Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Technické Údaje; Špeciálne Bezpečnostné Pokyny - AEG SB2-1010 D Super Torque Gebrauchsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 14
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitý príkon ............................................................................
Výkon ...........................................................................................
Otáčky naprázdno v 1. prevodovom stupni ..................................
Otáčky naprázdno v 2. prevodovom stupni ..................................
Max. otáčky pri záťaži v 1. prevodovom stupni ............................
Max. otáčky pri záťaži v 2. prevodovom stupni ............................
Max. počet úderov pri záťaži ........................................................
Priemer vrtu do betónu .................................................................
Priemer vrtu do tehly a vápencového pieskovca ..........................
Priemer vrtu do ocele ...................................................................
Priemer vrtu do hliníku .................................................................
Priemer vrtu do mäkkého dreva ...................................................
Upínací rozsah skľúčovadla .........................................................
Vŕtacie vreteno .............................................................................
Priemer upínacieho hrdla .............................................................
Hmotnosť bez sieťového kábla .....................................................
Normovaná hodnota zrýchlenia v oblasti ruka-rameno. ...............
Normovaná A-hodnota hladiny zvuku.
Hladina akustického tlaku .........................................................
Hladina akustického výkonu .....................................................
používajte ochranu sluchu!
Namerané hodnoty určené v súlade s EN 50 144.
Uvedené hodnoty platia pre prevedenie s 230-240 V. Pri odchýlkach sieťového napätia platia údaje uvedené na štítku
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Venujte pozornosť bezpečnostým pokynom v priloženej
brožúre.
Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia byť vybavené
ochranným spínačom proti prudovým nárazom. Toto je
inštalačný predpis na Vaše elektrické zariadenie. Venujte
prosím tomuto pozornosť pri použivaní nášho prístroja.
Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare. Odporúčame
ochranné rukavice, pevnú protišmykovú obuv a zásteru.
Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.
Pred každou prácou na stroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.
Pripojovací kábel držte mimo pracovnej oblasti stroja. Kábel
smerujte vždy smerom dozadu od stroja.
Použivajte Vždy prídavnú rukoväť. To platí aj pre stroje s
bezpečnostnou spojkou, pretoze bezpečnostná spojka reaguje
len pri prudkom zablokovan .
Pri veľkých priemeroch vŕtania musí byť prídavná rukoväť
upevnená kolmo na hlavnú rukoväť. Viď obrazovú časť, odsek
"pootočiť rukoväť".
Pri práci s diamantovými vŕtacími korunkami príklep vypnite.
Pri práci v stene, strope alebo v podlahe dávajte pozor na
elektrické káble, plynové a vodovodné potrubia.
POUŽITIE PODĽA PREDPISOV
Príklepová vŕtačka je univerzálne použiteľná na vŕtanie a
príklepové vŕtanie.
Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenými
predpismi.
29
SLOVENSKY
SB2-1010 D ST
........................ 1010 W ............................ 900 W
.......................... 505 W ............................ 450 W
.......................... 800 min
........................ 150 min
-1
........................ 1800 min
...................... 1000 min
-1
.......................... 650 min
........................ 450 min
-1
........................ 1350 min
...................... 1000 min
-1
........................ 1600 min
............................. -
-1
............................ 35 mm ............................... -
............................ 40 mm ............................... -
............................ 16 mm ............................ 16 mm
............................ 20 mm ............................ 20 mm
............................ 50 mm ............................ 40 mm
......................... 3-16 mm ......................... 3-16 mm
...................M18x2,5 .........................M18x2,5
............................ 57 mm ............................ 57 mm
........................... 4,2 kg ............................. 4,2 kg
............................ 10 m/s
........................... 10 m/s
2
.......................... 100 dB (A) ........................ 86 dB (A)
...........................113 dB (A) ........................ 99 dB (A)
SIEŤOVÁ PRÍPOJKA
Pripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové napätie
uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do zásuviek bez
ochranného kontaktu, pretoze ide o konštrukciu ochrannej
triedy II.
CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY
Vyhlasujeme v našej výhradnej zodpovednosti, že tento
produkt zodpovedá nasledovným normám alebo normatívnym
dokumentom. EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3, podľa predpisov smerníc 98/37/EG, 89/336/
EWG.
ÚDRZBA
Vetracie otvory udržovať stale v čistote.
Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky
bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG
zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych
centier).
Pri udani typu stroja a desaťmiestneho čísla nachádzajúceho
sa na štítku dá sa v prípade potreby vyžiadat explozívna
schéma prístroja od Vášho zákazníckeho centra alebo priamo
v AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLY
Pred každou prácou na stroji vytiahnuť
zástrčku zo zásuvky.
Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej
výbavy, odporúčané doplnenie z programu
príslušenstva.
B2E 900 RD ST
-1
-1
-1
-1
2
Volker Siegle
Manager Product Development

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

B2e 900 rd super torque

Inhaltsverzeichnis