Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Hama Fit Watch 5910 Bedienungsanleitung Seite 16

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Fit Watch 5910:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

H Használati útmutató
Figyelmeztetés
• Szánjon rá id t, és el ször olvassa végig az itt következ útmutatásokat
és el írásokat. A termék használatához szükséges információkhoz lásd a
rövid útmutatót.
• A használati útmutató teljes szövege a következ internetes címen
érhet el:
www.hama.com -> 00178605, 00178606 -> Downloads
1. Biztonsági előírások:
• A termék magán, nem üzleti célú alkalmazásra készül.
• A terméket kizárólag az el írt célra használja.
• Óvja meg a terméket szennyez dést l, nedvességt l és túlmelegedést l, és
kizárólag zárt környezetben használja.
• A terméket ne használja a f tés és egyéb h források közelében, vagy
közvetlen napsütésnek kitéve.
• Ne üzemeltesse a terméket a m szaki adatokban megadott
teljesítményhatárain túl.
• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek nincsenek
megengedve.
• Az akkumulátor állandó beszerelés és nem távolítható el.
• Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
• Ne kísérelje meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely
karbantartási munkát bízzon illetékes szakemberre.
• Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
• Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden
garanciaigény megsz nik.
• Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes
ártalmatlanítási el írások szerint.
• Ne dobja t zbe az akkumulátort, ill a terméket.
• Ne módosítsa és/vagy deformálja/hevítse/szedje szét az akkumulátorokat/
elemeket.
• Gépjárm vön vagy sporteszközön haladva ne hagyja gyelmét elterelni a
termék által és ügyeljen a forgalmi helyzetre, valamint környezetére.
• Forduljon orvoshoz, miel tt edz programba kezdene.
• Az edzés során ügyeljen teste reakcióira, és vészhelyzet esetén hívjon orvost.
• Kérje ki egy orvos tanácsát, ha már fennálló betegségben szenved, de
használni akarja a terméket.
• A termék csak használati tárgy, nem orvosi készülék. Ennélfogva sem
diagnózis felállítására, sem bármilyen terápiára, gyógyításra vagy
betegségmegel zésre nem alkalmas.
• A hosszan tartó b rrel való érintkezés b rirritációhoz vagy allergiához
vezethet. Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak, keressen fel egy
orvost.
• A termék nem játékszer. Könnyen lenyelhet kis részeket tartalmaz, amelyek
fulladást okozhatnak.
• A terméket csak mérsékelt éghajlati feltételek között használja.
Figyelmeztetés – Akkumulátor
• Töltéshez csak megfelel tölt ket vagy USB-csatlakozókat használjon.
• A meghibásodott tölt készülékeket és USB-csatlakozókat ne használja
tovább, és ne próbálja megjavítani ket.
• Ne töltse túl és ne merítse le túlságosan a terméket.
• Kerülje a tárolást, a berakodást és a felhasználást széls séges
h mérsékleteken és rendkívül alacsony légnyomáson (pl. nagy
magasságban).
• Hosszabb tárolás esetén rendszeresen (min. negyedévente) töltse a
terméket.
Figyelmeztetés – Szívritmus-szabályzó
A termék mágneses mez t termel. Miel tt ezt a terméket szívritmus-szabályzót
visel személyek használnák, kérjék ki orvos tanácsát, hogy a termék
befolyásolhatja-e a szívritmus-szabályzó m ködését.
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

0017860500178606

Inhaltsverzeichnis