Zawartość Opakowania - Asus Miracast Q8596 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Zawartość opakowania
Poznanie części
1
Downloaded from
www.Manualslib.com
UWAGI: Jeśli którekolwiek z elementów będą uszkodzone lub nie będzie ich
w opakowaniu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
ASUS MiraCast
Zasilacz sieciowy Kabel micro USB
Wskaźnik LED
Złącze HDMI
Pokrywa
WAŻNE!
Do podłączania urządzenia ASUS MiraCast do zasilania należy używać
portu micro USB.
Wykonywanie aktualizacji oprogramowania układowego gwarantuje,
że na urządzeniu ASUS MiraCast zainstalowane jest najnowsze
oprogramowanie. Aby to zrobić, naciśnij przycisk na urządzeniu ASUS
MiraCast i przytrzymaj go przez więcej niż pięć (5) sekund.
Naciśnij przycisk na urządzeniu ASUS MiraCast i przytrzymaj go przez
więcej niż dziesięć (10) sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne
urządzenia ASUS MiraCast.
manuals search engine
Dokumentacja
techniczna
Port micro USB
Przycisk
resetowania
ASUS MiraCast
ASUS MiraCast

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis