE...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings c) Keep children and bystanders away The vibration level specified in while operating a power tool. Distractions these instructions was measured in accordance with an EN 60745 standardised measurement process can cause you to lose control. and can be used to compare equipment.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings / Safety instructions for tackers d) Store idle power tools out of the reach equipment such as dust mask, non-skid safety of children and do not allow persons shoes, hard hat, or hearing protection used for unfamiliar with the power tool or these appropriate conditions will reduce personal in- instructions to operate the power tool.
 • Seite 9: Safety Advice Relating Specifically To Electric Nailer / Staplers

  Safety instructions for tackers / Before use D ANGER OF INJURY! Keep your fingers and If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target. other body parts away from the front plate Disconnect the tool from the power N ever fire staples or nails through the air.
 • Seite 10: Use

  Before use / Use / Maintenance and cleaning / Service / Warranty Impact force controller The electric nailer / stapler is designed to be main- tenance-free. Increase impact force: A lways keep the device clean, dry and free T urn the impact force controller anticlockwise.
 • Seite 11: Disposal

  EN 55014-2/A2:2008 e-mail: kompernass@lidl.ie EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 IAN 273474 Type / Device description: Electric nailer / stapler PET 25 B1 Disposal Q Date of manufacture (DOM): 12–2015 Serial number: IAN 273474 The packaging is wholly composed of environmentally-friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.
 • Seite 13 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik........................... Pagina 14 Onderdelenbeschrijving ......................... Pagina 14 Leveringsomvang ..........................Pagina 14 Technische gegevens ........................Pagina 14 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 15 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 15 3. Veiligheid van personen ......................Pagina 16 4.
 • Seite 14: Doelmatig Gebruik

  Totale trillingswaarden bepaald volgens EN 60745: trillingsemissiewaarde a = 3,417 m / s Leveringsomvang Q onzekerheid K = 1,5 m / s 1 elektrische spijkerautomaat PET 25 B1 Het in deze aanwijzin- 300 niet 25 mm gen vermelde trillingsniveau werd gemeten conform 14 NL...
 • Seite 15: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen b) Werk met het apparaat niet in een een in EN 60745 genormeerde meetprocedure explosiegevaarlijke omgeving met en kan voor de vergelijking met andere apparaten brandbare vloeistoffen, gassen of stof. worden gebruikt. De aangegeven trillingsemissiewaar- de kan ook worden gebruikt voor een inleidende Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken inschatting van uitslag.
 • Seite 16: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen worden, dient u te waarborgen dat van een foutstroom-veiligheidsschakelaar ver- deze zijn aangesloten en correct wor- mindert het risico van elektrische schokken. den gebruikt. Het gebruik van deze inrich- tingen vermindert het gevaar door stof. 3.
 • Seite 17: Service

  … / Apparaatspecifieke veiligheidsinstructies voor nietapparaten elektrisch gereedschap. Als het nietap- schappen met scherpe snijranden gaan minder vaak klemmen en kunnen eenvoudiger worden paraat is aangesloten, kan het tijdens het verwi- geleid. jderen van een klemgeraakt nietje per ongeluk g) Gebruik elektrisch gereedschap, worden geactiveerd.
 • Seite 18: Vóór De Ingebruikname

  … / Vóór de ingebruikname / Ingebruikname / Onderhoud en reiniging Slagkracht verhogen: S chiet nooit nieten of spijkers door de lucht. Vanaf korte afstand geschoten nieten of spijkers D raai de slagkrachtregelaar tegen de klok in. kunnen ernstig letsel veroorzaken. Slagkracht verminderen: V oeg met het apparaat uitsluitend zachte mate- rialen zoals hout of textiel aaneen.
 • Seite 19: Service

  Onderhoud en reiniging / Service / Garantie / Afvoer Het elektrische nietpistool is onderhoudsvrij. De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica- H et apparaat moet steeds schoon, droog en gefouten, echter niet voor transportschade, of voor vrij van olie of andere smeermiddelen zijn. onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor R einig het apparaat direct na beëindiging van beschadigingen aan breekbare delen, bijv.
 • Seite 20: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Benaming: Elektrische spijkerautomaat PET 25 B1 Date of manufacture (DOM): 12–2015 Serienummer: IAN 273474 Bochum, 31.12.2015 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
 • Seite 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 22 Teilebeschreibung ..........................Seite 22 Lieferumfang ............................Seite 22 Technische Daten ..........................Seite 22 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 23 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 23 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 24 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 24 5.
 • Seite 22: Einleitung

  Einleitung Elektrotacker PET 25 B1 L ieferumfang 1 Elektrotacker PET 25 B1 E inleitung 300 Klammern 25 mm 200 Klammern 15 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 300 Nägel 32 mm Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 200 Nägel 25 mm...
 • Seite 23: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Schwingungsgesamtwerte ermittelt entsprechend EN 60745: a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Schwingungsemissionswert a = 3,417 m / s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- Unsicherheit K = 1,5 m / s tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk- Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend...
 • Seite 24: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen das Risiko eines elektrischen Schlages. besser kontrollieren. f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
 • Seite 25: Service

  Allgemeine … / Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Eintreibgeräte che Teile einwandfrei funktionieren Betätigen Sie das Elektrowerkzeug und nicht klemmen, ob Teile gebrochen nicht, bevor es fest auf das Werkstück oder so beschädigt sind, dass die Funk- gesetzt ist. Wenn das Elektrowerkzeug keinen tion des Elektrowerkzeuges beeinträch- Kontakt mit dem Werkstück hat, kann die Klam- tigt ist.
 • Seite 26: Vor Der Inbetriebnahme

  Gerätespezifische … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme V ERLETZUNGSGEFAHR! Verwenden Sie HINWEIS: Mit der Füllstandanzeige können das Gerät nur mit den dafür vorgesehenen Sie erkennen, ob das Magazin noch Klammern Klammern und Nägeln. Achten Sie darauf, enthält. dass die Klammern oder Nägel nicht aus dem Werkstück herausragen oder das Werkstück S chlagkraft einstellen durchdringen.
 • Seite 27: Fehler Beheben

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie F ehler beheben Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Ursache: Callcenter bestellen. Eine Klammer oder ein Nagel blockiert das Gerät. Garantie Lösung: Ö ffnen Sie den Magazinschieber .
 • Seite 28: Entsorgung

  Werfen Sie Elektrowerkzeuge EN 61000-3-3:2008 nicht in den Hausmüll! Typ / Gerätebezeichnung: Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EU Elektrotacker PET 25 B1 müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- Herstellungsjahr: 12–2015 wertung zugeführt werden. Seriennummer: IAN 273474 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten...
 • Seite 29 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 12 / 2015 Ident.-No.: PET25B1122015-NL IAN 273474...

Diese Anleitung auch für:

Ian 273474

Inhaltsverzeichnis