Obsah Krabice; Popis Součástí - Asus Miracast Q8596 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Obsah krabice

Popis součástí

Downloaded from
www.Manualslib.com
POZNÁMKY: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte
na prodejce.
ASUS MiraCast
napájecí adaptér kabel mikro USB
Indikátor LED
Konektor HDMI
kryt
DŮLEŽITÉ!
Přístroj ASUS MiraCast připojte ke zdroji napájení prostřednictvím portu
mikro USB.
Aktualizace firmwaru zaručují, aby byl v přístroji ASUS MiraCast
nainstalován nejnovější software. Aktivujte stisknutím a podržením
tlačítka ASUS MiraCast déle než pět (5) sekund.
Stisknutím a podržením tlačítka ASUS MiraCast déle než deset (10)
sekund obnovíte tovární nastavení přístroje ASUS MiraCast.
manuals search engine
technická
dokumentace
Port mikro USB
Resetovací
tlačítko ASUS
MiraCast
ASUS MiraCast

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis