Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Turvallisuusohjeet; Tarkoituksenmukainen Käyttö - AEG SB2-1010 D Super Torque Gebrauchsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 14
TEKNISET ARVOT
Nimellinen teho .............................................................................
Antoteho .......................................................................................
Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihteella .....................................
Kuormittamaton kierrosluku 2. vaihde ..........................................
Kuormitettu kierrosluku maks. 1. vaihteella ..................................
Kuormitettu kierrosluku maks. 2. vaihde ......................................
Kuormitettu iskutaajuus maks. .....................................................
Poran ø betoniin ...........................................................................
Poran ø tiiliin ja kalkkihiekkakiviin ................................................
Poran ø teräkseen ........................................................................
Poran ø alumiini ...........................................................................
Poran ø puuhun ............................................................................
Istukan aukeama ..........................................................................
Porakara .......................................................................................
Kiinnityskaulan ø ..........................................................................
Paino ilman verkkojohtoa .............................................................
Tyypillisesti arvioitu kiihtyvyys käsi-käsivarsi-alueelle ..................
Tyypillinen A-arvioitu äänitaso:
Melutaso ....................................................................................
Äänenvoimakkuus .....................................................................
Käytä kuulosuojaimia! Mitta-arvot määritetty EN 50 144 mukaan.
Ylläolevat arvot pätevät malleille, jotka on tarkoitettu 230 - 240 V jännitteelle. Mikäli verkkojännite poikkeaa tästä, pätevät konekilven
arvot.

TURVALLISUUSOHJEET

Huomioi punaiselle paperille painetut turvaohjeet!
Ulkokäytössä olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-
suojakytkimillä sähkölaitteistosi asennusmääräyksen
mukaisesti. Muista tarkistaa, että laite liitetään ulkokäytössä
ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta sähköasentajasi kanssa.
Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.
Suojakäsineiden, turvallisten ja tukevapohjaisten kenkien,
kuulosuojainten ja suojaesiliinan käyttöä suositellaan.
Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen koneeseen
tehtäviä toimempiteitä.
Varmista, että kone on sammutettu ennen kytkemistä
sähköverkkoon.
Pidä sähköjohto poissa koneen käyttöalueelta. Siirrä se aina
taaksesi.
Tukikahvaa suositellan käytettäväksi kaikissa tilanteissa, myös
turvakytkimellä varustetuissa koneissa, sillä turvakytkin toimii
vain poran juuttuessa äkillisesti kiinni.
Suuret poranhalkaisijat edellyttävät, että tukikädensija on
suorassa kulmassa pääkädensijaan nähden (katso kuvaa,
osassa „Kädensijan kiertäminen".
Pysäytä iskulaite timanttiporan kärjillä työskenneltäessä.
Varo seinään, kattoon tai lattiaan porattaessa osumasta
sähköjohtoon, kaasu- ja vesijohtoihin.
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
Iskuporaa voidaan käyttää poraukseen ja iskuporaukseen.
Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.
VERKKOLIITÄNTÄ
Yhdistä ainoastaan tasavirtalähteeseen, jonka volttimäärä on
sama kuin levyssä ilmoitettu. Myös liittäminen
maadoittamattomiin pistokkeisiin on mahdollista, sillä muotoilu
on yhdenmukainen turvallisuusluokan II kanssa.
25
SUOMI
SB2-1010 D ST
........................ 1010 W ............................ 900 W
.......................... 505 W ............................ 450 W
.......................... 800 min
........................ 150 min
-1
........................ 1800 min
...................... 1000 min
-1
.......................... 650 min
........................ 450 min
-1
........................ 1350 min
...................... 1000 min
-1
........................ 1600 min
............................. -
-1
............................ 35 mm ............................... -
............................ 40 mm ............................... -
............................ 16 mm ............................ 16 mm
............................ 20 mm ............................ 20 mm
............................ 50 mm ............................ 40 mm
......................... 3-16 mm ......................... 3-16 mm
...................M18x2,5 .........................M18x2,5
............................ 57 mm ............................ 57 mm
........................... 4,2 kg ............................. 4,2 kg
............................ 10 m/s
........................... 10 m/s
2
.......................... 100 dB (A) ........................ 86 dB (A)
...........................113 dB (A) ........................ 99 dB (A)
TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on
allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen. EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, seuraavien sääntöjen
mukaisesti: 98/37/EY, 89/336/ETY
HUOLTO
Pidä moottorin ilmanottoaukot puhtaina.
Käytä vain AEG: n lisälaitteita ja varaosia. Käytä
ammattitaitoisten AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja
muiden kuin käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa. (esite
takuu/huoltoliikeluettelo).
Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettämään laitteen
kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven
kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SYMBOLIT
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta
ennen koneeseen tehtäviä toimempiteitä.
Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen,
saatavana lisätervikkeena.
B2E 900 RD ST
-1
-1
-1
-1
2
Volker Siegle
Manager Product Development

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

B2e 900 rd super torque

Inhaltsverzeichnis