Obsah Balenia - Asus Miracast Q8596 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Obsah balenia

Oboznámenie sa s dielmi

Downloaded from
www.Manualslib.com
POZNÁMKY: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to
svojmu predajcovi.
ASUS MiraCast
napájací adaptér mikro USB kábel
Svetelný
indikátor LED
Konektor HDMI
kryt
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
ASUS MiraCast pripojte k zdroju napájania cez mikro port USB.
Pri aktualizácii firmvéru bude v ASUS MiraCast nainštalovaná najnovšia
verzia softvéru. Za týmto účelom stlačte tlačidlo ASUS MiraCast a podržte
ho stlačené na viac ako päť (5) sekúnd.
Ak chcete ASUS MiraCast resetovať na továrenské nastavenie, stlačte
tlačidlo ASUS MiraCast a podržte ho stlačené na viac ako desať (10)
sekúnd.
manuals search engine
technická
dokumentácia
Mikro USB port
Nastavovacie
tlačidlo ASUS
MiraCast
ASUS MiraCast

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis