Herunterladen  Diese Seite drucken

VEGA T1 Bedienungsanleitung Seite 39

Toast-/überbackgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Smörgåsgrill
6
Användning/Handhavande
6.1 Uppställning/Montering
Packa upp apparaten.
Avlägsna skyddsfolien från apparaten.
6.2 Innan apparaten används första gången
Första rengöring
Rengör apparaten innan den används första gången (se Rengöring).
Anslut apparaten
Livsfara genom nätspänning!
Risk
Vid anslutning av apparaten till uttag utan skyddsledare:
Vid anslutning av apparaten direkt till elnätet:
Vid anslutning av apparaten till uttag:
Stick in nätkabeln i uttaget.
Apparaten är ansluten.
Vår kundservice finns under www.servicevega.com
Kontrollera att elnätets spänning och frekvens överensstämmer
med värdena som finns angivna på typbrickan.
Nätkabeln får endast anslutas till uttag med skyddsledare.
Stick inte in apparatens nätkabel i förlängnings- eller grenuttag.
Kontrollera att nätkabeln inte är skadad.
Låt utbildad personal ansluta apparaten.
Låt utbildad personal ansluta apparaten.
39

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Produkte für VEGA T1

Diese Anleitung auch für:

T2T4