Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Generelle Henvisninger - Märklin 74920 Bedienungsanleitung

Bahnübergang
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 74920:

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Generelle henvisninger

74920: Fuldautomatisk jernbaneoverskæring med
halvbomme for ensporede Märklin H0- C-skin-
neanlæg. Med krydsmærker med inte-grerede
advarselslamper (elpærer).
74930: ekstratilbehør til udvidelse af jernbane-overskæ-
ring 74920 til en flersporet version. Der skal bru-
ges et sæt ekstraudstyr til hvert yderligere spor.
Funktionsmåde: Jernbaneoverskæringerne fungerer
med kontaktskinner som kontakt. Derved til- og frakobles
jernbaneoverskæringen via de elektrisk ledende aksler
på lokomotiverne og vognene.
Henvisning: Ved anvendelse af isolerede hjulsæt på
fremmede produkter kan der opstå funktions-forstyrrelser
ved jernbaneoverskæringen.
Jernbaneoverskæringen drives med 16 volt veksel-spæn-
ding. Det er ikke muligt at anvende andre spændings-
former. Jernbaneoverskæringen må kun tilsluttes én
forsyningskilde (Trafo).
Forsigtig: Da den brune tilslutningsledning anvendes som
returledning af forskellige forsynings-systemer (f.eks.
Digital-drift, konventionel drift, konstant 16 volt tilbehørs-
forsyning), må tilslutnings-ledningerne under ingen
omstændigheder byttes om ved monteringen af anlægget.
ADVARSEL! Dette produkt indeholder magneter. Det kan
i visse tilfælde have dødelige følger at sluge mere end en
magnet. I givet fald skal der straks søges læge.
Forsigtig:
Transformatoren til Mobile Station må ikke samti-
digt bruges til forsyning af det forskellige tilbehør.
Dertil skal der ubetinget bruges en separat trans-
formator.
9

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

74930

Inhaltsverzeichnis