Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Panasonic MJ-SJ01KXE Bedienungsanleitung Seite 26

Saftpresse(hausgebrauch)
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

 Dit apparaat dient niet door kinderen te worden gebruikt.
Houd het apparaat en haar snoer buiten bereik van
kinderen. Apparaten kunnen worden gebruikt door
personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteit en kennis indien zij onder supervisie
of instructie staan omtrent een veilig gebruik van het
apparaat en indien zij de gevaren begrijpen die met het
gebruik gemoeid zijn. Kinderen dienen niet te spelen met
het apparaat
(
dit kan brandwonden, elektriciteitsschokken of ander letsel
veroorzaken).
 Plaats de stekker stevig in het stoptcontact
(
anders kan dit leiden tot elektriciteitsschokken en brand,
veroorzaakt door de hitte die rondom de plug kan worden
gegenereerd.
 Maak de plug regelmatig schoon
(
een vuile plug kan tot onvoldoende isolatie leiden door het
vocht en kan leiden tot brand.
 Indien er zich een abnormaal gebruik of onregelmatig
afsluiten voordoet, stopt u het gebruik van het apparaat
onmiddellijk en haalt u de stekker uit het stopcontact.
(dit kan anders leiden tot rook, brand of elektriciteitsschokken).
Voorbeelden van abnormaliteiten of onregelmatig afsluiten:
• De plug en de stekker worden buitengewoon heet.
• De stekker is beschadigd of heeft zich een stroomstoring
voorgedaan.
• De behuizing van de motor is vervormd of wordt uitzonderlijk
heet.
a Haal de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het
stopcontact en neem contact op met het
onderhoudscentrum voor advies of een reparatie.
 Wees voorzichtig tijdens het schoonmaken en omgaan
met de spinner en het mondstuk.
(dit kan letsel veroorzaken).
26
WAARSCHUWING
)
(
)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mj-dj01Mj-sj01

Inhaltsverzeichnis