Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSSA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SABRE SAW PSSA 20-Li A1
AKUMULATOROWA PIŁA
SZABLASTA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-SÄBELSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 290742
AKUMULIATORINIS TIESINIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSSA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 20-Li A1 AKUMULATOROWA PIŁA AKUMULIATORINIS TIESINIS PJŪKLAS SZABLASTA Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 290742...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Zamawianie telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PSSA 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Wstęp

  . Szybka ładowarka Użytkowanie zgodne z przeznacze- Zakres dostawy niem 1 akumulatorowa piła szablasta PSSA 20-Li A1 Urządzenie jest wyposażone w stały ogranicznik 1 brzeszczot do drewna BIM 152,5 mm i przeznaczone jest piłowania, przycinania na (SWISS MADE) długość i dopasowywania drewna, tworzyw 1 szybka ładowarka do akumulatora...
 • Seite 7: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  . 1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w czy- stości i dbać o jego dobre oświetlenie. Niepo- rządek i niedostateczne oświetlenie mogą być przyczyną wypadków . PSSA 20-Li A1   │  3 ■...
 • Seite 8: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Pozwoli to na wnątrz. Stosowanie przedłużacza przystosowa- lepszą kontrolę elektronarzędzia w przypadku nego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych sytuacji . porażenia prądem elektrycznym . ■ 4  │   PSSA 20-Li A1...
 • Seite 9: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  łają prawidłowo i nie blokują się, czy żaden z elementów nie pękł ani nie jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe działanie elektronarzędzia. Przed użyciem urządzenia zleć naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków z elektrona- rzędziami jest ich niewłaściwa konserwacja . PSSA 20-Li A1   │  5 ■...
 • Seite 10: Serwis

  . w pomieszczeniach zamkniętych . ■ Noś maskę przeciwpyłową! OSTRZEŻENIE! ■ Jeśli konieczna jest wymiana przewodu sieciowego, powinna ona zostać wykonana przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa . ■ 6  │   PSSA 20-Li A1...
 • Seite 11: Oryginalne Akcesoria I Urządzenia Dodatkowe

  średni poziom naładowania nia . Optymalny stan naładowania wynosi CZERWONY = słabe naładowanie - pomiędzy 50% a 80% . Narzędzie należy naładować akumulator przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze otoczenia między 0°C a 50°C . PSSA 20-Li A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Montaż / Wymiana Brzeszczotu

  . ♦ Naciśnij najpierw blokadę włączenia , a na- Teraz brzeszczot jest zablokowany . stępnie WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK . Później puść ponownie blokadę włączenia Wyłączanie: ♦ Zwolnij WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK ■ 8  │   PSSA 20-Li A1...
 • Seite 13: Regulacja Prędkości Obrotowej

  . ■ Do każdego zastosowania piły szablastej do- stępne są w handlu optymalne brzeszczoty o różnych długościach . ■ Piłuj materiał z równomiernym posuwem . PSSA 20-Li A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Konserwacja I Czyszczenie

  . Wszelkie szkody i wady a 80% . Optymalne warunki przechowywania wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio to chłodne i suche miejsce . po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 10  │   PSSA 20-Li A1...
 • Seite 15 WSKAZÓWKA Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych . ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie produkt bez akcesoriów (np . akumulatorów, siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza...
 • Seite 16: Serwis

  (a) i cyframi (b) w następujący sposób: www .kompernass .com 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–9 8: kompozyty Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta . ■ 12  │   PSSA 20-Li A1...
 • Seite 17: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Akumulatorowa piła szablasta PSSA 20-Li A1 Rok produkcji: 01 - 2018 Numer seryjny: IAN 290742 Bochum, dnia 16 .01 .2018 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urzą-...
 • Seite 18: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  E-Mail: kompernass@lidl .pl Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przypisany do urządzenia (np . IAN 290742) . Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . ■ 14  │   PSSA 20-Li A1...
 • Seite 19 Užsakymas telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PSSA 20-Li A1  ...
 • Seite 20: Įžanga

  AKUMULIATORINIS TIESINIS Tiekiamas rinkinys 1 akumuliatorinis tiesinis pjūklas PSSA 20-Li A1 PJŪKLAS PSSA 20-Li A1 1 pjūklo geležtė medienai BIM 152,5 mm Įžanga (SWISS MADE) Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką 1 spartusis akumuliatorių kroviklis gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis .
 • Seite 21: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  įrankis yra išjungtas, ir laikotarpius, kai įrankis smūgio pavojus . įjungtas, tačiau veikia nenaudojamas) . b) Nesilieskite prie įžemintų paviršių, pavyz- džiui, vamzdžių, šildymo įrenginių, viryklių ir šaldytuvų. Kai kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus . PSSA 20-Li A1    17 ■ │...
 • Seite 22: Žmonių Sauga

  Daug nelaimingų atsiti- d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite kimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių reguliavimo įrankius arba veržliarakčius. įrankių . Besisukančioje įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti . ■ 18    PSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 23: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Nesilieskite prie skysčio. ■ Užsidėkite kaukę nuo dulkių! Jei netyčia prisiliestumėte, nuplaukite skystį vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, kreipkitės ir į gydytoją. Ištekėjęs akumuliatoriaus skystis gali sudirginti odą arba nudeginti . PSSA 20-Li A1    19 ■ │...
 • Seite 24: Kroviklių Naudojimo Saugos Nurodymai

  įrankiui. Jei naudosite ne naudojimo instrukcijo- LED indikatorius šviečia raudonai . je rekomenduojamus papildomus darbo įrankius ♦ Žalias patikros LED indikatorius rodo, kad ar kitus priedus, galite susižaloti . įkrovimas baigtas ir akumuliatoriaus blokas paruoštas naudoti . ■ 20    PSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 25: Akumuliatoriaus Bloko Įdėjimas Į Įrankį Ir Išėmimas

  Įkrovos lygį akumuliatoriaus LED indikatoriai jis turi grįžti į pradinę padėtį . Dabar pjūklo parodo taip: geležtė įtvirtinta . ♦ RAUDONAS / ORANŽINIS / ŽALIAS = didžiausia įkrova RAUDONAS / ORANŽINIS = vidutinė įkrova RAUDONAS = maža įkrova – akumuliatorių būtina įkrauti PSSA 20-Li A1    21 ■ │...
 • Seite 26: Atraminės Plokštės Reguliavimas

  . ■ Prekyboje rasite bet kokioms tiesinio pjūklo nau- dojimo reikmėms specialiai pritaikytų įvairaus Išjungimas ilgio pjūklo geležčių . ♦ Atleiskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį ■ Pjaukite medžiagą tolygia pjūklo pastūma . ■ 22    PSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 27: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  2 . Tiesinį pjūklą palenkite į priekį ir įleiskite pjūklo laikyti vėsioje ir sausoje aplinkoje . geležtę į apdirbamą medžiagą . 3 . Dabar tiesinį pjūklą laikykite vertikaliai ir toliau pjaukite išilgai pjūvio linijos . PSSA 20-Li A1    23 ■ │...
 • Seite 28: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  į toliau nurodytą klientų aptar- navimo skyrių . ■ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . ■ 24    PSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 29: Klientų Aptarnavimas

  Šalinimas NURODYMAS Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius medžiagų, kurias galite atiduoti vietos siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų perdirbimo įmonėms . (pvz ., be akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavimo įrankių ir kt .) . Svetainėje www .lidl-service .com galite Elektrinių...
 • Seite 30: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Įrankio tipas: Akumuliatorinis tiesinis pjūklas PSSA 20-Li A1 Pagaminimo metai: 2018-01 Serijos numeris: IAN 290742 Bochumas, 2018-01-16 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 31: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  .lt Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio žinokite gaminio numerį (pvz ., IAN 290742) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio . PSSA 20-Li A1    27 ■...
 • Seite 32 ■ 28    PSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 33 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PSSA 20-Li A1 DE │...
 • Seite 34: Einleitung

  AKKU-SÄBELSÄGE PSSA 20-Li A1 Lieferumfang 1 Akku-Säbelsäge PSSA 20-Li A1 Einleitung 1 Sägeblatt Holz BIM 152,5 mm (SWISS MADE) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Akku-Schnellladegerät Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Akku-Pack Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist 1 Tragekoffer Teil dieses Produkts .
 • Seite 35: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist . PSSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversor- sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . gung anschließen, kann dies zu Unfällen führen . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PSSA 20-Li A1...
 • Seite 37: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . PSSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 38: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Gerät kompatibel ist. Der Gebrauch anderer dass der Ladevorgang abgeschlossen und der als in der Bedienungsanleitung empfohlener Akku-Pack einsatzbereit ist . Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PSSA 20-Li A1...
 • Seite 39: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  Das Sägeblatt ist nun verriegelt . ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung / ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PSSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40: Fußplatte Verstellen

  Ausschalten: optimierte Sägeblätter in verschiedenen Längen ♦ Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter los . im Handel erhältlich . ■ Sägen Sie das Material mit gleichmäßigem Vorschub . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PSSA 20-Li A1...
 • Seite 41: Wartung Und Reinigung

  Ladezustand Sie weiter entlang der Schnittlinie . kontrolliert werden . Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . PSSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  37...
 • Seite 42: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PSSA 20-Li A1...
 • Seite 43: Service

  Tel .: 0800 5435 111 HINWEIS E-Mail: kompernass@lidl .de ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Service Österreich senden Sie bitte ausschließlich den defekten Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- E-Mail: kompernass@lidl .at...
 • Seite 44: Entsorgung

  Abkürzungen (b) und Ziffern (a) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PSSA 20-Li A1...
 • Seite 45: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Säbelsäge PSSA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 01 - 2018 Seriennummer: IAN 290742 Bochum, 16 .01 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 46: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 290742) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typen- schild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PSSA 20-Li A1...
 • Seite 47 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen 01 / 2018 · Ident.-No.: PSSA20-LiA1-012018-2 IAN 290742...