Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Omrežni Priključek - AEG SB2-1010 D Super Torque Gebrauchsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 14
TEHNIČNI PODATKI
Nazivna sprejemna moč ...............................................................
Oddajna zmogljivost .....................................................................
Število vrtljajev v prostem teku v 1. prestavi ................................
Število vrtljajev v prostem teku v 2. prestavi ................................
Število vrtljajev pri obremenitvi v 1. prestavi ................................
Število vrtljajev pri obremenitvi v 2. prestavi ................................
bremensko število udarcev maks. ................................................
Vrtalni ø v betonu .........................................................................
Vrtalni ø v opeki in apnenem peščencu .......................................
Vrtalni ø v jeklu ............................................................................
Vrtalni ø v aluminiju ......................................................................
Vrtalni ø v mehkem lesu ...............................................................
Napenjalno področje vpenjalne glave ..........................................
Vrtalno vreteno .............................................................................
Vpenjalni vrat ø ...........................................................................
Teža brez omrežnega kabla .........................................................
Tipični ugotovljeni pospešek na področju dlani/rok ....................
Tipično A ocenjeni nivo jakosti zvoka:
Nivo zvočnega tlaka ..................................................................
Višina zvočnega tlaka ................................................................
Nosite zaščito za sluh!
Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 50 144.
Navedeni podatki veljajo za izvedbo z 230-240 V. Pri odstopanju omrežne napetosti so veljavni podatki, navedeni na tipski ploščici.
SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI
Upoštevajte varnostne napotke v priloženi brošuri!
Vtičnice v zunanjem področju morajo biti opremljene z
zaščitnimi stikali za okvarni tok. To zahteva instalacijski predpis
za vašo električno napravo. Prosimo, da to pri uporabi naše
naprave upoštevate.
Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala. Priporočamo
zaščitne rokavice, trdno obuvalo, varno proti drsenju ter
predpasnik.
Trske ali iveri se pri tekočem stroju ne smejo odstranjevati.
Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz vtičnice.
Stroj priklopite na vtičnico samo v izklopljenem stanju.
Vedno pazite, da se priključni kabel ne približa področju
delovanja stroja. Kabel vedno vodite za strojem.
Vedno uporabljajte dodatni ročaj. To velja tudi za stroje z
varnostno sklopko, ker se ta varnostna sklopka aktivira samo
pri sunkovitem blokiranju.
Pri velikih premerih vrtine mora biti dodatni ročaj pritrjen
pravokotno na glavni ročaj. Glej tudi slikovni del, odstavek
"Obračanje ročaja".
Pri delu z diamantnimi vrtalnimi kronami izklopite udarno
delovanje.
Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na električne kable,
plinske in vodne napeljave.
UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO
Vrtalno kladivo je univerzalno uporabno za vrtanje in udarno
vrtanje.
Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo
uporabiti samo za navede namene.
SB2-1010 D ST
........................ 1010 W ............................ 900 W
.......................... 505 W ............................ 450 W
.......................... 800 min
........................ 150 min
-1
........................ 1800 min
...................... 1000 min
-1
.......................... 650 min
........................ 450 min
-1
........................ 1350 min
...................... 1000 min
-1
........................ 1600 min
............................. -
-1
............................ 35 mm ............................... -
............................ 40 mm ............................... -
............................ 16 mm ............................ 16 mm
............................ 20 mm ............................ 20 mm
............................ 50 mm ............................ 40 mm
......................... 3-16 mm ......................... 3-16 mm
...................M18x2,5 .........................M18x2,5
............................ 57 mm ............................ 57 mm
........................... 4,2 kg ............................. 4,2 kg
............................ 10 m/s
........................... 10 m/s
2
.......................... 100 dB (A) ........................ 86 dB (A)
...........................113 dB (A) ........................ 99 dB (A)
OMREŽNI PRIKLJUČEK
Priključite samo na enofazni izmenični tok in samo na omrežno
napetost, ki je označena na tipski ploščici. Priključitev je možna
tudi na vtičnice brez zaščitnega kontakta, ker obstaja
nadgradnja zaščitnega razreda.
CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI
Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta produkt skladen z
naslednjimi normami ali normativnimi dokumenti. EN 50144,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, v
skladu z določili smernic 98/37/EG, 89/336/EWG.
VZDRŽEVANJE
Pazite na to, da so prezračevalne reže stroja vedno čiste.
Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite,
da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v
AEG servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslovi
servisnih služb).
Po potrebi se lahko pri vaši servisni službi ali direktno pri AEG
Elektrowerkzeuge naroči eksplozijska risba naprave ob navedbi
tipa stroja in desetmestne številke s tipske ploščice AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SIMBOLI
Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz
vtičnice.
Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave,
priporočeno dopolnilo iz programa opreme.
SLOVENŜĈINA
B2E 900 RD ST
-1
-1
-1
-1
2
Volker Siegle
Manager Product Development
32

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

B2e 900 rd super torque

Inhaltsverzeichnis