Herunterladen  Diese Seite drucken

VEGA T1 Bedienungsanleitung Seite 43

Toast-/überbackgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Smörgåsgrill
10 Avfallshantering
Avfallshantera enheten så här:
Enheten får inte läggas bland hushållsavfall.
Lämna enheten för återvinning av elektriska apparater.
Materialen i denna enhet kan återvinnas. Genom återanvändning,
materialåtervinning eller andra former av återvinning av kasserade enheter bidrar du
till att skydda vår miljö.
För behörigt avfallshanteringsställe för denna enhet, besök: www.servicevega.com
11 Garanti
Två års garanti börjar gälla från och med inköpsdatum och till följande villkor:
Alla konstruktions-, fabrikations- och materialfel täcks av garantin, likaså
reparation och/eller byte av delar som vår tekniska avdelning har erkänt vara
defekta. För reparationen erforderliga reservdelar och arbetstid debiteras inte.
Kvittot fungerar som garantisedel. Spara det och skicka in det när garantin
behöver utnyttjas!
Garantin upphör att gälla vid
felaktig användning.
manipulation.
bristfällig skötsel.
icke avsedd användning.
tekniska ändringar.
Vår kundservice finns under www.servicevega.com
43

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Produkte für VEGA T1

Diese Anleitung auch für:

T2T4