Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Tehnički Podaci - AEG SB2-1010 D Super Torque Gebrauchsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 14
TEHNIČKI PODACI
Snaga nominalnog prijema ...........................................................
Predajni učinak .............................................................................
Broj okretaja praznog hoda u 1. Brzini .........................................
Broj okretaja praznog hoda u 2. Brzini .........................................
max. broj okretaja pod opterećenjem u 1. Brzini ..........................
max. broj okretaja pod opterećenjem u 2. Brzini ..........................
Maksimalan broj udaraca pod opterećenjem ...............................
Bušenje-ø u beton ........................................................................
Bušenje-ø u opeku i silikatnu opeku .............................................
Bušenje-ø u čelik ..........................................................................
Bušenje-ø u aliminijum .................................................................
Bušenje-ø u mekano drvo ............................................................
Područje stezne glave za stezanje svrdla ....................................
Vreteno za bušenje .......................................................................
Stezno grlo-ø ................................................................................
Težina bez mrežnog kabla ............................................................
Tipično ocjenjena ubrzanja na području ruke i šake. ....................
Tipičan A-ocjenjen nivo buke:
nivo pritiska zvuka ....................................................................
nivo učinka zvuka .....................................................................
Nositi zaštitu sluha!
Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajuće EN 50 144.
Navedeni podaci važe za izvedbu sa 230-240 V. Kod odstupanja napona mreže važe podaci navedeni na pločici snage.
SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE
Poštivati sigurnosne upute iz priložene brošure.
Utičnice na vanjskom području moraju biti opremljene zaštitnim
prekidačima za pogrešnu struju. To zahtjeva instalacijski propis
za električne uređaje. Molimo da ovo poštujete prilikom
upotrebe našeg aparata.
Kod radova sa strojem uvijek nositi zaštitne naočale. Zaštitne
rukavice, čvrste i protiv klizanja sigurne cipele kao i pregača se
preporučuju.
Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju
odstranjivati.
Prije radova na stroju izvući utikač iz utičnice.
Samo isključeni stroj priključiti na utičnicu.
Priključni kabel uvijek držati udaljenim sa područja djelovanja.
Kabel uvije voditi od stroja prema nazad.
Uvijek upotrijebiti dodatnu dršku. To važi i kod strojeva sa
sigurnosnim kvačilom, jer ovo sigurnosno kvačilo djeluje samo
kod naglog blokiranja.
Kod velikih promjera bušenja mora dodatna ručka biti
pričvršćena pravokutno prema glavnoj ručki. Vidi i sliku,
odsječak "Ručku zaokrenuti".
Kod radova sa dijamatnim krunicama za bušenje isključiti
udarni mehanizam.
Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na električne kablove
kao i vodove plina i vode.
PROPISNA UPOTREBA
Udarni bušač je univerzalno upotrebljiv za bušenje i udarno
bušenje.
Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao
što je navedeno.
HRVATSKI
HRVATSKI
33
SB2-1010 D ST
........................ 1010 W ............................ 900 W
.......................... 505 W ............................ 450 W
.......................... 800 min
........................ 150 min
-1
........................ 1800 min
...................... 1000 min
-1
.......................... 650 min
........................ 450 min
-1
........................ 1350 min
...................... 1000 min
-1
........................ 1600 min
............................. -
-1
............................ 35 mm ............................... -
............................ 40 mm ............................... -
............................ 16 mm ............................ 16 mm
............................ 20 mm ............................ 20 mm
............................ 50 mm ............................ 40 mm
......................... 3-16 mm ......................... 3-16 mm
...................M18x2,5 .........................M18x2,5
............................ 57 mm ............................ 57 mm
........................... 4,2 kg ............................. 4,2 kg
............................ 10 m/s
........................... 10 m/s
2
.......................... 100 dB (A) ........................ 86 dB (A)
...........................113 dB (A) ........................ 99 dB (A)
PRIKLJUČAK NA MREžU
Priključiti samo na jednofaznu naizmjeničnu struju i samo na
napon struje, naveden na pločici snage. Priključak je moguć i
na utičnice bez zaštitnog kontakta, jer postoji dogradnja
zaštitne klase II.
CE-IZJAVA KONFORMNOSTI
Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod slaže
sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima. EN
50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-
3, po odredbama smjernica 98/37/EG, 89/336/EWG.
ODRŽAVANJE
Proreze za prozračivanje stroja uvijek držati čistima.
Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne
dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od
AEG servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese
servisa).
Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz
davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na
pločici snage kod Vaše servisne službe ili direktno kod AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SIMBOLI
Prije svih radova na stroju utikač izvući iz
utičnice.
Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana,
preporučena dopuna iz promgrama opreme.
B2E 900 RD ST
-1
-1
-1
-1
2
Volker Siegle
Manager Product Development

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

B2e 900 rd super torque

Inhaltsverzeichnis