Herunterladen  Diese Seite drucken

VEGA T1 Bedienungsanleitung Seite 41

Toast-/überbackgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Smörgåsgrill
6.5 Urdrifttagande
Modell T1, T2
När apparaten inte används:
Ställ timern på 0.
Kontrollampan under timern slocknar.
Koppla bort apparaten från elnätet.
Rengör apparaten (se Rengöring).
Modell T4
När apparaten inte används:
Ställ termostatströmställaren på 0.
Kontrollamporna över termostatströmställarna slocknar.
Ställ timern på 0.
Kontrollampan över timern slocknar.
Koppla bort apparaten från elnätet.
Rengör apparaten (se Rengöring).
7
Underhåll/Rengöring
Dra alltid ur nätkontakten ur uttaget före underhåll eller rengöring.
- eller -
Koppla alltid bort apparaten från elnätet före underhåll eller rengöring.
7.1 Underhåll
Underhåll på apparaten får endast utföras av utbildad personal.
7.2 Rengöring
Rengör apparaten efter varje användning.
Stäng av apparaten före rengöringen.
Låt apparaten svalna.
Koppla bort apparaten från elnätet.
Använd endast följande för rengöringen:
milda tvålrengöringsmedel
rengöringsmedel för specialstål.
Torka av apparaten med en fuktig duk och rengöringsmedel.
Rengör värmerören.
Torka apparaten med en mjuk och ren duk.
Vår kundservice finns under www.servicevega.com
41

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Produkte für VEGA T1

Diese Anleitung auch für:

T2T4