Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Panasonic MJ-SJ01KXE Bedienungsanleitung Seite 25

Saftpresse(hausgebrauch)
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

 Het voltage van het stopcontact niet overschrijden en geen
wisselstroom gebruiken anders dan aangegeven op het
apparaat.
(anders kan dit tot elektriciteitsschokken of brand leiden)
• Zorg ervoor dat het voltage naar het apparaat hetzelfde is
als dat van uw plaatselijke stroomvoorziening.
• Het aansluiten van andere apparatuur op hetzelfde
stopcontact kan leiden tot oververhitting.
 De motorbehuizing van het apparaat niet onderdompelen
in water of besprenkelen met water
(
dit kan leiden tot elektriciteitsschokken of brand door
kortsluiting.
 Het apparaat niet demonteren, repareren of aanpassen.
(dit kan leiden tot elektriciteitsschokken, brand of letsel).
a Neem voor reparaties contact op met uw
onderhoudscentrum.
 Geen voorwerpen in de luchtopeningen of andere
openingen steken.
(dit kan leiden tot elektriciteitsschokken of storingen).
• Dit heeft voornamelijk betrekking op metalen voorwerpen
zoals pinnen of elektriciteitsdraden.
 Uw vingers of gebruiksvoorwerpen als lepels, vorken, etc.
tijdens gebruik niet in de voedseltoevoer steken. Indin
voedsel vastraakt in de voedseltoevoer gebruikt u de
voedselduwer of een ander stuk groente of fruit om het
naar beneden te duwen.
(anders kan dit letsel veroorzaken).
 De pulpopvangbak niet verwijderen met de motor in gebruik.
(dit kan letsel veroorzaken).
 Onderdelen van het apparaat niet vervangen door
reserveonderdelen anders dan echte onderdelen voor dit
product.
(dit kan leiden tot letsel, elektriciteitsschokken of brand).
 Het apparaat niet gebruiken indien de spinner beschadigd
is.
(dit kan letsel veroorzaken).
)
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mj-dj01Mj-sj01

Inhaltsverzeichnis