Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSZ 250 B2 Originalbetriebsanleitung

Seilhebezug
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CABLE WINCH PSZ 250 B2
CABLE WINCH
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
DVIGALO Z VLEČNO ŽIČNO VRVJO
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRISCHE KABELTAKEL
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 100684
100684_par_Seilhebelzug_cover_PL_SI_SK_NL.indd 3
WCIĄGARKA LINOWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
LANOVÝ NAVIJÁK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
SEILHEBEZUG
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
18.06.14 15:42

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSZ 250 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSZ 250 B2

 • Seite 1 CABLE WINCH PSZ 250 B2 CABLE WINCH WCIĄGARKA LINOWA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi DVIGALO Z VLEČNO ŽIČNO VRVJO LANOVÝ NAVIJÁK Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszy- stkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 100684_par_Seilhebelzug_cover_PL_SI_SK_NL.indd 5 18.06.14 15:42...
 • Seite 4 6 15 100684_par_Seilhebelzug_cover_PL_SI_SK_NL.indd 8 18.06.14 15:43...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Parts description ..........................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Important safety instructions ..................Page 7 Safety notices specific to the device .................Page 7 Before using Mounting .............................Page 8 Setting up the pulley function ......................Page 8 Operation Putting the cable hoist into service .....................Page 8 Operating the cable hoist ........................Page 8...
 • Seite 6: Introduction

  Introduction Cable winch PSZ 250 B2 Deflection pulley Additional hook Introduction Scope of delivery Please familiarise yourself with the appli- ance before preparing it for use and using 1 Cable hoist it for the first time. To do so, please care- 2 Mounting bracket with mounting materials (Fig.
 • Seite 7: Important Safety Instructions

  Introduction / Important safety instructions / Safety notices specific to the device During transport and storage the temperature may Hoisting stuck or jammed loads is prohibited. be between -25 °C and 55 °C. The maximum per- Always pull the mains plug before executing missible temperature is 70 °C.
 • Seite 8: Before Using

  Safety notices specific to the device / Before using / Operation Operation Before beginning, verify the steel cable wound around the drum correctly and the Putting the cable hoist clearance between the turns is smaller than the into service steel cable (Fig. B). The user must hoist the load from the ground at Before using the slowest possible speed.
 • Seite 9: Cleaning, Maintenance And Ordering Spare Parts

  Operation / Cleaning, maintenance and ordering spare parts / Disposal ATTENTION! In the event of an emergency, imme- Periodically check the power cable and the diately activate the emergency stop switch to stop control lead the cable hoist. The cable hoist cannot be operated Lubricate the steel cable and pulley every...
 • Seite 10: Warranty / Service Centre

  EN 61000-3-2 telephone or email. Please contact our Service Hot- EN 61000-3-3 line in the first instance, before you return the device Type / Description of product: to the manufacturer. Cable winch PSZ 250 B2 10 GB 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 10 02.07.14 12:41...
 • Seite 11 Declaration of conformity Year of manufacture: 2014 Wörth / Isar, 31.05.2014 Joachim Lichtl - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development. 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 11 02.07.14 12:41...
 • Seite 12 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 12 02.07.14 12:41...
 • Seite 13 Spis zawartości Instrukcja Przeznaczenie produktu ........................Strona 14 Opis części ............................Strona 14 Zawartość ............................Strona 14 Dane techniczne ..........................Strona 14 Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ......... Strona 15 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas używania urządzenia ..........................Strona 16 Przed uruchomieniem Montaż...
 • Seite 14: Instrukcja

  Instrukcja Wciągarka linowa PSZ 250 B2 Włącznik przyciskowy Pilot Kabel sieciowy Instrukcja Przewód od pilota Silnik Przed uruchomieniem i pierwszym zasto- Krążek prowadzący sowaniem należy się zapoznać z Haki dodatkowe działaniem urządzenia. W tym celu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi Zawartość...
 • Seite 15: Istotne Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Instrukcja / Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Grupa mechaniczna to M1. Zabrania się ciągnięcia ładunków z boku lub z Moc znamionowa urządzenia nie zmienia się wraz jednej strony. Należy unikać kołysania ładunkiem. z pozycją ładunku. Upewnić się, że hak porusza się w tym sa- Wartość...
 • Seite 16: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Podczas Używania Urządzenia

  … / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa … / Przed uruchomieniem / Obsługa maksymalnej długości linki i dźwignię mecha- Należy przykręcić pałąk mocujący nizmu automatycznego wyłączania i pod kątem wciągarki (patrz także rys. C). możliwych uszkodzeń. Wszystkie śruby mocno dokręcić. Wskazówka: Przed uruchomieniem moco- wanie rury czworokątnej/ramienia wychylnego Wskazówki dotyczące powinno zostać...
 • Seite 17: Obsługa Wciągarki

  Obsługa / Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych Czyszczenie, konserwacja i Przed pierwszym użyciem usunąć taśmę klejącą zamawianie części zamiennych z bębna Upewnić się, że ładunek jest właściwie zabez- Czyszczenie pieczony na haku lub przy użyciu wielokrążka na haku dodatkowym i zawsze należy utrzymywać...
 • Seite 18: Utylizacja

  Czyszczenie, konserwacja i zamawianie … / Utylizacja / Gwarancja / Serwis Elektronarzędzi nie można się dźwignia do maksymalnej długości linki wyrzucać do domowych Silnik musi się teraz zatrzymać. Należy cyklicznie kontrolować kabel sieciowy kubłów na śmieci! i przewód do pilota Co 200 cykli należy smarować...
 • Seite 19: Zamawianie Części Zamiennych

  EN 61000-3-3 numer specjalnie dla Państwa uruchomionej infolinii. Typ / Określenie produktu: FHKN KRZYSZTOF NIEDŹWIECKI Wciągarka linowa PSZ 250 B2 ul. Transportowa 2 PL - 68200 ŻARY Rok produkcji: 2014 T: +48 68 363 48 56 F: +48 68 363 48 57 E: biuro@fhkn.com.pl...
 • Seite 20 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 20 02.07.14 12:41...
 • Seite 21 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 22 Opis delov ............................Stran 22 Obseg dobave ........................... Stran 22 Tehnični podatki ..........................Stran 22 Pomembni varnostni napotki ..................Stran 23 Specifični varnostni napotki za napravo ............Stran 23 Pred začetkom obratovanja Montaža ............................. Stran 24 Nastavitev funkcije škripčevja ......................
 • Seite 22: Uvod

  Uvod Dvigalo z vlečno Motor žično vrvjo PSZ 250 B2 Obračalno kolo Dodatni kavelj Uvod Obseg dobave Pred začetkom obratovanja in pred prvo uporabo se seznanite z napravo. V ta 1 Dvigalo namen pozorno preberite naslednja na- 2 Pritrdilni ročaj z montažnim materialom (slika C) vodila za uporabo in pomembna varnostna opozo- 1 Obračalno kolo z dodatnim kavljem in...
 • Seite 23: Pomembni Varnostni Napotki

  Uvod / Pomembni varnostni napotki / Specifični varnostni napotki za napravo Dvigalo uporabljajte pri temperaturah v okolici med Preprečite hitre vklope in izklope (impulzno 0 °C in 40 °C z relativno vlažnostjo pod 85 %. krmiljenje). Nadmorska višina: maks. 1000 m. Med upravljanjem dvigala bodite vedno pozorni.
 • Seite 24: Pred Začetkom Obratovanja

  Specifični varnostni napotki za napravo / Pred začetkom obratovanja / Uporaba Uporaba Ročaja ne uporabljajte kot napravo za rutinsko zaustavitev. Za zaustavitev ju uporabite Začetek uporabe dvigala le v nujnem primeru. Preden začnete, se prepričajte, da bo jeklena pravilno navita na boben in da bo Uporabnik mora tovor dvigniti od tal z najmanjšo razlika med navitki manjša od jeklene vrvi (slika B).
 • Seite 25: Čiščenje, Vzdrževanje In Naročilo Nadomestnih Delov

  Uporaba / Čiščenje, vzdrževanje in naročilo nadomestnih delov / Odstranjevanje Uporaba dvigala ni mogoča, če je bilo sproženo Na vsakih 30 ciklov preverite v skladu s sliko I, stikalo za izklop v primeru sile. če je celotna jeklena vrv v dobrem stanju. Če je poškodovana, jo je treba zamenjati z jek- leno vrvjo, skladno z navedbami v tehničnih Čiščenje, vzdrževanje in...
 • Seite 26: Naročilo Nadomestnega Dela

  E: service@matrix-direct.at EN 61000-3-3 Tip / Oznaka naprave: IAN 100684 Dvigalo z vlečno žično vrvjo PSZ 250 B2 Leto izdelave: 2014 Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko izdelka (npr. IAN 12345) kot dokazilo o Wörth / Isar, 31.05.2014 nakupu.
 • Seite 27: Garancijski List

  Garancijski list Matrix GmbH Postauer Str. 26 D-84109 Wörth / Isar Germany 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Matrix 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoobla- GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob ščeni servis ali oseba, kupec ne more uvelja- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval vljati zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 28 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 28 02.07.14 12:41...
 • Seite 29 Obsah Úvod Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 30 Popis častí ............................Strana 30 Obsah dodávky ..........................Strana 30 Technické údaje ..........................Strana 30 Dôležité bezpečnostné upozornenia ..............Strana 31 Bezpečnostné pokyny špecifické pre prístroj ..........Strana 31 Pred uvedením do prevádzky Montáž...
 • Seite 30: Úvod

  Úvod Lanový naviják Sieťový kábel PSZ 250 B2 Riadiace vedenie Motor Vratná kladka Úvod Prídavný hák Pred prvým uvedením do prevádzky a Obsah dodávky prvým použitím sa oboznámte s prístrojom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a dôležité bezpečnostné...
 • Seite 31: Dôležité Bezpečnostné Upozornenia

  … / Dôležité bezpečnostné … / Bezpečnostné pokyny špecifické pre prístroj vzduchu pod 85 %. Výška nad hladinou mora: elektroodborník, inak môže dôjsť k nehode max. 1000 m. počas prevádzky. Pre transport a skladovanie sa teplota môže Zariadenie nezapínajte a nevypínajte rýchlo pohybovať...
 • Seite 32: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Bezpečnostné pokyny špecifické … / Pred uvedením do prevádzky / Obsluha Inštalácia funkcie kladkostroj prevádzku, nepokúšajte sa ďalej dvíhať náklad. (p. obr. D–G) V tomto prípade náklad prekračuje menovitý výkon lanového zdvíhacieho tiahla. Visiace náklady nenechávajte bez dozoru bez Lanové zdvíhacie tiahlo disponuje vratnou kladkou učinených bezpečnostných opatrení.
 • Seite 33: Čistenie, Údržba A Objednávanie Náhradných Dielov

  Obsluha / Čistenie, údržba a objednávanie náhradných dielov Údržba Stlačte tlačidlo v smere ▼ pre spustenie záťaže (p. obr. H). POZOR! Vždy sa uistite, že prístroj počas údržby Páka pre automatický zastavovací nie je zapojený v elektrickej sieti. mechanizmus Nasledujúce: Jeden cyklus zodpovedá približne Keď...
 • Seite 34: Likvidácia

  Likvidácia / Záruka / Servis Likvidácia Zákonný nárok zákazníka na záruku nie je touto zárukou nijako ovplyvnený. Prístroj sa kvôli ochrane pred transportnými škodami Pri uplatnení záruky v prípade poškodenia v záručnej nachádza v obale. Tento obal je surovina, a preto lehote je zákazník povinný...
 • Seite 35: Vyhlásenie O Zhode

  EN 14492-2+A1 EN 60204-32 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 Typ / označenie výrobku: Lanový naviják PSZ 250 B2 Rok výroby: 2014 Wörth / Isar, 31.05.2014 Joachim Lichtl - Konateľ spoločnosti- Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vy- hradené.
 • Seite 36 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 36 02.07.14 12:41...
 • Seite 37 Sicherheit / Bedienung Inhoudsopgave Inleiding Correct gebruik ..........................Pagina 38 Beschrijving van de onderdelen ..................... Pagina 38 Omvang van de levering ........................ Pagina 38 Technische gegevens ........................Pagina 38 Belangrijke veiligheidsinstructies ................Pagina 39 Apparaatspecifieke veiligheidsinstructies ............Pagina 40 Voor de ingebruikname Montage ............................
 • Seite 38: Inleiding

  Inleiding Elektrische kabeltakel Afstandsbediening PSZ 250 B2 Stroomkabel Bedieningskabel Motor Inleiding Geleiderol Extra haak Maak u vóór de eerste ingebruikname vertrouwd met het apparaat. Lees daar- Omvang van de levering voor de volgende gebruiksaanwijzing en de belangrijke veiligheidsinstructies zorgvuldig door.
 • Seite 39: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  Inleiding / Belangrijke veiligheidsinstructies De waarde van de A-beoordeelde geluidsemissie Controleer de kabellier regelmatig op beschadi- bij de gebruikerspositie is lager dan 70 dB. gingen. De drukknop moet zich in een goede De kabellier dient bij omgevingstemperaturen tussen staat bevinden. 0 °C en 40 °C en een relatieve luchtvochtigheid Laat reparaties en onderhoudswerkzaamheden van lager dan 85 % te worden gebruikt.
 • Seite 40: Apparaatspecifieke Veiligheidsinstructies

  Apparaatspecifieke veiligheidsinstructies / Voor de ingebruikname / Bediening Apparaatspecifieke Opmerking: De motor van de kabellier is veiligheidsinstructies voorzien van een thermostaatschakelaar. Tijdens het gebruik van de kabellier kan de motor De gebruiker moet de last van de grond met de tot stilstand komen.
 • Seite 41: Lier Bedienen

  Bediening / Reiniging, onderhoud en bestelling van reserveonderdelen Lier bedienen Houd de veiligheidsvoorzieningen, ventilaties- leuven en motorbehuizing zo goed als het gaat Controleer of de noodstop-schakelaar inge- vrij van stof en verontreinigingen. drukt is. Wrijf het apparaat met een schone doek Draai de noodstop-schakelaar met de klok schoon of blaas het met perslucht met een lage...
 • Seite 42: Afvoer

  Reiniging, onderhoud en bestelling van … / Afvoer / Garantie / Service Controleer iedere 1000 cycli of de haken ook bij een afgifteplaats worden afgegeven, die het en de geleiderol zich in een goede toe- afvoeren volgens de nationale recycling- en afval- stand bevinden.
 • Seite 43: Bestellen Van Reserveonderdelen

  2006 / 95 / EG 2004 / 108 / EG 2011 / 65 / EU toegepaste, geharmoniseerde normen EN 14492-2+A1 EN 60204-32 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 Type / apparaataanduiding: Elektrische kabeltakel PSZ 250 B2 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 43 02.07.14 12:41...
 • Seite 44 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 44 02.07.14 12:41...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 46 Teilebeschreibung ..........................Seite 46 Lieferumfang ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 46 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 47 Gerätespezifische Sicherheitshinweise ..............Seite 48 Vor der Inbetriebnahme Montage ..............................Seite 48 Flaschenzugfunktion einrichten ......................Seite 48 Bedienung Seilhebezug in Betrieb nehmen......................Seite 48 Seilzug bedienen ..........................Seite 49 Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung Reinigung .............................Seite 49...
 • Seite 46: Einleitung

  Einleitung Seilhebezug PSZ 250 B2 Netzkabel Steuerleitung Motor Einleitung Umlenkrolle Zusatzhaken Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme und dem ersten Gebrauch mit dem Ge- Lieferumfang rät vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerk- sam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die wichtigen Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das 1 Seilhebezug Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen...
 • Seite 47: Wichtige Sicherheitshinweise

  Einleitung / Wichtige Sicherheitshinweise Der Seilhebezug ist bei Umgebungstemperaturen Kontrollieren Sie den Seilhebezug regelmäßig zwischen 0 °C und 40 °C relative Luftfeuchtigkeit auf Beschädigungen. Der Drucktaster muss unter 85 % zu betreiben. Höhe über dem Meeres- in gutem Zustand sein. spiegel: max.
 • Seite 48: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Gerätespezifische Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme / Bedienung Gerätespezifische Hinweis: Der Motor des Seilhebezuges Sicherheitshinweise ist mit einem Thermostatschalter ausgestattet. Während des Betriebes des Seilhebezuges Der Nutzer muss die Last vom Boden mit der kann es daher zum Stoppen des Motors geringsten möglichen Geschwindigkeit anheben.
 • Seite 49: Seilzug Bedienen

  Bedienung / Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung Seilzug bedienen Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei Überprüfen Sie, ob der Not-Aus-Schalter wie möglich. gedrückt ist. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch Drehen Sie den Not-Aus- Schalter ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Uhrzeigersinn um ihn zu entriegeln.
 • Seite 50: Entsorgung

  Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung / Entsorgung / Garantie / Service Recycling-Alternative zur Alle 1000 Zyklen prüfen, ob die Haken Rücksendeaufforderung: und die Umlenkrolle in gutem Zustand sind. Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ an- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung des stelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge- Seilhebezuges, ob Not-Aus-Schalter rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe...
 • Seite 51: Ersatzteilbestellung

  Madetswilerstr. 18 EN 61000-3-3 CH – 8332 Russikon T: +41 449548383 Typ / Gerätebezeichnung: F: +41 449548384 Seilhebezug PSZ 250 B2 E: contact@arwin.ch Herstellungsjahr: 2014 IAN 100684 Wörth / Isar, 31.05.2014 Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
 • Seite 52 100684_par_Seilhebelzug_content_PL_SI_SK_NL.indd 52 02.07.14 12:41...
 • Seite 53 MATRIX GMBH Postauer Str. 26 D-84109 Wörth / Isar Germany Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij · Stav informácií · Stand van de informatie Stand der Informationen: 06 / 2014 · Ident.-No.: PSZ250B2062014-PL / SI / SK / NL IAN 100684 100684_par_Seilhebelzug_cover_PL_SI_SK_NL.indd 2 18.06.14 15:42...

Diese Anleitung auch für:

Ian 100684