Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften; Functiebeschrijving; Gebruik; Technische Gegevens - Honeywell DUPLEX FF40 Einbauanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DUPLEX FF40:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

1. Veiligheidsvoorschriften

1. Lees de installatiehandleiding goed door.
2. Gebruik het apparaat
• waarvoor het is bestemd
• in goede toestand
• met aandacht voor de veiligheid en mogelijke
gevaren
3. Let op dat het apparaat uitsluitend bestemd is voor
het toepassingsgebied dat in de installatiehandlei-
ding wordt aangegeven. Elk ander gebruik geldt als
niet in overeenstemming met het doel waarvoor het
is bestemd, waardoor de garantie vervalt.
4. Houd er rekening mee dat alle montage-, ingebruik-
name-, onderhouds- en aanpassingswerkzaam-
heden alleen mogen worden uitgevoerd door
gekwalificeerde vakmensen.
5. Laat storingen die de veiligheid kunnen aantasten
direct verhelpen.
6. Voorkom dat de filter wordt blootgesteld aan te lage
of te hoge temperaturen.
7. Tijdens de montage dient men de plaatselijke voor-
schriften alsmede de algemene richtlijnen en het
installatievoorschrift in acht te nemen.

2. Functiebeschrijving

Water vloeit van buiten naar binnen door de filterzeef.
Vuildeeltjes blijven in het buitenste gedeelte van de
filterzeef steken. Om hygiënische redenen dient het
filterelement om de 6 maanden te worden vervangen.
Aktief koolstofpatronen filteren kleinen onderdeeltjes,
elimineren onprettige geuren en smaken, veroorzaakt
door chloor of andere organische stoffen, en verwij-
deren pesticiden, insecticiden en gechloreerde oplos-
middelen.
Gemiddelde levensduur van koolfilterpatronen: ca. 6
maanden.

3. Gebruik

Medium
Water

4. Technische gegevens

Inbouwpositie
Horizontaal met zeefhouder
naar beneden
Bedrijfsdruk
Maximum 6.0 bar
Bedrijfstemperatuur
Maximum 45 °C
Aansluitmaat
/
3
1" met
MU1H-1142GE23 R0608
" binnendraad,
4
/
"-1" adapter
3
4
NL

5. Leveringsomvang

De filters bestaan uit:
• Duplex of Simplex behuizing, muurbevestiging,
schroeven
• Transparante zeefhouder
• Fijnfilter 25 µm
• Aktief koolfilterelement
• ¾" binnendraad
• ¾"-1" Adapter
• Ringsleutel voor zeefhouder

6. Modellen

FF40
Duplex waterfilter: maaswijdte 25µm in
combinatie met aktief koolfilterelement
FF20-MF Simplex waterfilter: maaswijdte 25µm
FF20-AC Simplex aktief koolfilter

7. Montage

7.1 Montage-instructies

• Te installeren in horizontale leiding met de zeef-
houder naar beneden gericht
o In deze positie is de werking van de filter optimaal
• Monteer afsluitkranen voor en na de filter
• Zorg voor een goede toegankelijkheid
o Dankzij de transparante zeefhouder kan de mate
van verontreiniging worden vastgesteld
o Vergemakkelijkt onderhoud en inspectie
• De montageplek moet vorstvrij zijn
• Niet inbouwen op plaatsen met sterke lichtinval
7.2 Montagehandleiding
1. Buisleiding goed doorspoelen.
2. Filter installeren
• Let op de stroomrichting (deze wordt aangegeven
door de pijl)
o Spannings- en buigmomentvrij installeren
3. Het toestel is klaar voor gebruik
9
Honeywell GmbH

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Duplex ff20

Inhaltsverzeichnis