Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Údržba A Starostlivosť; Vylúčenie Záruky - Hama Fit Watch 5910 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Fit Watch 5910:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

2. Údržba a starostlivosť
Na istenie tohto výrobku používajte len navlh enú utierku, ktorá nepúš a vlákna
a nepoužívajte žiadne agresívne istiace prostriedky.
3. Vylúčenie záruky
Firma Hama GmbH & Co KG neru í/nezodpovedá za škody vyplývajúce
z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo
z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpe nostných pokynov.
4.
Vyhlásenie o zhode
Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
[00178605, 00178606] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné
EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.hama.com - > 00178605, 00178606 - > Downloads.
Frekven né pásmo/frekven né pásma
Vyžarovaný maximálny prenosový výkon
Bluetooth verzia
Typ displeja
Ve kos displeja
rozmery
hmotnos
D žky pásu na ruku
Materiál pásu na ruku
Materiál krytu
Trieda ochrany
Typ batérie
Kapacita batérie
doba nabíjania
Výdrž batérie
2402-2480 MHz
-0 618 dBm
5.0
LCD Full Touch
1.3"
255 x 37 x 10 mm
35g
11,9cm / 9,3cm
Termoplastický polyuretán (TPU)
Termoplast (ABS) / nehrdzavejúca oce
IP68
Lítium-polymérová
210 mAh / 3,9 V
cca 1,5 hodiny
6 dní
22

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

0017860500178606

Inhaltsverzeichnis