Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMNF 1350 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WALL CHASER PMNF 1350 B2
WALL CHASER
Translation of the original instructions
ФРЕЗА ЗА КАНАЛИ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 280254
APARAT DE FREZARE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
MAUERNUTFRÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMNF 1350 B2

 • Seite 1 WALL CHASER PMNF 1350 B2 WALL CHASER APARAT DE FREZARE Translation of the original instructions Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ФРЕЗА ЗА КАНАЛИ MAUERNUTFRÄSE Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Originalbetriebsanleitung IAN 280254...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi ambele pagini cu imagini şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете двете страници с фигурите и след това се запознайте с всички функции...
 • Seite 5 ✗ ✓...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Translation of the original Conformity Declaration ......11 GB │ CY  │  1 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 7: Introduction

  WALL CHASER PMNF 1350 B2 Package contents 1 wall chaser Introduction 2 cutting discs (pre-fitted) Congratulations on the purchase of your new appli- 1 face spanner ance. You have selected a high-quality product. The 1 dust extraction adapter (pre-fitted) operating instructions are part of this product. They...
 • Seite 8: General Power Tool Safety Warnings

  flammable liquids, gases or dust. Power tools conditions will reduce personal injuries. create sparks which may ignite the dust or fumes. GB │ CY  │  3 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 9: Power Tool Use And Care

  Power tools are dangerous in the hands of untrained users. │  GB │ CY ■ 4  PMNF 1350 B2...
 • Seite 10 Dust or filter masks must filter any dust created by the application. If you are exposed to loud noise for any length of time, you can suffer a hearing loss. GB │ CY  │  5 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 11: Further Safety Instructions For Abrasive Cutting Applications

  The rotating accessory tool is more likely to jam in corners or sharp edges or if it bounces. This can cause a loss of control or kickback. │  GB │ CY ■ 6  PMNF 1350 B2...
 • Seite 12: Supplementary Notes

  fixing flange side for fixing the cutting discs since the fixing flange cannot fix the discs alone on the spindle due to the thread length (see fig. G). GB │ CY  │  7 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 13: Replacing The Diamond Cutting Discs (See Figures A - F)

  Make sure that the cutting discs are correctly ♦ Release the ON/OFF switch attached to the flanges. ♦ Tighten the locking flange using the face spanner . Press the spindle lock while doing this (see Fig. E). │  GB │ CY ■ 8  PMNF 1350 B2...
 • Seite 14: Handling The Wall Grinder

  European Directive 2012/19/EU requires that machined! worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Please consult your local authorities regarding suitable disposal of worn out power tools. GB │ CY  │  9 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 15: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. │  GB │ CY ■ 10  PMNF 1350 B2...
 • Seite 16: Service

  Service Cyprus EN 61000-3-3:2013 Tel.: 8009 4409 Type designation of machine: E-Mail: kompernass@lidl.com.cy Wall chaser PMNF 1350 B2 IAN 280254 Year of manufacture: 08 - 2016 Importer Serial number: IAN 280254 Please note that the following address is not the service address.
 • Seite 17 │  GB │ CY ■ 12  PMNF 1350 B2...
 • Seite 18 Importator ............24 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . 24 RO  │  13 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 19: Introducere

  APARAT DE FREZARE Furnitura 1 APARAT DE FREZARE PMNF 1350 B2 2 discuri de debitare (premontate) Introducere 1 cheie-furcă Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Prin 1 adaptor pentru aspirator (premontat) aceasta v-aţi decis pentru un produs de calitate superi- 1 piesă...
 • Seite 20: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  în te de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele exterior reduce riscul de electrocutare. electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare). RO  │  15 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 21: Siguranţa Persoanelor

  și sunt îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi părul, mai ușor de controlat. îmbrăcămintea și mănușile de componentele mobile. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau pă- rul lung pot fi agăţate de componentele mobile. │ ■ 16   RO PMNF 1350 B2...
 • Seite 22: Service

  Utilizaţi întotdeauna flanșe de fixare nede- teriorate, cu dimensiunea și forma corespun- zătoare pentru discul dvs. de șlefuit. O flanșă adecvată susţine discul de șlefuit, diminuând astfel pericolul ruperii acestuia. RO  │  17 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 23: Indicaţii De Siguranţă Suplimentare Pentru Aplicaţiile De Debitare

  Nu utilizaţi accesorii care necesită agenţi de propulsează scula electrică în direcţia opusă răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi mișcării discului de șlefuit în punctul de blocare. de răcire lichizi poate provoca electrocutarea. │ ■ 18   RO PMNF 1350 B2...
 • Seite 24: Indicaţii Complementare

  Piesele de mari dimensiuni se pot căror prindere este compatibilă cu aparatul. curba sub greutatea proprie. Piesa de prelucrat trebuie ridicată de ambele părţi ale discului, atât din apropierea fantei, cât și de la margine. RO  │  19 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 25: Înainte De Punerea În Funcţiune

  filetului (a se vedea fig. G). a axului (a se vedea fig. E) Reglarea adâncimii canelurii ♦ Slăbiţi şurubul de fixare ♦ Reglaţi opritorul de adâncime la adâncimea dorită. ♦ Strângeţi din nou şurubul de fixare │ ■ 20   RO PMNF 1350 B2...
 • Seite 26: Montarea Adaptorului Pentru Aspiratorul De Praf

  La final scoateţi aparatul din canelură și abia apoi opriţi-l. ♦ Acum rupeţi puntea dintre cele două caneluri cu ajutorul dălţii de mână ATENŢIE! ► Materialele care conţin azbest nu vor fi prelucrate! RO  │  21 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 27: Întreţinerea Și Curăţarea

  în ce constă defectul şi când a apărut acesta. Dacă defectul este acoperit de garanţia noastră, veţi primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparaţia sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanţie. │ ■ 22   RO PMNF 1350 B2...
 • Seite 28 INDICAŢIE te piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, ► În cazul sculelor Parkside şi Florabest trimiteţi acumulatori, forme de copt sau componente reali- numai articolul defect, fără accesorii (de zate din sticlă. exemplu acumulator, geantă de depozitare, Această...
 • Seite 29: Service

  EN 61000-3-2: 2014 adresă nu reprezintă o adresă pentru service. EN 61000-3-3: 2013 Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. Denumirea tipului mașinii: APARAT DE FREZARE PMNF 1350 B2 KOMPERNASS HANDELS GMBH Anul de fabricaţie: 08 - 2016 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM Număr de serie: IAN 280254...
 • Seite 30 Вносител ............36 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....37 BG  │  25 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 31: Въведение

  ФРЕЗΑ ЗA KAHAЛИ Окомплектовка на доставката 1 ФРЕЗΑ ЗA KAHAЛИ PMNF 1350 B2 2 отрезни диска (предварително монтирани) Въведение 1 ключ за челни отвори 1 адаптер за изсмукване на прах Поздравяваме ви за покупката на вашия (предварително монтиран) нов уред. Избрали сте висококачествен продукт.
 • Seite 32: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  които са разрешени за ползване на открито. чески инструменти (със захранващ кабел) и за Употребата на годни за работа на открито работещи с акумулаторни батерии електриче- удължители намалява риска от токов удар. ски инструменти (без захранващ кабел). BG  │  27 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 33: Безопасност На Хората

  на електрическия инструмент. Преди из- ползването на уреда повредените части те да контролирате по-добре електрическия инструмент в неочаквани ситуации. трябва да се ремонтират. Причина за много злополуки е лоша под- дръжка на електрическите инструменти. │ ■ 28   BG PMNF 1350 B2...
 • Seite 34: Сервиз

  рат много силно и могат да причинят изгуб- б) Използвайте единствено отрезни дискове ване на контрол. с диамантено покритие за вашия електри- чески инструмент. Самата възможност за закрепване на принадлежността към вашия електрически инструмент не гарантира безо- пасната употреба. BG  │  29 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 35 може да докосне скрити електрически про- водници или своя захранващ кабел. Контактът с намиращ се под напрежение проводник може да захрани с напрежение и металните части на уреда и да причини токов удар. │ ■ 30   BG PMNF 1350 B2...
 • Seite 36: Други Указания За Безопасност За Отрезно-Шлифовъчни Приложения

  откат сменяемият инструмент може да се движи по ръката ви. края. в) Избягвайте зоната пред и зад ротиращия отрезен диск. Откатът задвижва електриче- ския инструмент в посока, обратна на дви- жението на шлифовъчния диск в мястото на блокиране. BG  │  31 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 37: Допълнителни Инструкции

  ползвате междинните вложки от страната на затегателния фланец с цел фиксиране на отрезните дискове, тъй като затегател- ният фланец не може да фиксира са- мостоятелно дисковете поради дължината на резбата на шпиндела (вж. фиг. Ж). │ ■ 32   BG PMNF 1350 B2...
 • Seite 38: Смяна На Диамантените Отрезни Дискове (Вж. Фиг. А - Е)

  (Вижте пъти). След това натиснете ♦ Затегнете затегателния фланец посред- бутона за включване/изключване ством ключа за челни отвори . При това Изключване на уреда: натиснете блокировката на шпиндела (вж. фиг. Д). ♦ Отпуснете бутона за включване/ изключване BG  │  33 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 39: Работа С Шлифовъчно-Отрезната Машина

  Извадете уреда от канала в края на канала и едва тогава изключете уреда. ♦ След това отчупете образувалата се между двата канала преграда посредством ръчно- то длето ВНИМАНИЕ! ► Съдържащи азбест материали не трябва да се обработват! │ ■ 34   BG PMNF 1350 B2...
 • Seite 40: Предаване За Отпадъци

  какво се състои дефектът и кога се е появил. В случай че дефектът се покрива от нашата га- ранция, вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. След ремонта или смяната на продукта не започва нов гаранционен период. BG  │  35 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 41: Сервиз

  без да заплащате пощенска такса. Сервизно обслужване България УКАЗАНИЕ Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg ► При инструментите Parkside и Florabest моля изпращайте единствено дефектния IAN 280254 артикул без принадлежностите (напр. акумулаторна батерия, куфар за Вносител съхранение, монтажни инструменти и...
 • Seite 42: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 60745-2-22:2011/A11: 2013 EN 55014-1:2006/A2: 2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Типово обозначение на машината: ФРЕЗΑ ЗA KAHAЛИ PMNF 1350 B2 Година на производство: 08-2016 Сериен номер: IAN 280254 Бохум, 06.09.2016 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 43 │ ■ 38   BG PMNF 1350 B2...
 • Seite 44 Original-Konformitätserklärung ......... 50 DE │ AT │ CH  │  39 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 45: Einleitung

  MAUERNUTFRÄSE Lieferumfang 1 Mauernutfräse PMNF 1350 B2 2 Trennscheiben (vormontiert) Einleitung 1 Stirnlochschlüssel Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Absaugadapter (vormontiert) Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Reduzierstück (zum Gebrauch mit dem Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Absaugadapter und einem Staubsaugerschlauch Teil dieses Produkts.
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). DE │ AT │ CH  │  41 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  Teilen. Lockere Kleidung, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden. Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die │  DE │ AT │ CH ■ 42  PMNF 1350 B2...
 • Seite 48: Service

  Verwenden Sie immer unbeschädigte Spann- flansche in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählte Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. DE │ AT │ CH  │  43 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 49: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln rotierenden Trennscheibe. Der Rückschlag kann zu einem elektrischen Schlag führen. treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung ent- gegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle. │  DE │ AT │ CH ■ 44  PMNF 1350 B2...
 • Seite 50: Ergänzende Anweisungen

  Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe abgesetzt werden, und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante. DE │ AT │ CH  │  45 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 51: Vor Der Inbetriebnahme

  Stirn- der Befestigungsflansch die Scheiben aufgrund lochschlüssel fest. Drücken Sie hierbei die der Gewindelänge an der Spindel alleine nicht Spindelarretierung (siehe Abb. E) fixieren kann (siehe Abb. G). │  DE │ AT │ CH ■ 46  PMNF 1350 B2...
 • Seite 52: Nuttiefe Einstellen

  Brechen Sie nun den entstandenen Steg zwischen den beiden Nuten mit dem Handmeißel Gerät ausschalten: heraus. ♦ Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter los. ACHTUNG! ► Asbesthaltige Materialien dürfen nicht bear- beitet werden! DE │ AT │ CH  │  47 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 53: Wartung Und Reinigung

  Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektrowerkzeuge informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │  DE │ AT │ CH ■ 48  PMNF 1350 B2...
 • Seite 54: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden. DE │ AT │ CH  │  49 ■ PMNF 1350 B2...
 • Seite 55: Importeur

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2006/A2: 2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Mauernutfräse PMNF 1350 B2 Herstellungsjahr: 08 - 2016 Seriennummer: IAN 280254 Bochum, 06.09.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 56 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията Stand der Informationen: 08 /2016 · Ident.-No.: PMNF1350B2-082016-2 IAN 280254...