Herunterladen  Diese Seite drucken

VEGA T1 Bedienungsanleitung Seite 37

Toast-/überbackgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Smörgåsgrill
Gratulerar till ditt köp av denna högkvalitativa apparat från VEGA. Du har bestämt
dig för en apparat som förenar höga tekniska krav med praktisk och bekväm
användning. Vi önskar dig mycket nöje med apparaten.
1
Förklaring av symboler och listor
1.1 Varningsanvisningar
Gradering av varningsanvisningar
Varningsanvisningarna skiljer sig åt i fråga om typen av fara genom följande
signalord:
Se upp varnar för risk för materiella skador.
Varning varnar för risk för kroppsskada.
Fara varnar för livsfara.
Varningsanvisningarnas uppbyggnad
Signalord
1.2 Ytterligare symboler
Handlingsanvisningar
Handlingsanvisningarnas uppbyggnad:
Anvisning för en handling.
Uppgift om resultat, om detta behövs.
Listor
Icke numrerade listors uppbyggnad:
Listnivå 1
Listnivå 2
Numrerade listors uppbyggnad:
1. Listnivå 1
2. Listnivå 1
2.1 Listnivå 2
2.2 Listnivå 2
Vår kundservice finns under www.servicevega.com
Farans art och orsaken till faran!
Åtgärd för att undvika faran.
37

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Produkte für VEGA T1

Diese Anleitung auch für:

T2T4