Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 21
Create 5
Kitchen Machine
User Manual
E5KM1-4BPT
E5KM1-4SWB
E5KM1-6GBP
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DK BRUGSANVISNING
EN INSTRUCTION BOOK
EE
KASUTUSJUHEND
FI
KÄYTTÖOHJE
FR
NOTICE D'UTILISATION
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
IT
MANUALE D'USO
LV
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LT
NAUDOJIMO VADOVAS
NO BRUKERHÅNDBOK
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO MANUALUL UTILIZATORULUI
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RS
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
SI
NAVODILA ZA UPORABO
SE
BRUKSANVISNING
TR
KULLANIM KILAVUZU
UA І Н С Т Р УКЦ І Я З Е КС П Л УА ТА Ц ІЇ
‫دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‬
AR

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux Create 5

 • Seite 1 Create 5 Kitchen Machine User Manual E5KM1-4BPT E5KM1-4SWB HR KORISNIČKI PRIRUČNIK CZ NÁVOD K POUŽITÍ DK BRUGSANVISNING EN INSTRUCTION BOOK E5KM1-6GBP KASUTUSJUHEND KÄYTTÖOHJE NOTICE D’UTILISATION DE BEDIENUNGSANLEITUNG HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MANUALE D’USO LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA NAUDOJIMO VADOVAS NO BRUKERHÅNDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI RO MANUALUL UTILIZATORULUI RU ИНСТРУКЦИЯ...
 • Seite 2 COMPONENT Non adatto al contatto con alimenti dall’elevata acidità e/o sapidità. Destinato al contatto con alimenti non refrigerati, con un tempo di contatto non superiore a 24 ore. Ne convient pas au contact avec des aliments très acides et/ou très salés. Conçu pour entrer en contact avec des aliments non réfrigérés dont le temps de contact n’est pas supérieur à...
 • Seite 3: How To Use

  HOW TO USE without bones, skin 3-10eggs 100-600g speed 6 and muscles speed 4 without Meat bones, skin 1-10eggs 0.2-2kg grinder and muscles speed 4 Vegetables 0.13 -0.92kg 0.23-1.62kg speed 4 speed 2 0.175-1.05kg 0.29-1.74kg Salad Hard cheese maker 0.25-0.75kg 0.4-1.2kg click click...
 • Seite 4 10 min 20 min click Meat Grinder Ground meat Sausage Meatball...
 • Seite 5 Salad Maker WARNING! The blades and inserts are very sharp!
 • Seite 6: Cleaning And Care

  CLEANING AND CARE...
 • Seite 7 Electroluxov servisni centar koji može ukloniti i reciklirati bateriju i električne dijelove na siguran i profesionalan način. Slijedite pravila svoje zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija. Electrolux zadržava pravo promjene proizvoda, informacija i specifikacija bez prethodne obavijesti.
 • Seite 8 DIJELOVI ( slika na stranici ‘2’ ) Osovina za nastavke 8a Ravni nastavak za miješanje Prednji gumb za otpuštanje nastavaka 8b Kuka za miješanje tijesta Prednji dio za umetanje nastavaka 8c Pjenjača Ručka za otpuštanje Zaštita od prskanja Okretni gumb biranja brizne Glava motora ( nagibna) Strujni kabel Kućište...
 • Seite 9: Bezpečnostní Pokyny

  Electrolux, kde mohou baterii i elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečně a odborně. Postupujte podle pravidel pro separovaný sběr elektrických výrobků a nabíjecích baterií platných ve vaší zemi. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit výrobky, informace a technické údaje bez předchozího upozornění.
 • Seite 10 DÍL ( strana s obrázkem ‘2’ ) Hřídel nástavce 8a Plochý hnětač Tlačítko pro uvolnění přední hlavy nástavce 8b Hnětač těsta Přední hlava nástavce 8c Šlehač Uvolňovací páčka Ochranný kryt proti stříkání Ovladač rychlosti Hlava motoru ( sklopná ) Napájecí kabel Kryt Mixovací...
 • Seite 11: Bortskaffelse

  Electrolux -servicecenter, som kan erne og genbruge batteriet og de elektriske dele på en sikker og professionel måde. Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier. Electrolux forbeholder sig ret til at ændre produkter, oplysninger og specifikationer uden varsel.
 • Seite 12 KOMPONENT ( billede side ‘2’ ) Tilbehørsaksel 8a Fladt piskeris Udløserknap til tilbehørsindstik på forsiden 8b Dejkrog Tilbehørsindstik på forsiden 8c Piskeris Udløserhåndtag Stænkafskærmning Hastighedsvælger Motorhoved ( vipbart) Strømledning Røreskål af rustfrit stål Tallerken til skål Dæksel til forreste tilbehørsindstik Kødkværn * Kværnhus Kværnring...
 • Seite 13: Safety Advice

  To recycle your product, please take it to an of f icial collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
 • Seite 14: Meat Grinder

  COMPONENT ( picture page ‘2’ ) Attachment shaft 8a Flat Beater Front attachment hub release button 8b Dough hook Front attachment hub 8c Whisk Release Lever Splash guard Speed control knob Motor head (tiltable ) Power Cord Housing Stainless steel mixing bowl Bowl cramping plate Front attachment hub cover Meat Grinder*...
 • Seite 15: Kasutuselt Kõrvaldamine

  Toote ringlussevõtuks viige see ametlikku kogumispunkti või Electroluxi hoolduskeskusesse, kus on võimalik aku ja elektriosad ohutult ja professionaalselt eemaldada ning taaskasutusse suunata. Elektritoodete ja laetavate patareide eraldi kogumisel järgige riigis kehtestatud eeskirju. Electrolux jätab endale õiguse tooteid, teavet ja spetsifikatsioone ilma ette teatamata muuta.
 • Seite 16 KOMPONENT ( pildileht ‘2’ ) Kinnitusvõll 8a Segamisotsik Eesmise tarviku rummu vabastusnupp 8b Taignakonks Eesmise tarviku rumm 8c Vispel Vabastushoob Pritsmekaitse Kiiruse juhtnupp Mootoripea ( kallutatav ) Toitejuhe Korpus Roostevabast terasest segamisnõu Kausi alus Eesmise tarviku rummukate Hakklihaotsik * Jahvati korpus Jahvati rõngas Jahvati kruvi Ülemine kubbe- tarvik...
 • Seite 17 Kierrätä laite viemällä se viralliseen keräyspisteeseen tai Electrolux -huoltokeskukseen, jossa akku ja sähköosat voidaan poistaa ja kierrättää turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata asuinmaasi sääntöjä, jotka koskevat sähkölaitteiden ja ladattavien akkujen keräämistä. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
 • Seite 18 KOMPONENTTI ( kuva sivulla ‘2’ ) Liitostanko 8a Litteä vatkain Etupuolen liitosnavan vapautuspainike 8b Taikinakoukku Etupuolen liitosnapa 8c Vispilöi Vapautusvipu Roiskesuoja Nopeudensäätönuppi Moottoripää (kallistettava ) Virtajohto Kotelo Sekoituskulho, ruostumatonta terästä Kulhon puserruslevy Etupuolen liitosnapa Lihanjauhin * Jauhimen kotelo Jauhimen rengas Jauhimen ruuvi Ylempi kubbe-lisäosa Jauhimen veitsi...
 • Seite 19: Consignes De Sécurité

  Pour recycler votre produit, veuillez le transporter dans un point de collecte of f iciel ou un centre de service après- vente Electrolux pouvant retirer et recycler la pile et les composants électriques de manière sûre et professionnelle. Respectez les règles de votre pays pour la collecte sélective des produits électriques et des batteries rechargeables.
 • Seite 20 COMPOSANT ( image page ‘2’ ) Manche de f ixation 8a Batteur plat Touche de déverrouillage pour 8b Crochet pétrisseur le support de f ixation avant 8c Fouet Support de f ixation avant Couvercle anti -éclaboussures Levier de déverrouillage Tête du moteur ( inclinable) Manette de réglage de la vitesse Boîtier Cordon d’alimentation...
 • Seite 21: Sicherheitshinweise

  Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Um Ihr Produkt zu recyceln, bringen Sie es bitte zu einer of f iziellen Sammelstelle oder zu einem Electrolux Kundendienstzentrum, das Batterien und elektrische Bauteile sicher und professionell ausbauen und recyceln kann.
 • Seite 22 KOMPONENTE ( bild Seite ‘2’ ) Aufsatzschaft 8a Quirl Entriegelungstaste des Zubehöraufsatzes 8b Knethaken auf der Vorderseite 8c Schneebesen Zubehöraufsatz auf der Vorderseite Spritzschutz Entriegelungshebel Motorkopf (kippbar) Geschwindigkeitsregler Gehäuse Netzkabel Schüsselplatte Rührschüssel aus Edelstahl Abdeckung des Zubehöraufsatzes auf der Vorderseite Fleischwolf * Gehäuse des Fleischwolfs Zerkleinerungsring...
 • Seite 23: Biztonsági Tudnivalók

  és hasznosítják újra az akkumulátorokat és az elektromos alkatrészeket. Tartsa be az országa tölthető elemek /akkumulátorok és elektromos termékek szelektív begyűjtésére vonatkozó szabályait. Az Electrolux fenntartja a jogot a termékeinek, a közölt információknak és műszaki adatoknak előzetes értesítés nélküli módosítására.
 • Seite 24 ALKATRÉSZEK ( kép a ‘2’. oldalon ) Tartozéktengely 8a Lapos keverőkar Első tartozékpersely kioldó gombja 8b Dagasztókar Első tartozékpersely 8c Habverő Kioldó kar Fröccsenésgátló Sebességszabályzó gomb Motorral hajtott fej (dönthető) Hálózati kábel Burkolat Rozsdamentes keverőtál Tálrögzítő tányér Első tartozékpersely burkolata Húsdaráló...
 • Seite 25: Consigli Di Sicurezza

  Per riciclare il prodotto, consegnarlo a un punto di raccolta uf f iciale o a un centro di assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e i componenti elettrici in modo sicuro e professionale. Rispettare le disposizioni locali per quanto riguarda la raccolta dif ferenziata di prodotti elettrici e batterie ricaricabili.
 • Seite 26 COMPONENTE ( immagine a pagina ‘2’ ) Albero accessori 8a Frusta piatta Pulsante di blocco dello snodo di 8b Uncino per impasto attacco anteriore 8c Frusta Snodo di attacco anteriore Paraschizzi Leva di blocco Testa del motore ( inclinabile) Manopola di regolazione della velocità Alloggiamento Cavo di alimentazione Piastra di bloccaggio del recipiente...
 • Seite 27 Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izvietot mājsaimniecības atkritumos. Lai pārstrādātu izstrādājumu, lūdzu, nogādājiet to of iciālā atkritumu savākšanas vietā vai Electrolux servisa centrā, kurš var drošā un profesionālā veidā atvienot un pārstrādāt izstrādājuma akumulatoru un elektriskās daļas.
 • Seite 28 SASTĀVDAĻA ( attēls ‘2’. lapā ) Rotējošā papildpiederumu ass Nerūsējošā tērauda maisīšanas bļoda Priekšpuses papildpiederumu 8a Plakanais maisīšanas uzgalis rumbas atvienošanas poga 8b Uzgalis mīklas maisīšanai Priekšpuses papildpiederumu 8c Putošanas uzgalis savienojuma rumba Šļakatu aizsargs Atvienošanas svira Motora galva (noliecama ) Ātrumu pārslēgs Korpuss Barošanas vads...
 • Seite 29 „Electrolux “ remonto centre, kur prietaisas bus išardytas, išimta jo baterija ir kitos elektrinės dalys, kurios bus tinkamai utilizuotos. Laikykitės šalyje galiojančių elektros prietaisų ir įkraunamų baterijų utilizavimo taisyklių. „ Electrolux “ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti gaminių dizainą, technines savybes ir dokumentacijoje pateiktą informaciją.
 • Seite 30 ELEMENTAS ( žr. ‘2’ psl. ) Priedų tvirtinimo ašis 8a Plokščias plaktuvas Priekyje tvirtinamų priedų įvorės 8b Kablys tešlai maišyti atrakinimo mygtukas 8c Šluotelė Priekyje tvirtinamų priedų įvorė Nuo tiškalų apsaugantis skydelis Atrakinimo svirtelė Variklio dalis (paverčiama ) Greičio valdymo rankenėlė Korpusas Elektros maitinimo laidas Dubens f iksavimo lėkštė...
 • Seite 31 Electrolux- servicesenter som kan f jerne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg landets regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier. Electrolux forbeholder seg retten til å endre produkter, informasjon og spesif ikasjoner uten forvarsel.
 • Seite 32 KOMPONENT ( bilde ‘2’ ) Festeaksel 8a Flatvisp Frigjøringsknapp for fremre tilbehør 8b Deigkrok Fremre tilbehørsfeste 8c Visp Utløserspak Sprutskjerm Hastighetskontrollknapp Motorhode (vippbart) Strømledning Kabinett Blandebolle i rustfritt stål Bollefeste Deksel for festenav foran Kjøttkvern * Kvernhus Kvernring Kvernskrue Øvre kubbe-redskap Kvernkniv F2 Nedre kubbe- redskap D1 Fin kvernplate...
 • Seite 33: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących oddzielnej zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, informacji i specyfikacji bez uprzedzenia.
 • Seite 34: Maszynka Do Mielenia Mięsa

  ELEMENT ( rysunek ‘2’ ) Wałek napędowy 8a Płaski ubijacz Przycisk zwalniający przedniego 8b Mieszadło hakowe gniazda przystawek 8c Końcówka do ubijania Przednie gniazdo przystawek Osłona rozpryskowa Dźwignia zwalniająca Głowica silnika (odchylana ) Pokrętło regulacji prędkości Obudowa Przewód zasilający Płytka do mocowania miski Miska ze stali nierdzewnej Osłona mocowania przystawek Maszynka do mielenia mięsa*...
 • Seite 35 împreună cu deșeurile menajere. Pentru reciclarea produsului, predați -l la un punct de colectare oficial sau la uncentru de service Electrolux care poate demonta și recicla bateria și piesele electrice într - un mod sigur și profesional. Respectați reglementările naționale pentru colectarea separată...
 • Seite 36 COMPONENTĂ ( Imaginea de la pagina ‘2’ ) Ax pentru accesorii 8a Bătător plat 8b Cârlig pentru frământat Buton de eliberare al portului frontal pentru accesorii 8c Tel Port frontal pentru accesorii Protecţie împotriva stropirii Maneta de eliberare Cap motor (înclinabil) Buton de control al vitezei Carcasă...
 • Seite 37 Кухонная машина ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию. • Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора...
 • Seite 38: Утилизация

  10545 Stockholm Изготовлено в Китае. KZ Қазақстан / Казахстан Телефон службы поддержки потребителей Electrolux / AEG / Zanussi +7 727 339 27 87 (тарифицируется оператором связи). Electrolux, AEG, Zanussi тұтынушыларды қолдау телефоны +7 727 339 27 87 (байланыс операторы тарифтейді).
 • Seite 39 Овај симбол на производу или његовој амбалажи указује на то да производ не сме да се одложи као кућни отпад. Да бисте рециклирали производ, однесите га на званично место за прикупљање или Electrolux сервисни центар, где се батерија и електрични делови могу безбедно и професионално уклонити и рециклирати. Поштујте прописе своје земље...
 • Seite 40 КОМПОНЕНТА ( слика на стр. ‘2’ ) Осовина за додатке 8a Равна мућкалица Дугме за ослобађање предњег прикључка 8б Кука за мешање теста за додатке 8ц Мућење Предњи прикључак за додатке Штитник против прскања Глава мотора (са могућношћу Полуга за отпуштање подешавања...
 • Seite 41: Bezpečnostné Pokyny

  Electrolux, kde môžete batériu a elektrické časti bezpečne odovzdať a nechať profesionálne recyklovať. Dodržiavajte pravidlá svojej krajiny týkajúce sa separovaného zberu elektrických výrobkov a nabíjateľných batérií. Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo na zmenu výrobkov, informácií a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Seite 42 KOMPONENTY ( obrázok na strane ‘2 ’ ) Hriadeľ nástavca 8a Plochý šľahač Uvoľňovacie tlačidlo predného 8b Špirála na cesto upevňovača nástavcov 8c Metlička Predný upevňovač nástavcov Kryt s ochranou proti špliechaniu Uvoľňovacia páka Hlava motora ( sklopná) Ovládač rýchlosti Kryt Napájací...
 • Seite 43: Varnostni Nasveti

  Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelek ni uvrščen med gospodinjske odpadke. Za reciklažo izdelek odnesite na uradno zbirno mesto ali na servisni center Electrolux, kjer bodo lahko baterijo in električne dele odstranili ter reciklirali varno in profesionalno. Upoštevajte pravila v vaši državi glede ločenega zbiranja električnih izdelkov in polnilnih baterij.
 • Seite 44 KOMPONENTA ( slika na strani ‘2’ ) Gred za nastavke 8a Ploščato mešalo Gumb za sprostitev sprednjega pritrdišča 8b Kljuka za testo nastavkov 8c Metlica Sprednje pritrdišče nastavkov Ščitnik proti brizganju Ročica za sprostitev Glava motorja ( nagibna) Gumb za upravljanje hitrosti Ohišje Napajalni kabel Pritrdilna plošča za posodo...
 • Seite 45: Säkerhetsanvisningar

  För att återvinna produkten ska du ta den till en miljöstation eller till ett Electrolux -servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ landets regler för separat insamling av elektriska produkter och laddningsbara batterier.
 • Seite 46 KOMPONENT ( bild sid. ‘2’ ) Redskapsaxel 8a Platt visp Främre frigöringsknapp för redskapsnav 8b Degkrok Främre redskapsnav 8c Visp Frigöringsspak Stänkskydd Hastighetsratt Motorhuvud (lutningsbart ) Nätsladd Hölje Blandningsskål i rostfritt stål Förankringsplatta till skålen Främre navskydd Köttkvarn * Kvarnkåpa Kvarnring kvarnskruv Övre matningsrörsfäste...
 • Seite 47: Elden Çikarma

  şekilde çıkarıp geri dönüştürebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Ülkenizin elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı toplanması konusundaki kurallarına uyun. Electrolux bildirimde bulunmaksızın ürünleri, bilgileri ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Seite 48 BİLEŞEN ( resim sayfa ‘2’ ) Aparat mili 8a Düz Çırpıcı Ön aparat merkez kilit açma tuşu 8b Hamur kancası Ön aparat merkezi 8c Çırpma teli Açma Kolu Sıçrama koruması Hız kontrol düğmesi Motor kafası (eğilebilen) Güç Kablosu Muhafaza Paslanmaz çelik karıştırma kasesi Kase sıkıştırma plakası...
 • Seite 49 Цей символ на виробі або на упаковці свідчить про те, що виріб не підлягає утилізації як побутові відходи. Для утилізації виробу віднесіть його в офіційний пункт збору або в сервісний центр Electrolux, який може безпечно та професійно демонтувати та утилізувати батарею та електричні деталі. Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збору електричних...
 • Seite 50 КОМПОНЕНТ ( малюнок на стор. ‘2’ ) Вал кріплення 8a Плаский збивач Кнопка вивільнення передньої 8b Гачок для тіста втулки кріплення 8c Віничок Передня втулка кріплення Щиток від розбризкування Спусковий важіль Голівка двигуна (відкидна ) Перемикач швидкості Корпус Кабель живлення Затискна...
 • Seite 51 ‫اﻟﻤﻜ ّ ﻮن‬ ( 2 ‫اﻟﻤﻜ ّ ﻮن )ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺼﻮر‬ ‫ﻋﻤﻮد اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ٍ ‫ﻣﻀﺮب ﻣﺴﺘﻮ‬ ‫زر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻷﻣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺧﻄﺎف اﻟﻌﺠﯿﻦ‬ ‫ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻷﻣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﻤﺨﻔﻘﺔ‬ ‫ذراع اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫واﻗﻲ اﻟﺮذاذ‬ ‫ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ‬ (‫رأس اﻟﻤﺤﺮك )ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻣﺎلة‬ ‫ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﯿﺖ‬...
 • Seite 52 .‫ھﺬا اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺗﻪ ﻳﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ‬ ‫ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ‬Electrolux ‫ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻳﺮﺟﻰ اﺻﻄﺤﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ رﺳﻤﯿﺔ أو إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫إزاﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ واﻷﺟﺰاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮھﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻦ ة واﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ. اﺗﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺘﻚ‬...

Diese Anleitung auch für:

E5km1-4bptE5km1-4swbE5km1-6gbp

Inhaltsverzeichnis