JVC exad kd-avx55 Bedienungsanleitung

Dvd/cd-receiver
Vorschau ausblenden

Werbung

DVD/CD RECEIVER
DVD-/CD-RECEIVER
RÉCEPTEUR DVD/CD
DVD/CD-RECEIVER
KD-AVX77/KD-AVX55
For canceling the display demonstration, see page 11.
Zum Abbrechen der Displaydemonstration siehe Seite 11.
Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 11.
Zie bladzijde 11 voor het annuleren van de displaydemonstratie.
For installation and connections, refer to the separate manual.
Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch.
Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.
Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding.
INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
Only for KD-AVX77
LVT1938-001A
[E]

Werbung

loading

  Andere Handbücher für JVC exad kd-avx55

  Inhaltszusammenfassung für JVC exad kd-avx55

 • Seite 1 DVD/CD RECEIVER DVD-/CD-RECEIVER RÉCEPTEUR DVD/CD DVD/CD-RECEIVER KD-AVX77/KD-AVX55 Only for KD-AVX77 For canceling the display demonstration, see page 11. Zum Abbrechen der Displaydemonstration siehe Seite 11. Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 11. Zie bladzijde 11 voor het annuleren van de displaydemonstratie. For installation and connections, refer to the separate manual.
 • Seite 2 Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC 0984 English: Español: Hereby, JVC, declares that this Por medio de la presente JVC declara KD-AVX77 is in compliance with the que el KD-AVX77 cumple con los essential requirements and other requisitos esenciales y cualesquiera...
 • Seite 3 övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Íslenska: Magyar: Hér með lýsir JVC yfir því að KD-AVX77 Alulírott, JVC nyilatkozom, hogy a er í samræmi við grunnkröfur og aðrar KD-AVX77 megfelel a vonatkozó kröfur, sem gerðar eru í tilskipun alapvetõ...
 • Seite 4 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC-product! Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo krijgt u een volledig inzicht in de functies van het apparaat en kunt u de mogelijkheden optimaal benutten.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  INHOUD Meer over deze gebruiksaanwijzing: • < > toont de variabele schermen/menu's/ Meer over deze gebruiksaanwijzing ..... 3 bedieningen/instellingen die op het Het apparaat terugstellen ......3 aanraakpaneel verschijnen. INTRODUCTIE • [ ] toont de toetsen op het aanraakpaneel. • ( bladzijdenummer) toont de Afspeelbare disctypes ........
 • Seite 6: Afspeelbare Disctypes

  Afspeelbare disctypes Disctype Opnameformaat, bestandstype, etc. Afspeelbaar DVD-Video * • DTS geluid kan niet via dit Region Code: 2 toestel worden gereproduceerd. Bijv.: DVD-Audio/DVD-ROM Opneembare/ DVD-Video herschrijfbare DVD DVD-VR* (DVD-R/-RW * , +R/+RW * DivX/MPEG1/MPEG2 • DVD-Video: UDF bridge JPEG •...
 • Seite 7: Basisbediening

  Basisbediening Gebruik van het monitorpaneel/aanraakpaneel Aanraakpaneel (zie de volgende bladzijden). De meeste bedieningen worden met gebruik van het aanraakpaneel uitgelegd, tenzij anders wordt vermeld. Monitorpaneel FLAT 15:45 02 0:01:20 Track Title QUICK QUICK MENU MENU Artist Name Disc Title USB-kabel van de achterkant van het toestel, ( 47, 51) Toon het AV Menu.
 • Seite 8 Tijdens weergave van beelden op het scherm, zullen de Toetsen op het aanraakpaneel op het aanraakpaneel getoonde toetsen en informatie Door iedere druk op [KEY], worden de op het ongeveer 10 seconden na de laatste bediening doven. aanraakpaneel getoonde toetsen veranderd. •...
 • Seite 9 Source Menu Tonen van het <PTy Search> menu. U kunt een bron met Source Menu kiezen. Activeren/annuleren van mededelingen-standbyontvangst. Huidige bron Activeren/annuleren van TA-standbyontvangst. ( Veranderen van de <IF Band Width> instelling. ( Veranderen van bedieningsfunctie van een iPod/iPhone voor “iPod USB”. Terugkeren naar het voorgaande scherm.
 • Seite 10: Gebruik Van De Afstandsbediening (Rm-Rk252)

  Gebruik van de afstandsbediening (RM-RK252) Plaatsen van batterijen R03/LR03/AAA Plaats de batterijen met de polen (+ en –) in de juiste richting in de afstandsbediening. Let op: • De batterij kan ontploffen indien verkeerd geplaatst. Vervang uitsluitend door een van het zelfde of gelijkwaardig type.
 • Seite 11 toets* VOL (volume) + / – toetsen* • Inschakelen van de stroom. • Voor het instellen van het volume. • Dempen van het geluid wanneer de stroom is • Instellen van het volume van de binnenkomende ingeschakeld. gesprekken.* • Uitschakelen van de stroom. (Houd ingedrukt) 2nd VOL (volume) + / –...
 • Seite 12 SHIFT toets MENU toets* • Functioneert met andere toetsen. • DVD-Video: Toont het discmenu. • DVD-VR: Toont het Play List scherm. DISP (display) toets* • VCD: Voortzetten van PBC-weergave. • Sluiten van het menuscherm indien geopend. fi • DISC/USB/iPod USB: Tonen van toetsen en toetsen* informatie op het aanraakpaneel wanneer een •...
 • Seite 13: Voorbereiding

  Voorbereiding Annuleren van de displaydemonstratie en instellen van de klok Inschakelen van de stroom. Ÿ Toon het AV Menu. Kies <AV Setup>. ⁄ Annuleer de demonstratie. Raak <Interval> aan om de instelbare onderdelen te tonen. Kies <Off> en raak vervolgens < >...
 • Seite 14: Meer Over Het Av-Menu

  Meer over het AV-menu U kunt voor de meeste bedieningen en instellingen het AV Menu gebruiken. De beschikbare menu-onderdelen die op het aanraakpaneel verschijnen, verschillen afhankelijk van de gekozen bron. De volgende stappen zijn de basishandelingen die moeten worden uitgevoerd. •...
 • Seite 15 Basisinstelling: Onderstreept Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Demonstration : Geannuleerd. ♦ (Demonstratie) : Activeren van de demonstratie op het scherm. Raak het ♦ scherm aan voor het tijdelijk stoppen. Interval : Activeren van de demonstratie met intervallen van 20 ♦ seconden. Wall Paper U kunt het achtergrondbeeld voor het scherm kiezen.
 • Seite 16 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Wallpaper Color U kunt de kleur voor het achtergrondbeeld kiezen. (Achtergron.Kleur) Blue, Black, Orange, Red, Green, Yellow ♦ Text Color U kunt de kleur voor tekst kiezen. (Tekst Kleur) White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Orange, Purple ♦...
 • Seite 17 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Aspect U kunt de aspectratio van het beeld veranderen. (Beeldverhouding) * Aspectratio van het ontvangen signaal 16:9 16:9 Full Geschikt voor 16:9 beeld. ♦ Ultra Full Het met <16:9 Full> getoonde beeld ♦ wordt tot de gehele breedte van het scherm uitgestrekt.
 • Seite 18 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Menu Language Kies de basistaal voor het discmenu; Basisinstelling English ( (Menutaal) * Audio Language Kies de basistaal voor het geluid; Basisinstelling English ( (Audiotaal) * Subtitle Kies de basistaal voor de ondertitels of het niet-tonen van ondertitels (Ondertitels) * <Off>;...
 • Seite 19 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel D. (Dynamic) U krijgt ook tijdens weergave van een disc met Dolby Digital software met een laag volume een krachtig geluid. Range Compres. Auto : Kies om het effect voor multikanaal gecodeerde software ♦ (Compression) te gebruiken. (D.Bereik Comprim) * : Kies om deze functie altijd te gebruiken.
 • Seite 20 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Speaker Distance U kunt de timing voor de weergave van de geactiveerde luidsprekers instellen (Speakerafstand) * (hierboven). Stel de luidsprekerafstand vanaf de luisterpositie in binnen een bereik van 15 cm/6 inch t/m 600 cm/240 inch met stappen van 15 cm; Basisinstelling 120 cm/48 inch (voor middenluidspreker), 150 cm/60 inch (voor voor- en achterluidsprekers).
 • Seite 21 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Program Search U kunt programmazoeken activeren en uitschakelen. ( (Programma Zoeken) : Geannuleerd. ♦ : Activeren van de Programmazoeken. ♦ DAB AF (DAB AF) * U kunt de alternatieve frequentie-ontvangst activeren en uitschakelen. ( : Geannuleerd. ♦ : Activeren van de alternatieve frequentie-ontvangst.
 • Seite 22 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Beep (Pieptoon) : Geannuleerd. ♦ : De pieptoon voor een toetsdruk wordt geactiveerd. ♦ Telephone Muting : Geannuleerd. ♦ (Telefoon Mute) * Muting1, : Kies de functie waarmee het geluid wordt gedempt ♦ Muting2 tijdens gebruik van een mobiele telefoon. Monitor/Sensor U kunt de toetsen en informatie op het aanraakpaneel uitschakelen of het (Monitor/Sensor)
 • Seite 23 Multikanaal surroundweergave via de voor-, midden- en surroundluidsprekers is mogelijk. MULTI: Voor multikanaal gecodeerde bronnen, bijvoorbeeld Dolby Digital. (Indien geactiveerd, wordt “MULTI” op het scherm getoond.) Dolby Pro Logic II (Movie/Music): Voor 2-kanaal bronnen, uitgezonderd DivX/MPEG1/MPEG2 discs. • Indien u een middenluidspreker heeft aangesloten, moet u de middenluidspreker activeren; u hoort anders geen geluid via de middenluidspreker.
 • Seite 24 Met de afstandsbediening: Veranderen van de <Dolby PLII Music> instelling In stap 3 op bladzijde 21... Kies <Dolby PLII Music>. Kies de gewenste instellingen. <Panorama>: Kies <On> voor een omringend geluidseffect. <Center Width>*: U kunt het middengeluidsbeeld instellen zodat u het bijvoorbeeld alleen via de middenluidspreker, alleen via de linker- en rechtervoorluidsprekers als een “phantom”...
 • Seite 25 Kies een vastgelegde geluidsfunctie die voor het muziekgenre geschikt is. Flat (Basisinstelling), Hard Rock, R&B, Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User1, User2, User3 ♦ • (Voor “DISC/USB”) Indien surround is geactiveerd, kunt u Equalizer in de volgende gevallen gebruiken: de bron is CD-DA, VCD of MP3/WMA/WAV/AAC-bestanden en <Auto>...
 • Seite 26 Basisinstelling: Onderstreept Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Fader/Balance (Fader/Balans) Instellen is tevens Fader: mogelijk door te Instellen van het balans verschuiven. tussen de voor- en F06 t/m R06; Basisinstelling 00 (fader) ♦ achterluidsprekers. L06 t/m R06; Basisinstelling 00 (balans) Balance: ♦ ∞ ]: Instellen van de fader.
 • Seite 27 Basisinstelling: Onderstreept Instelbare onderdelen met respektievelijk de volgende bronnen: TUNER : Mono, SSM, PTy Standby, PTy Code • : D.(Dynamic) Range Control, Announce Standby, Announce • Code, PTy Standby, PTy Code DISC, USB, CD-CH, iPod, Bluetooth* Repeat, Random • iPod USB : Repeat, Random, AudioBooks •...
 • Seite 28 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Repeat (Herhalen) De beschikbare onderdelen verschillen afhankelijk van het soort disc en weergavebestand. Chapter : Herhalen van het huidige hoofdstuk. ♦ Title : Herhalen van de huidige titel. ♦ Program : Herhalen van het huidige programma (Voor DVD-VR, niet ♦...
 • Seite 29 Bron Bediening/instelling TUNER/DAB • Handmatig vastleggen van een voorkeurzender/service Raak [BAND] aan en vervolgens [ ] om op de vast te leggen zender/service af te stemmen. Raak [ ] aan en vervolgens [List]. Kies een voorkeurnummer. Bijv.: Vastleggen van een FM-zender (Houd ingedrukt) Raak aan om de band te kiezen.
 • Seite 30 Bron Bediening/instelling iPod USB Kiezen van een fragment/video met <Search Mode>* Music : Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers, ♦ Audiobooks Videos : Video Playlists, Movies, Music Videos, TV Shows, Video Podcasts ♦ Shuffle Songs : Starten van de weergave. ♦...
 • Seite 31 (Alleen de KD-AVX77) • Gebruik eerst <New Pairing> in <Device Menu> voor het registreren en maken van een verbinding met een apparaat. Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Dial Menu (Oproep Kies een methode voor het bellen en vervolgens het gewenste onderdeel. Redial : Toont de lijst met gebelde telefoonnummers.
 • Seite 32 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Phone Connect Alleen voor de geregistreerde apparaten. (Tele. Verbinding) * Kies een apparaat uit de geregistreerde apparaten en maak daar vervolgens Audio Connect een verbinding mee. (Audio Verbinding) * Phone Disconnect Alleen voor het apparaat dat wordt verbonden. (Tele.
 • Seite 33 Menu-onderdeel Kiesbare instelling/onderdeel Auto Connect Indien het toestel is ingeschakeld, wordt automatisch een verbinding (Auto Connect) gemaakt met... : Geen Bluetooth apparaat. ♦ Last : Het laatst verbonden Bluetooth apparaat. ♦ Auto Answer : Het toestel beantwoordt het binnenkomende ♦ (Auto Beantwoord.) gesprek niet automatisch.
 • Seite 34 : Versies van de Bluetooth software/hardware* ♦ Phone Device/Audio Device ♦ : Namen van verbonden apparatuur Afhankelijk van de ingestelde versterking voor de versterker. ( Indien u meer informatie over Bluetooth wilt, ga dan naar de volgende JVC website: <http://www.jvc.co.jp/english/car/> (uitsluitend een Engelse website)
 • Seite 35: Bediening

  Luisteren naar de radio A Golfband Raak [SRC] aan en kies vervolgens B Voorkeurnummer “TUNER”. C Geluidsfunctie Ÿ D PS (zendernaam) voor FM Radio Data Systeem. Raak [BAND] aan. “No Name” verschijnt indien er geen PS-signaal wordt Raak [ ] of [ ] aan om een zender op ontvangen.
 • Seite 36 De volgende functies kunnen alleen voor FM Radio Data Systeem-zenders worden gebruikt. Opzoeken van Radio Data Systeem FM-programma’s—PTY zoeken U kunt uw favoriete programma opzoeken door de PTY-code van het gewenste programma te kiezen. Roep het <PTy Search> menu op. Kies een PTY-code.
 • Seite 37 Activeren/annuleren van TA/ Volgen van hetzelfde programma—Ontvangst van PTY-standbyontvangst netwerk-volgen TA-standbyontvangst Indicator Indien u in gebied rijdt waar de FM-ontvangst niet Raak [QUICK MENU] en vervolgens sterk genoeg is, schakelt dit toestel automatisch over aan om te activeren. naar een andere Radio Data Systeem FM-zender van hetzelfde netwerk, die mogelijk hetzelfde programma Het toestel schakelt van iedere bron Licht op...
 • Seite 38: Bediening Voor Discs

  Bediening voor discs Het disctype wordt automatisch herkend en de weergave start (met bepaalde discs verschijnt het top-menu van de disc). Indien een disc geen discmenu heeft, worden alle fragmenten van deze disc herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert of de disc uitwerpt. Indien “...
 • Seite 39: Bedieningstoetsen En Informatie Op Het Aanraakpaneel

  Bedieningstoetsen en informatie op het aanraakpaneel Bedieningstoetsen en informatie worden op het aanraakpaneel getoond. • Tijdens weergave van beelden, kunt u de toetsen en informatie even tonen door het aanraakpaneel aan te raken of uw hand er voor te bewegen. ( Bijv.: Tijdens weergave van een DVD Video •...
 • Seite 40 Veranderen van de bedieningstoetsen U kunt de bedieningstoetsen veranderen tijdens weergave van beelden op het scherm. • Indien u gedurende ongeveer 10 seconden geen bediening uitvoert, zullen de bedieningstoetsen verdwijnen (uitgezonderd wanneer een discmenu wordt getoond). Toon het AV Menu. ∞...
 • Seite 41: Bediening Met Gebruik Van De Afstandsbediening (Rm-Rk252)

  Bediening met gebruik van de afstandsbediening (RM-RK252) Toets Stoppen van de weergave Stoppen van de weergave Starten van de weergave/pauzeren (indien • DivX/MPEG1/MPEG2: Starten van de tijdens weergave gedrukt). weergave/pauzeren (indien tijdens weergave gedrukt). • JPEG: Starten van de weergave (Dia-show: Ieder bestand wordt een paar seconden getoond).
 • Seite 42 Toets Stoppen van de weergave Stoppen van de weergave Stoppen van de weergave Starten van de weergave/ Starten van de weergave/ Starten van de weergave/ pauzeren (indien tijdens pauzeren (indien tijdens pauzeren (indien tijdens weergave gedrukt). weergave gedrukt). weergave gedrukt). •...
 • Seite 43 • Voor DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV/ Bediening met gebruik van AAC, wordt een fragment in dezelfde map opgezocht. de-in-beeldbalk • Voor DVD-VR is programma/weergavelijst zoeken (DVD-Video/DVD-VR/DivX/MPEG1/MPEG2/ mogelijk tijdens weergave van het oorspronkelijke JPEG/VCD) programma (PG)/weergave van weergavelijst (PL). • Druk op CLR (wissen) met SHIFT ingedrukt om een Deze bedieningen zijn mogelijk met gebruik van de fout te wissen.
 • Seite 44 In-beeldbalken Bijv.: DVD-Video Informatie Bediening Disctype Verstreken weergavetijd van het • DVD-Video: Audiosignaalformaat en kanaal huidige hoofdstuk/fragmen * • VCD: PBC Resterende tijd van het huidige Weergavefunctie * hoofdstuk/fragment * DVD-Video: T. RPT: Herhalen van titel Weergavestatus C. RPT: Herhalen van hoofdstuk Afspelen DVD-VR: C.
 • Seite 45: Gebruik Van Gesplitst Scherm-Dual Display

  Activeren van Dual Zone met Headphone Surround* . De DUAL ZONE SR ON indicator licht op. JVC oorspronkelijk hoofdtelefoon virtueel surroundsysteem. Deze surroundfunctie werkt tevens indien “DISC” als hoofdbron of <On/ Surround On> als sub-bron is gekozen. Deze surroundfunctie werkt niet voor DivX/MPEG1/ MPEG2-discs.
 • Seite 46 Met de afstandsbediening: Bijv.: MP3/WMA Stel het volume van de 2nd AUDIO OUT aansluiting in. • Het volumeniveau wordt op de aangesloten externe monitor getoond. Bedien de DVD/CD-speler. Huidige map (opgelichte balk) Huidige mapnummer/totaal aantal mappen Maplijst Kiezen van een andere bron (hoofdbron) * Indien tagdata “Jacket Picture”...
 • Seite 47 Kiezen van de weergavefuncties U kunt tevens van weergavefunctie veranderen met gebruik van het weergavefunctie-keuzevenster. Bijv.: CD-tekst • Willekeurige weergave kan niet voor JPEG worden gekozen. Uitgezonderd voor JPEG: Kies een weergavefunctie. Kies de gewenste optie. Keuzevenster voor weergavefunctie: verschijnt wanneer u op OSD drukt (zie hier rechts).
 • Seite 48 Bediening met gebruik van Gebruik van Dual Display het lijstscherm Wanneer Dual Zone is geactiveerd, kunnen de hoofdbron (uitgezonderd “USB”) en “DISC” Voor andere discs dan DVD, VCD en CD tegelijkertijd worden getoond. Met Dual Zone geactiveerd, zijn deze bedieningen •...
 • Seite 49: Bediening Van Usb

  USB-apparatuur is opgenomen. Uitgezonderd MPEG2 bestanden die met een JVC Everio • Met bepaald USB-apparatuur is de bediening en camcorder (extensiecode <.mod>) zijn opgenomen.
 • Seite 50: Gebruik Van Bluetooth® Apparatuur (Alleen De Kd-Avx77)

  Gebruik <New Pairing> van het <Bluetooth> menu om een apparaat te registreren en met dit toestel te verbinden. ( Voor het verbinden/ontkoppelen/wissen van een apparaat, Bluetooth informatie: Indien u meer informatie over Bluetooth wilt, ga dan naar de volgende JVC website: <http://www.jvc.co.jp/english/car/> (uitsluitend een Engelse website)
 • Seite 51: Gebruik Van De Bluetooth Mobiele Telefoon

  Gebruik van de Bluetooth mobiele telefoon Veranderen van conversatiemedia (het Gebruik <Dial Menu> voor het telefoneren. ( toestel/mobiele telefoon) Tijdens een telefoongesprek... Indien een gesprek binnekomt... De bron verandert automatisch naar “Bluetooth”. Door iedere druk op de toets, wordt afwisselend het toestel ( ) en de mobiele telefoon Naam en telefoonnummer (indien reeds ontvangen)
 • Seite 52: Gebruik Van De Bluetooth Audiospeler

  Vastleggen van telefoonnummers U kunt maximaal 6 telefoonnummers vastleggen. Toon <Redial>, <Received Calls>, <Phonebook> of <Phone Number>. Kies het vast te leggen telefoonnummer. (Houd ingedrukt) Kies een voorkeurnummer. “Tom” is nu onder voorkeurnummer 1 vastgelegd. Bellen van een voorkeurnummer, Gebruik van de Bluetooth audiospeler A Geluidsfunctie Raak [SRC] aan en kies vervolgens B Aanduiding verbonden soort apparaat...
 • Seite 53: Luisteren Naar Een Ipod/Iphone Apparaten

  Luisteren naar een iPod/iPhone apparaten U kunt een iPod/iPhone met de volgende kabel of adapter verbinden: Voor Kabel/adapter Bediening Luisteren naar USB 2.0 kabel (accessoire van de iPod/iPhone) de Zie “Indien verbonden met de USB-kabel” USB-kabel van het achterpaneel van het toestel. hieronder.
 • Seite 54: Indien Verbonden Met De Interface-Adapter

  Indien verbonden met de interface-adapter Voorbereiding: Oproepen van het menu van de Zorg dat <iPod> voor for <External Input> is speler. gekozen. ( Starten/pauzeren van de weergave. ¢ ]: • Achterwaarts/voorwaarts Raak [SRC] aan en kies vervolgens verspringen “iPod”. • Achterwaarts/voorwaarts zoeken De weergave start automatisch.
 • Seite 55: Luisteren Naar De Cd-Wisselaar

  Luisteren naar de CD-wisselaar Gebruik bij voorkeur de JVC MP3-compatibele CD-wisselaar met deze receiver. • U kunt uitsluitend CD’s (CD-DA) en MP3-discs afspelen. Voorbereiding: Zorg dat <Changer> voor for <External Input> is gekozen. ( Bijv.: Tijdens weergave van een MP3-disc...
 • Seite 56: Luisteren Naar De Dab-Tuner

  Luisteren naar de DAB-tuner Raak aan om DLS te tonen. A Golfband Raak [SRC] aan en kies vervolgens B Voorkeurnummer “DAB”. C Geluidsfunctie Ÿ D Servicelabel/Ensemblelabel Raak [BAND] aan. E PTY-code F DAB-indicators /standbyontvantst-indicators Raak [ ] of [ ] aan om een ensemble "No DAB Signal"...
 • Seite 57 Activeren/annuleren Blijven volgen van hetzelfde van mededelingen- programma—Alternatieve standbyontvangst frequentie-ontvangst (DAB Met standbyontvangst van medelingen kan tijdelijk naar uw favoriete service (mededelingentype) worden • Tijdens ontvangst van een DAB-service: overgeschakeld. Wanneer u in een gebied rijdt waar een service niet meer kan worden ontvangen, stemt deze receiver Mededelingen-standbyontvangst Indicator...
 • Seite 58: Gebruik Van Andere Externe Componenten

  Gebruik van andere externe componenten AV-INPUT U kunt een extern component met de LINE IN/VIDEO IN aansluitingen verbinden. • Voor het bekijken van video op een externe monitor, moet u een voor zowel NTSC als PAL geschikte monitor verbinden. A Geluidsfunctie Raak [SRC] aan en kies vervolgens B Ingevoerde titel ( “AV-IN”.
 • Seite 59: Ext-Input

  EXT-INPUT U kunt een extern component met de CD-wisselaaraansluiting op het achterpaneel verbinden met gebruik van de lijningangsadapter - KS-U57 (niet bijgeleverd) of met de AUX ingangsadapter - KS-U58 (niet bijgeleverd). A Geluidsfunctie Raak [SRC] aan en kies vervolgens B Ingevoerde titel ( “EXT-IN”.
 • Seite 60: Onderhoud

  Onderhoud Voorzorgen voor het schoonmaken Schoonhouden van discs van het toestel Een vuile disc wordt mogelijk niet juist Gebruik geen oplosmiddelen afgespeeld. (bijv. thinner Veeg een vuile disc met een zachte doek, en benzine), in een rechte lijn vanaf het midden naar reinigingsmiddelen de rand toe, schoon.
 • Seite 61: Meer Over Deze Receiver

  Meer over deze receiver Weergave van DVD-VR Tuner (alleen FM) • Wanneer u een onderdeel van de weergavelijst Vastleggen van zenders in het geheugen kiest, wordt dit onderdeel automatisch herhaald • Na SSM worden de ontvangen zenders onder afgespeeld. Kies een ander onderdeel van de nummer 1 (laagste frequentie) t/m nummer 6 weergavelijst om van onderdeel te veranderen.
 • Seite 62 * <.mod> is een extensiecode die wordt gebruikt voor • Het toestel is geschikt voor weergave van bestanden MPEG2 bestanden die met JVC Everio camcorders zijn die aan de volgende voorwaarden voldoen: opgenomen. Een MPEG2-bestand met de <.mod>...
 • Seite 63 • Deze receiver is niet geschikt voor de volgende bestanden: • Indien “No USB Device” verschijnt na het verwijderen – MP3-bestanden die met de MP3i en MP3 PRO van een apparaat, moet u het apparaat opnieuw formaten zijn gecodeerd. aansluiten of een andere bron kiezen. –...
 • Seite 64 Bluetooth bediening (alleen de Bediening voor iPod/iPhone KD-AVX77) • U kunt de volgende iPod/iPhone modellen gebruiken: (A) Verbonden met de USB-kabel: Algemeen – iPod met video (5de generatie) * • Voer tijdens het besturen van de auto geen – iPod classic * ingewikkelde bedieningen uit, bijvoorbeeld het –...
 • Seite 65 Illustratie geen bediening uitvoeren. * Het beeld dat op het scherm van de iPod/iPhone wordt getoond tijdens weergave van een fragment. JVC is niet aansprakelijk voor het verlies van data van een iPod/iPhone en USB-apparatuur Cijfers en symbolen door of tijdens het gebruik van dit toestel.
 • Seite 66 Taalcodes (voor taalkeuze met DVD/DivX) Code Taal Code Taal Code Taal Code Taal Code Taal Atar Perzisch Kazaks Noors Sesotho Afkhaziaans Fins Groenlands Occitan Soedanees Afrikaans Fiji Cambodiaans OM (Afan) Oromo SW Swahilisch Amharic Faeroese Kannadees Oriya Tamil Arabisch Fries Koreaans Panjabi Telugu...
 • Seite 67 Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. • Het woord Bluetooth en de bijbehorende markeringen en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Victor Company of Japan, Limited (JVC) gebruikt deze onder licentie. Overige handelsmerken en namen zijn eigendom van de overeenkomende eigenaren.
 • Seite 68: Oplossen Van Problemen

  Oplossen van problemen Problemen zijn niet altijd van serieuze aard. Controleer de volgende punten alvorens een onderhoudscentrum te raadplegen. • Zie tevens de bij de voor de verbindingen gebruikte adapters geleverde handleidingen en de handleidingen van de externe componenten voor detials aangaande de bediening van externe apparatuur. •...
 • Seite 69 Symptoom Oplossing/Oorzaak • SSM automatisch vastleggen werkt Leg de zenders handmatig vast. ( niet. • Statische ruis tijdens het luisteren Sluit de antenne goed aan. naar de radio. • Disc wordt niet herkend en niet Werp de disc geforceerd uit. ( afgespeeld.
 • Seite 70 Symptoom Oplossing/Oorzaak • Disc kan niet worden afgespeeld. • Verander van disc. • Neem de fragmenten met een geschikt programma op een geschikte disc op. ( • Voeg de juiste extensiecode toe aan de bestandsnamen. • U hoort ruis. Het fragment heeft niet het juiste bestandsformaat. Ga naar een ander bestand.
 • Seite 71 Symptoom Oplossing/Oorzaak • Kwaliteit van het geluid van de • Zorg dat de afstand tussen het toestel en de Bluetooth mobiele telefoon is slecht. telefoon korter is. • Rijd de auto naar een plaats waar de signaalontvangst beter is. • Geluid wordt onderbroken tijdens •...
 • Seite 72 Symptoom Oplossing/Oorzaak • “Verbrek” verschijnt op het scherm. Controleer de verbinding. • “Reset01” – “Reset07” verschijnt op Ontkoppel de adapter van zowel dit toestel als de iPod. het scherm. Sluit vervolgens weer aan. • “Reset08” verschijnt op het scherm. Controleer de verbinding tussen de adapter en dit toestel.
 • Seite 73: Technische Gegevens

  Technische gegevens Maximaal Voor/achter 50 W per kanaal uitgangsvermogen 20 W per kanaal in 4 Ω, 40 Hz t/m 20 000 Hz Doorlopend Voor/achter uitgangsvermogen (RMS) met niet meer dan 0,8% totale harmonische vervorming 4 Ω (4 Ω t/m 8 Ω toelaatbaar) Lastimpedantie Equalizerbereik Frequenties...
 • Seite 74 USB standaarden USB 2.0 Full Speed Data-overdrachtswaarde Hoge snelheid Maximaal 12 Mbps Lage snelheid Maximaal 1,5 Mbps Compatibele apparatuur Mass storage class Compatibel FAT 32/16/12 bestandssysteem Max. stroomverbruik 5 V gelijkstroom 500 mA Versie Bluetooth 1.2 certified Uitgangsvermogen +4 dBm Max. (Power class 2) Gebruiksgebied Binnen 10 meter Profiel...
 • Seite 75: Index Voor Bediening

  Index voor bediening Algemeen AV-menu ..........12 – 32 Bevestigen/verwijderen ........47 Opnemen (alleen de KD-AVX77) ....13 Herhaalde/willekeurige weergave ....26 Klok ..............11, 15 Kiezen van een fragment/map ..27, 39, 40 Verwijderen/bevestigen van het monitorpaneel ..........5 Bluetooth (alleen de Demonstratie ..........11, 13 KD-AVX77) Quick Menu ............
 • Seite 76 électromagnétique et à la sécurité électrique. European representative of Victor Company of Japan, Limited Représentant européen de la société Victor Company of Japan, Limited : JVC Technical Services Europe GmbH JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 Postfach 10 05 04...
 • Seite 77 Verfügt Ihr Fahrzeug nicht über diese NEGATIVE. Si votre véhicule n’offre pas ce type NEGATIEVE aarding. Als uw auto niet is uitgerust is required, which can be purchased at JVC IN- Anlage, ist ein Spannungsinverter erforderlich, der d’alimentation, il vous faut un convertisseur...
 • Seite 78 Neem bij vragen of voor meer bijzonderheden over Autoradiohändler oder ein Unternehmen das diese your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer or a sur des kits d’installation, consulter votre inbouwpakketten contact op met uw JVC car audio Einbausätze vertreibt. company supplying kits. revendeur d’autoradios JVC ou une compagnie dealer of een bedrijf dat inbouwpakketten levert.
 • Seite 79 ELECTRICAL CONNECTIONS ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE RACCORDEMENTS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE VERBINDINGEN To prevent short circuits, we recommend that you Zur Vermeidung von Kurzschlüssen empfehlen wir, Pour éviter tout court-circuit, nous vous Om kortsluiting te voorkomen adviseren wij u om de disconnect the battery’s negative terminal and make daß...
 • Seite 80 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS Connecting the microphone (only for KD-AVX77) / Anschließen der Mikrofoneinheit (nur für KD-AVX77) / Connexion du microphone (uniquement pour le KD-AVX77) / Verbinden van de microfoon (alleen voor de KD-AVX77) Microphone Microfon Microphone Microfoon oder Microphone clip Microphone holder Mikrofonclip Mikrofonhalter...
 • Seite 81 Verbinden met de stuurwiel-afstandsbediening If your car is equipped with the steering wheel remote controller, you can operate this unit using the controller. To do it, a JVC’s OE remote adapter (not supplied) which matches with your car is required. OE REMOTE...
 • Seite 82 You can connect the following JVC components Sie können die folgenden JVC-Komponenten an die Vous pouvez connecter les appareils JVC suivants U kunt de volgende JVC componenten met de to the CD changer jack. CD-Wechslerbuchse anschließen. à la prise de changeur de CD.

Diese Anleitung auch für:

Exad kd-avx77