Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Hama Fit Watch 5910 Bedienungsanleitung Seite 36

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Fit Watch 5910:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

L Käyttöohje
Varoitus
• Seuraavat ohjeet on luettava huolellisesti läpi ennen käytön aloittamista.
Pikaohjeessa on tuotteen käyttöä koskevia tietoja.
• Täydellinen pidempi ohje on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:
www.hama.com -> 00178605, 00178606 -> Downloads
1. Turvaohjeet
• Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.
• Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaiseen tarkoitukseen.
• Suojaa tuote lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta ja käytä sitä vain kuivissa
ympäristöissä.
• Älä käytä tuotetta lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden välittömässä
läheisyydessä tai suorassa auringonpaisteessa.
• Älä käytä tuotetta sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen suorituskykyrajojen
ulkopuolella.
• Älä käytä tuotetta alueilla, joilla elektroniikkalaitteet eivät ole sallittuja.
• Akku on asennettu kiinteästi, eikä sitä voi irrottaa.
• Älä avaa tuotetta, äläkä käytä sitä enää, jos se on vaurioitunut.
• Älä yritä huoltaa tai korjata laitetta itse. Jätä kaikki huoltotyöt vastuulliselle
ammattihenkilöstölle.
• Älä päästä laitetta putoamaan, äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.
• Älä tee muutoksia laitteeseen. Muutosten tekeminen aiheuttaa takuun
raukeamisen.
• Hävitä pakkausmateriaalit heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
• Älä heitä paristoa ja/tai tuotetta tuleen.
• Älä tee akkuihin/paristoihin muutoksia ja/tai väännä/kuumenna/pura niitä.
• Älä anna tuotteen johtaa itseäsi harhaan moottoriajoneuvolla tai
urheilulaitteella ajaessasi, ja huomioi tieliikennelait ja ympäristö.
• Keskustele lääkärisi kanssa ennen harjoittelun aloittamista.
• Harjoittelun aikana on kiinnitettävä huomiota kehon reaktioihin ja
hätätapauksessa on otettava välittömästi yhteys lääkäriin.
• Keskustele lääkärisi kanssa, mikäli kärsit sairauksista ja silti haluat käyttää
tuotetta.
• Tuote ei ole lääketieteellinen väline vaan tarkoitettu ainoastaan
kuluttajien käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin,
terapiatarkoituksiin, sairauksien hoitoon tai sairauksien estoon.
• Pidempi kosketus ihon kanssa voi aiheuttaa ihon ärsyyntymistä ja allergioita.
Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli oireet jatkuvat.
• Tuote ei ole lelu. Se sisältää nieltäviä pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Tuotetta saa käyttää vain kohtuullisissa ilmasto-olosuhteissa.
Varoitus – Akku
• Käytä lataamiseen ainoastaan sopivia latureita tai USB-liitäntöjä.
• Älä käytä viallisia latureita tai USB-liitäntöjä äläkä yritä korjata niitä.
• Älä lataa tuotetta liikaa tai anna sen purkautua kokonaan.
• Vältä säilytystä, lataamista ja käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa ja
erittäin alhaisessa ilmanpaineessa (esim. suurissa korkeuksissa).
• Jos akkua säilytetään pitkiä aikoja, lataa se uudelleen säännöllisin
väliajoin (vähintään neljännesvuosittain).
Varoitus – Sydämentahdistin
Tuote tuottaa magneettisia kenttiä. Sydämentahdistajia käyttävien henkilöiden
on kysyttävä lääkäriltä neuvoa ennen tämän tuotteen käyttämistä, koska se
voi vaikuttaa sydämentahdistajan toimintaan.
35

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

0017860500178606

Inhaltsverzeichnis