Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Bauknecht GKN 17G4 Bedienungsanleitung

Bauknecht GKN 17G4 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Gebruiksaanswijzing
Consignes d'utilisation
Bedienungsanleitung
Instructions for use

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Bauknecht GKN 17G4

 • Seite 1 Gebruiksaanswijzing Consignes d’utilisation Bedienungsanleitung Instructions for use...
 • Seite 2 NEDERLANDS Gebruiksaanswijzing Pagina 3 FRANÇAIS Directives d’utilisation Page 15 DEUTSCH Bedienungsanleitung Seite 27 ENGLISH Instructions for use Page 39...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  INDEX Hoofdstuk 1: INSTALLATIE ....................4 1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN ........................4 1.2. TWEE APPARATEN INSTALLEREN .......................4 1.3. DEUREN AFSTELLEN (INDIEN BESCHIKBAAR) ..................4 Hoofdstuk 2: FUNCTIES .......................5 2.1. SMART DISPLAY* (SLIMME DISPLAY)* ......................5 2.2. 6TH SENSE VRIESCONTROLE / PROFREEZE VRIESCONTROLE .............5 2.3. AAN/STAND-BY ..............................5 2.4.
 • Seite 4: Hoofdstuk 1: Installatie

  1. INSTALLATIE 50mm 1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN Om voor voldoende ventilatie te zorgen dient er aan 50mm beide zijkanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden. De afstand tussen de achterzijde van het apparaat en de muur achter het apparaat dient minimaal 50 mm te bedragen.
 • Seite 5: Hoofdstuk 2: Functies

  2. FUNCTIES 2.1. SMART DISPLAY* (SLIM DISPLAY*) 2.4. BLACKOUT-ALARM  Deze functie kan gebruikt worden om energie te Uw product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring besparen. Volg de instructies in de Beknopte handleiding automatisch de temperatuur in de vriezer controleert om de functie in of uit te schakelen.
 • Seite 6: Feestmodus

  Let op: 2.7. PARTY MODE* (FEESTMODUS*) • Incompatibiliteit met de “Fast Freeze”-functie Gebruik deze functie om dranken te koelen in het Om optimale prestaties te garanderen kunnen de functies vriesvak. 30 minuten na selecteren (de benodigde tijd “Shock Freeze” en “Fast Freeze” niet tegelijkertijd worden om een fles van 0,75 liter te koelen zonder dat het glas gebruikt.
 • Seite 7: Functie Eco Night (Nachttarief)

  2.11. VRIESCONTROLE* 2.10. FUNCTIE ECO NIGHT (NACHTTARIEF) * Vriescontrole is een geavanceerde technologie Met de Eco Night-functie kan het apparaat het die temperatuurschommelingen in het gehele energieverbruik concentreren in de uren met het lagere vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij tarief (meestal 's nachts), wanneer er meer elektriciteit een innovatief luchtsysteem, volledig onafhankelijk van beschikbaar is en deze minder kost dan overdag (alleen...
 • Seite 8: Ice Mate

  2.13. ICE MATE* IJSBLOKJES UIT DE IJSMAKER HALEN IJSBLOKJES MAKEN Zorg ervoor dat de opvangbak op zijn plaats zit onder het ijsblokjesbakje. Schuif hem zo nodig op zijn plaats. Verwijder de ijsblokjeslade door het naar u toe te trekken. Draai een van de hendels stevig naar rechts tot het bakje licht kantelt.
 • Seite 9: Hoofdstuk 4: Tips Voor Opslag Van Levensmiddelen

  4. TIPS VOOR OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en Vette vis (zalm, haring, makreel) 2 - 3 het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak. Magere vis (kabeljauw, tong) 3 - 4 De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het...
 • Seite 10: Tips Voor Het Invriezen En Opslaan Van Verse Levensmiddelen

  GROENTE EN FRUIT 4.2. TIPS VOOR HET INVRIEZEN EN OPSLAAN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN LEVENSMIDDELEN OPSLAGTIJD • Alvorens verse levensmiddelen in te vriezen (maanden) dient u het te wikkelen en verzegelen in: Fruit aluminiumfolie, plastic folie, lucht- en waterdichte Appels plastic zakken, polytheen containers met deksel Abrikozen of diepvriezercontainers die geschikt zijn voor het invriezen van verse levensmiddelen.
 • Seite 11: Hoofdstuk 5: Functionele Geluiden

  5. FUNCTIONELE GELUIDEN Geluiden afkomstig van het apparaat zijn normaal, omdat er een aantal ventilatoren en motoren voor het regelen van prestaties aanwezig zijn die automatisch worden in- en uitgeschakeld. Een aantal functionele geluiden kunnen worden verminderd door middel van •...
 • Seite 12: Hoofdstuk 6: Aanbevelingen Wanneer Het Apparaat Niet Wordt Gebruikt

  6. AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT 6.1. AFWEZIGHEID/VAKANTIE Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw worden Bij langere afwezigheid wordt aanbevolen ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma levensmiddelen te consumeren en het apparaat te waarschijnlijk anders zijn.
 • Seite 13: Hoofdstuk 8: Handleiding Voor Probleemoplossing

  8. HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING 8.1. VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE CONSUMENTENSERVICE De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder dat hiervoor gereedschap nodig is. PROBLEEM OPLOSSING Het apparaat werkt niet: •...
 • Seite 14: Storingen

  8.2. STORINGEN In het geval van bedieningsalarmen worden deze tevens weergegeven in de cijfer-LED's (bijvoorbeeld Failure1, Failure2 enz.). Neem contact op met de Consumentenservice en noem de alarmcode. Het geluidsalarm klinkt, het alarmsymbool gaat branden en de letter F op de letterdisplay knippert volgens de hieronder beschreven storingscode: Storingscode Weergave...
 • Seite 15 INDEX Chapitre 1 : INSTALLATION DU FOUR ................16 1.1. INSTALLATION D'UN SEUL APPAREIL ...................... 16 1.2. INSTALLATION DE DEUX APPAREILS ....................... 16 1.3. CHARNIÈRES AJUSTABLES (SELON LE MODÈLE) ................. 16 Chapitre 2 : FONCTIONS ....................17 2.1. ÉCRAN INTELLIGENT* ..........................17 2.2. COMMANDE DE CONGÉLATION 6TH SENSE / COMMANDE DE CONGÉLATION PROFREEZE ..17 2.3.
 • Seite 16: Chapitre 1 : Installation Du Four

  1. INSTALLATION DU FOUR 50mm 1.1. INSTALLATION D'UN SEUL APPAREIL Afin de garantir une aération adéquate, laissez un espace 50mm des deux côtés et au-dessus de l'appareil. La distance entre l'arrière de l'appareil et le mur derrière l'appareil doit être d'au moins 50 mm. Une réduction de l'espace recommandé...
 • Seite 17: Chapitre 2 : Fonctions

  2. FONCTIONS 2.1. ÉCRAN INTELLIGENT* 2.4. ALARME DE COUPURE DE COURANT  Cette fonction peut être utilisée pour réaliser des économies En cas de coupure de courant, votre appareil contrôle d'énergie. Suivez les instructions du Guide de démarrage automatiquement la température dans le congélateur pour activer/désactiver cette fonction.
 • Seite 18: Mode Soirée

  Important : 2.7. MODE SOIRÉE*  • Incompatibilité avec la fonction Utilisez cette fonction pour refroidir les boissons à l'intérieur « Congélation rapide » du compartiment du congélateur. 30 minutes après la Pour garantir des performances optimales, il est sélection de cette fonction (durée requise pour refroidir impossible d'utiliser simultanément les fonctions une bouteille de 0,75 l sans rompre le verre), le symbole Congélation très rapide et Congélation rapide.
 • Seite 19: Fonction Éco Nuit (Tarif Nuit)

  2.11. COMMANDE DE CONGÉLATION* 2.10. FONCTION ÉCO NUIT La fonction Commande de congélation est une technologie (TARIF NUIT)* avancée qui réduit au minimum les fluctuations de La fonction Éco Nuit permet de reporter la consommation température dans l'ensemble du compartiment congélateur, d'énergie aux heures où...
 • Seite 20: Fabrique A Glaçons

  2.13. FABRIQUE A GLAÇONS* COMMENT RÉCUPÉRER DES GLAÇONS COMMENT FABRIQUER DES GLAÇONS Assurez-vous que le bac de stockage est en place sous le bac à glaçons. Dans le cas contraire, mettez-le en place en Vous pouvez retirer le plateau à glaçons en le tirant vers vous.
 • Seite 21: Chapitre 4 : Conseils Pour La Conservation Des Aliments

  4. CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS Poisson Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, Poissons à chair grasse (saumon, 2 - 3 et congeler des aliments frais. hareng, maquereau) La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais Poissons à...
 • Seite 22: Conseils Pour La Congélation Et La Conservation D'aliments Frais

  FRUITS ET LÉGUMES 4.2. CONSEILS POUR LA CONGÉLATION ET LA CONSERVATION D'ALIMENTS FRAIS ALIMENTS DURÉE DE • Avant la congélation, emballez et scellez les aliments STOCKAGE frais dans : du papier aluminium, du film étirable, des (mois) sacs sous vide, des récipients en polyéthylène avec Fruits couvercle ou des récipients de congélation adaptés à...
 • Seite 23: Chapitre 5 : Sons Fonctionnels

  5. SONS FONCTIONNELS Les bruits provenant de votre appareil sont tout à fait normaux. Votre appareil est en effet doté de ventilateurs et de moteurs qui contrôlent automatiquement la mise sous et hors tension. Pour réduire certains bruits de fonctionnement, vous pouvez •...
 • Seite 24: Chapitre 6 : Recommandation En Cas De Non-Utilisation De L'appareil

  6. RECOMMANDATION EN CAS DE NON-UTILISATION DE L'APPAREIL 6.1. ABSENCE/VACANCES Si des cristaux de glace sont toujours présents sur les aliments, ils peuvent être recongelés bien qu'ils puissent En cas d'absence prolongée, il est recommandé de avoir perdu de leur saveur. consommer les aliments stockés et de débrancher l'appareil pour économiser de l'énergie.
 • Seite 25: Chapitre 8 : Guide De Dépannage

  8. GUIDE DE DÉPANNAGE 8.1. AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE... Certains dysfonctionnements sont souvent dus à des problèmes mineurs que vous pouvez identifier et résoudre vous- même sans aucun outil. PROBLÈME SOLUTION L'appareil ne fonctionne pas : • Le réfrigérateur est-il branché à une prise qui fonctionne avec la bonne tension ? •...
 • Seite 26: Anomalies

  8.2. ANOMALIES En cas de dysfonctionnement, une alarme se déclenche et le message/symbole correspondant apparaît sur l'affichage à DEL (p. ex. : Anomalie 1, Anomalie 2, etc.). Dans ce cas, contactez le Service Après-Vente et spécifiez le code d'alarme. Une alarme sonore se déclenche, l'icône Alarme s'illumine et la lettre F clignote sur l'écran numérique en fonction du code d'anomalie décrit ci-dessous : Code d'anomalie...
 • Seite 27 INDEX Kapitel 1: INSTALLATION ....................28 1.1. INSTALLATION EINES EINZELGERÄTS ..................... 28 1.2. INSTALLATION VON ZWEI GERÄTEN ......................28 1.3. TÜREN EINSTELLEN (FALLS VORHANDEN) ..................... 28 Kapitel 2: FUNKTIONEN ....................29 2.1. SMART-DISPLAY* ............................29 2.2. 6TH SENSE GEFRIERKONTROLLE / PROFREEZE GEFRIERKONTROLLE ........... 29 2.3.
 • Seite 28: Kapitel 1: Installation

  1. INSTALLATION 50mm 1.1. INSTALLATION EINES EINZELGERÄTS Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, muss an 50mm beiden Seiten und über dem Gerät etwas Platz gelassen werden. Der Abstand zwischen der Geräterückwand und der Wand hinter dem Gerät sollte mindestens 50 mm betragen. Eine Verringerung dieses Abstands erhöht den Energieverbrauch des Geräts.
 • Seite 29: Kapitel 2: Funktionen

  2. FUNKTIONEN 2.1. SMART-DISPLAY* 2.4. STROMAUSFALL-ALARM  Mit dieser Funktion können Sie Energie sparen. Befolgen Bei einem Stromausfall ist Ihr Gerät in der Lage, Sie die Anweisungen in der Kurzanleitung, um die die Temperatur im Gefrierraum nach Wiederaufnahme Funktion zu aktivieren / zu deaktivieren. Zwei Sekunden der Stromversorgung automatisch zu überwachen.
 • Seite 30: Party-Modus

  Achtung: 2.7. PARTY-MODUS • Inkompatibilität mit der Funktion „Schnell Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im einfrieren“ Gefrierfach zu kühlen. 30 Minuten nach der Auswahl Um optimale Leistung sicherzustellen können die (die Zeit, die benötigt wird, um eine 0,75-l-Flasche zu Funktionen „Schockgefrieren“ und „Schnell einfrieren“ kühlen ohne das Glas zu brechen) blinkt das Symbol und nicht gleichzeitig eingesetzt werden.
 • Seite 31: Eco Night-Funktion (Nachtstromnutzung)

  2.11. GEFRIERKONTROLLE* 2.10. ECO NIGHT-FUNKTION Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die (NACHTSTROMNUTZUNG) * Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf Mit der Funktion Eco Night verbraucht das Gerät seine ein Minimum beschränkt. Dies ist dank eines innovativen, Energie hauptsächlich in den Phasen in denen günstiger vom Kühlschrank vollkommen unabhängigen Luftsystems Strom verfügbar ist (meist in der Nacht), dann ist möglich.
 • Seite 32: Ice Mate

  2.13. ICE MATE* HERAUSNAHME VON EISWÜRFELN HERSTELLUNG VON EISWÜRFELN Stellen Sie sicher, dass sich der Behälter unter der Eiswürfelschublade befindet. Ist dies nicht der Fall, Sie können die Eisschale entfernen, indem Sie sie zu sich herausziehen. schieben Sie sie ein. Drehen Sie kraftvoll an einem der Griffe, bis sich die Eiswürfelschublade leicht verbiegt.
 • Seite 33: Kapitel 4: Aufbewahrungstipps Für Lebensmittel

  4. AUFBEWAHRUNGSTIPPS FÜR LEBENSMITTEL Fisch Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische „fetthaltig“ (Lachs, Hering, 2 - 3 Lebensmittel einzufrieren. Makrele) Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, „fettarm“ (Dorsch, 3 - 4 die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren Seezunge) werden kann, ist auf dem Schild angegeben.
 • Seite 34: Tipps Zum Einfrieren Und Lagern Von Frischen Lebensmitteln

  OBST UND GEMÜSE 4.2. TIPPS ZUM EINFRIEREN UND LAGERN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN LEBENSMITTEL AUFBEWAHRUNGSZEIT • Vor dem Einfrieren frische Lebensmittel unter (Monate) Verwendung von Folgendem verpacken: Obst Alufolie, Frischhaltefolie, luft- und wasserdichte Äpfel Kunststoffbeutel, Kunststoffbehälter mit Deckeln Aprikosen oder Gefrierbehälter, die zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet sind.
 • Seite 35: Kapitel 5: Betriebsgeräusche

  5. BETRIEBSGERÄUSCHE Es ist normal, wenn Geräusche aus Ihrem Gerät kommen, da es mit mehreren Gebläsen und mit Motoren zur Leistungsregelung ausgestattet ist, die automatisch aus- und eingeschaltet werden. Manche der Betriebsgeräusche können folgendermaßen reduziert werden: • Nivellieren Sie das Gerät aus und platzieren Sie es auf ebenem Untergrund •...
 • Seite 36: Kapitel 6: Empfehlungen Bei Nichtgebrauch Des Geräts

  6. EMPFEHLUNGEN BEI NICHTGEBRAUCH DES GERÄTS 6.1. ABWESENHEIT / URLAUB Lebensmittel mit sichtbaren Eiskristallen können erneut eingefroren werden, Geschmack und Aroma können Bei längerer Abwesenheit empfiehlt es sich, Lebensmittel allerdings darunter leiden. zu verbrauchen und das Gerät auszuschalten, um Energie zu sparen.
 • Seite 37: Kapitel 8: Anleitung Zur Fehlersuche

  8. ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE 8.1. BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN… Betriebsprobleme werden häufig durch Kleinigkeiten verursacht, die Sie selbst finden und ohne jegliches Werkzeug beheben können. PROBLEM ABHILFE Das Gerät funktioniert nicht: • Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist.
 • Seite 38: Fehler

  8.2. FEHLER Im Falle eines Betriebsalarms wird dieser in der LED-Segmentanzeige angegeben (z. B. Fehler 1, Fehler 2 usw...). Kontaktieren Sie den Kundendienst und geben Sie den Alarmcode an. Der Alarmton ertönt, das Alarmsymbol leuchtet auf und der Buchstabe F blinkt entsprechend der folgenden Fehlercodes: Fehlercode Anzeige Buchstabe F blinkt alle 0,5 Sek.
 • Seite 39 INDEX Chapter 1: INSTALLATION ....................40 1.1. INSTALLING SINGLE APPLIANCE ......................40 1.2. INSTALLING TWO APPLIANCES ........................ 40 1.3. ADJUST DOORS (IF AVAILABLE) ....................... 40 Chapter 2: FUNCTIONS .....................41 2.1. SMART DISPLAY* ............................41 2.2. 6TH SENSE FREEZE CONTROL / PROFREEZE FREEZE CONTROL ............41 2.3.
 • Seite 40: Chapter 1: Installation

  1. INSTALLATION 50mm 1.1. INSTALLING SINGLE APPLIANCE To guarantee adequate ventilation, leave a space on both 50mm sides and above the appliance. The distance between the rear of the appliance and the wall behind the appliance should be at least 50mm. A reduction of this space will increase the Energy consumption of product.
 • Seite 41: Chapter 2: Functions

  2. FUNCTIONS 2.1. SMART DISPLAY* 2.4. BLACK OUT ALARM This function can be used to save energy. Please follow After a power blackout, your product is designed to the instructions contained in the Quick Start Guide to automatically monitor the temperature in the freezer activate/deactivate the function.
 • Seite 42: Party Mode

  Attention: 2.7. PARTY MODE* • Incompatibility with the “Fast Freeze” function Use this function to chill drinks inside the freezer To guarantee optimal performance, the “Shock Freeze” compartment. 30 minutes after selection (the time and “Fast Freeze” functions cannot be used at the same required to chill a 0.75 l bottle without the glass breaking), time.
 • Seite 43: Eco Night Function (Night Time Rate)

  2.11. FREEZE CONTROL* 2.10. ECO NIGHT FUNCTION Freeze Control is an advanced technology that reduces (NIGHT TIME RATE) * temperature fluctuations in the whole freezer compartment The Eco Night function enables appliance energy to minimum, thanks to an innovative air system, totally consumption to be concentrated in the reduced rate independent from the fridge.
 • Seite 44: Ice Mate

  2.13. ICE MATE* HOW TO TAKE ICE CUBES HOW TO MAKE ICE CUBES Make sure that the storage bin is in place under the ice tray. If not, slide into place. You can remove the ice cube tray by pulling it towards you.
 • Seite 45: Chapter 4: Food-Storage Tips

  4. FOOD-STORAGE TIPS Fish The freezer is the ideal storage location for store frozen food, make ice cubes and freeze fresh food in the freezer “fatty” ( salmon, herring, mackerel) 2 – 3 compartment. “lean” (cod, sole) 3 – 4 The maximum number of kilograms of fresh food that can be frozen within a 24-hour period is indicated on the Stews...
 • Seite 46: Tips For Freezing And Storing Fresh Food

  FRUITS AND VEGETABLES 4.2. TIPS FOR FREEZING AND STORING FRESH FOOD • Before freezing, wrap and seal fresh food in: FOODS STORAGE aluminium foil, cling film, air and water-tight plastic TIME (months) bags, polythene containers with lids or freezer Fruits containers suitable for freezing fresh food.
 • Seite 47: Chapter 5: Functional Sounds

  5. FUNCTIONAL SOUNDS Sounds coming from your appliances are normal since it has a number of fans and engines to regulate performances that switch on and off automatically. Some of the functional sounds can be reduced through • Leveling the appliance and installing it on an even surface •...
 • Seite 48: Chapter 6: Recommendation In Case Of No Use Of The Appliance

  6. RECOMMENDATION IN CASE OF NO USE OF THE APPLIANCE 6.1. ABSENCE / VACATION If ice crystals are still visible on the food, it may be frozen again, although flavour and aroma may be affected. In case longer absence its recommended to use up food and to disconnect the appliance to save energy.
 • Seite 49: Chapter 8: Troubleshooting Guide

  8. TROUBLESHOOTING GUIDE 8.1. BEFORE CONTACTING AFTER-SALES SERVICE… Performance problems often result from little things you can find and fix yourself without tools of any kind. PROBLEM SOLUTION The appliance is not working: • Is the power cable plugged into a live socket with the proper voltage? •...
 • Seite 50: Failures

  8.2. FAILURES In the event of operation alarms, they will also be displayed in the digits LEDs, (e.g. Failure 1, Failure 2, etc...) call After-sales Service and specify the alarm code. The acoustic alarm sounds, the Alarm icon lights up and the F letter on the digit display blinks according to failure code described below: Failure code Visualization...
 • Seite 56 ~ 1 0 19514698400 06/16...

Inhaltsverzeichnis