Herunterladen  Diese Seite drucken

Vega T1 Bedienungsanleitung Seite 40

Toast-/überbackgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Smörgåsgrill
6.3 Användning
Manöverelement och indikeringar
Manöverelementen kontrollerar funktionerna.
Omkopplare/Knapp
Timer
Termostatsströmställare för övervärme
Termostatströmställare för undervärme
Kontrollamporna visar drifttillståndet.
Modell T1, T2
Kontrollampa under timern
När kontrollampan lyser:
Apparaten är påslagen.
Värmerören upphettar livsmedlen.
Tillkoppling
Modell T1, T2
Ställ timern på önskad tid.
Apparaten är påslagen.
Kontrollampan under timern lyser.
Värmerören upphettar livsmedlen.
Modell T4
Ställ timern på önskad tid.
Apparaten är påslagen.
Kontrollampan över timern lyser.
Ställ in termostatströmställarna på önskad temperatur.
Kontrollamporna över termostatströmställarna lyser.
Värmerören upphettar livsmedlen.
Frånkoppling
Apparaten stängs av automatiskt när den inställda tiden har gått.
6.4 Störningar/Avhjälpande av fel
Störningar i apparaten får endast avhjälpas av utbildad personal.
40
Funktion
Slå på och av apparaten
Ställa in temperaturen
Ställa in temperaturen
Modell T4
Kontrollampa över timern

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

T2T4

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: