Uputstvo Za Upotrebu - Bestway 62038 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAPOMENA: PROČITAJTE PAŽLJIVO PRE UPOTREBE
OPREZ: DA IZBEGNETE RIZIK OD STRUJNOG UDARA,
NE IZLAŽITE VODI ILI KIŠI. ODRŽAVAJTE
UREĐAJ SUVIM.
SAMO ZA UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU.
UPOZORENJE:
1. Strogo je zabranjeno da deca koriste pumpu.
2. Priključci za napajanje trebaju uvek biti čisti tokom upotrebe.
3. Proizvod treba odložiti na suvo mesto.
Predrostrožnost za bateriju
• Ne mešajte stare i nove baterije.
• Ne mešajte različite tipove baterija. Ne mešajte alkalne, standardne
(karbon-cink) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
• Uverite se da su baterije pravilno umetnute u odnosu na polaritet (+ i -).
• Ne dovodite baterije do kratkog spoja.
• Nikad ne pokušavajte da ponovo napunite primarne baterije, jer to
može da uzrokuje curenje, požar ili eksploziju.
• Punjive baterije se moraju izvaditi iz ovog proizvoda pre punjenja.
• Nikad ne pokušavajte da rastavite ili otvorite baterije jer to može da dovede
do opekotina elektrolitima.
• Izvadite baterije iz opreme koju ne nameravate koristiti u dužem
vremenskom periodu.
• Istrošene baterije se moraju izvaditi iz ovog proizvoda.
• Nemojte bacati proizvod i njegove baterije u vatru. Za uputstva o pravilnom
odlaganju, proverite lokalne propise.
• Baterije se ne smeju izlagati vrućini kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
• Držati van dohvata dece.
• Koristite samo LR20/D baterije (nisu priložene).
NAPOMENA 1: Neki vazdušni ventili se ne mogu izduvati pomoću pumpe;
neki jednosmerni ventili zahtevaju ručno izduvavanje.
NAPOMENA 2: Neki Bestway proizvodi imaju poseban hermetički sigurnosni ventil, da se izbegne puštanje
vazduha. Preporučujemo da izduvate ove proizvode prosto odvrćući `ventil umesto izduvavanja pomoću pumpe.
BACANJE PUMPE
Značenje prekrižene kante na točkiće:
Ne bacajte električne uređaje kao
neklasificiran opštinski otpad, koristite
posebne objekte za sakupljanje. Kontaktirajte
lokalnu vladu za informacije o dostupnim
sistemima za sakupljanje. Ako se električni
uređaji bace na otpad, opasne materije mogu
iscuriti u vodu i ući u ishranu, narušavajući vaše zdravlje i
dobrostanje. Kada menjate stare uređaje za nove,
dobavljač je zakonski obavezan da uzme vaš stari uređaj
besplatno.
I SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.
Adapter
Prekidač
27
Priključak za naduvavanje
Priključak za izduvavanje
S-S-005097

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis