Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsmaatregelen - Panasonic MJ-SJ01KXE Bedienungsanleitung

Saftpresse(hausgebrauch)
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Om ongelukken of letsel van de gebruiker, anderen en schade aan
eigendommen te voorkomen dient u de onderstaande instructies te
volgen.
 De volgende indicatie geeft de ernst van de schade weer
door verkeerd gebruik.
WAARSCHUWING:
LET OP:
 De symbolen zijn als volgt geclassificeerd en hebben de
volgende betekenissen.
Dit symbool geeft een verbod aan.
Dit symbool geeft aan dat het verplicht is om deze instructie
te volgen.
 De stekker of plug niet beschadigen.
(
dit kan leiden tot elektriciteitsschokken of brand
veroorzaakt door kortsluiting.
 Het apparaat niet gebruiken indien de stekker of plug
beschadigd is of indien de plug te los verbonden is met
het stopcontact.
(
dit kan leiden tot elektriciteitsschokken of brand
veroorzaakt door kortsluiting.
a Indien de stekker beschadigd is, dient deze door de
fabrikant, het onderhoudscentrum of soortgelijk
gekwalificeerde persoon vervangen te worden om gevaar
te voorkomen.
 De stekker niet met natte handen in het stopcontact
steken en uit het stopcontact halen.
(dit kan leiden tot elektriciteitsschokken).
 Het apparaat niet bedienen wanneer de stekker opgerold
is.
(dit kan leiden tot elektriciteitsschokken en brand).
24
Geeft ernstig letsel of de dood aan.
Geeft risico op letselschade of eigendommen aan.
WAARSCHUWING
(
(
Houdt u zich aan de
volgende instructies.
)
)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mj-dj01Mj-sj01

Inhaltsverzeichnis