Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita 3620 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 3620:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 30
Router
GB
Фрезер
UA
Frezarka górnowrzecionowa
PL
Maşină de frezat verticală
RO
Oberfräse
DE
Felsőmaró
HU
Horná fréza
SK
Horní frézka
CZ
3620
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita 3620

 • Seite 1 Router INSTRUCTION MANUAL Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Frezarka górnowrzecionowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat verticală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Oberfräse BEDIENUNGSANLEITUNG Felsőmaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Horná fréza NÁVOD NA OBSLUHU Horní frézka NÁVOD K OBSLUZE 3620...
 • Seite 2 003252 003253 003254 003255 003256 005083 003257 003259 001985 003260 003261 003262 003263 003695 005073...
 • Seite 3 003258 005084 005116 005118 005119 005117 005120 005121 005122 005123 005124 005125 005127 005126 005128...
 • Seite 4 005130 005131 005129 005132 005133 005134 005136 005135...
 • Seite 5: Specifications

  4-3. Stopper pole 13-2. Base plate 4-4. Adjusting hex bolt 13-3. Templet guide 4-5. Stopper block 14-1. Bit SPECIFICATIONS Model 3620 Collet chuck capacity 8 mm or 3/8" Plunge capacity 0 - 35 mm No load speed (min 29,000 Overall height...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Avoid cutting nails. Inspect for and remove all Makita Corporation responsible nails from the workpiece before operation. manufacturer declare that the following Makita Hold the tool firmly with both hands. machine(s): Keep hands away from rotating parts. Designation of Machine:...
 • Seite 7: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION grooves. CAUTION: CAUTION: When using a bit having total length of 60 mm or more, or Always be sure that the tool is switched off and • edge length of 35 mm or more, the depth of cut cannot be unplugged before adjusting or checking function on adjusted as previously mentioned.
 • Seite 8: Operation

  The straight guide is effectively used for straight cuts any other maintenance or adjustment should be when chamfering or grooving. performed by Makita Authorized Service Centers, always To install the straight guide, insert the guide bars into the using Makita replacement parts.
 • Seite 9 3/8" attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding 3/8" 006455 these accessories, ask your local Makita Service Center. Drill point flush trimming bit Straight & groove forming bits • Edge forming bits Fig.22 •...
 • Seite 10 Chamfering bit Ball bearing beading bit Fig.28 Fig.35 1/2" 006461 006468 Fig.29 Ball bearing cove beading bit Fig.36 006462 006469 Beading bit Ball bearing roman ogee bit Fig.30 Fig.37 1/2" 006463 Cove beading bit 006470 Double ball bearing round corner bit Fig.31 Fig.38 1/2"...
 • Seite 11: Технічні Характеристики

  13-2. Опорна плита 16-3. Гвинти 4-4. Шестигранний болт регулювання 13-3. Напрямна шаблону 4-5. Блок стопора 14-1. Свердло ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 3620 Потужність цангового патрона 8 мм або 3/8" Здатність занурення 0 - 35 мм Швидкість холостого ходу (хв. 29,000 Загальна висота...
 • Seite 12 Під час тривалої роботи слід одягати Позначення обладнання: засоби для захисту органів слуху. Фрезер Дуже обережно поводьтесь з голівками. № моделі/ тип: 3620 Перед початком роботи слід ретельно є серійним виробництвом та перевірити полотно на наявність тріщин Відповідає таким Європейським Директивам: або...
 • Seite 13: Інструкція З Використання

  ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ Блок стопора Fig.4 УВАГА: Блок стопора має три шестигранних болта регулювання, які опускають або піднімають на 0,8 мм НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та за поворот. Можна легко налаштувати три різних розслаблюватися під час користування виробом глибини різання за допомогою цих шестигранних (що...
 • Seite 14 повертається в положення "вимкнено". ПРИМІТКА: Для того, щоб запустити інструмент, слід просто Якщо інструмент пересувати вперед занадто • натиснути на курок вмикача. Для зупинення роботи швидко, то це може призвести до поганої якості курок слід відпустити. обробки або поломки голівки або мотора. Якщо інструмент...
 • Seite 15: Технічне Обслуговування

  Fig.14 Конус цанги 3/8" мм, 1/4" • Конус цанги 6 мм, 8 мм • ПРИМІТКА: Ключ 8 • Розмір прорізаної деталі дещо відрізнятиметься • Ключ 13 • від розміру шаблона. Забезпечте відстань (Х) Ключ 22 • між голівкою та зовнішнім краєм шаблонної Комплект...
 • Seite 16 Голівка типа свердла для подвійної обробки Голівка для зенковки із викружкою бокових звісів Fig.31 Fig.23 мм мм 006457 006464 Різак для прорізей Голівка для обробки бокових звісів із кульковим підшипником Fig.24 Fig.32 мм мм 1/2" 1/4" 006465 1/2" Голівка для закруглення кутів із кульковим 006458 Голівка...
 • Seite 17 S-образна голівка із кульковим підшипником Fig.37 мм 006470 Голівка для закруглення кутів із двома кульковими підшипниками Fig.38 мм 1/2" 006471...
 • Seite 18 13-2. Płyta podstawowa 16-3. Wkręty 4-4. Regulująca śruba sześciokątna 13-3. Prowadnica wzoru 4-5. Klocek oporowy 14-1. Wiertło SPECYFIAKCJE Model 3620 Zaciskowy uchwyt wiertarski 8 mm lub 3/8" Wydajność cięcia wgłębnego 0 - 35 mm Prędkość bez obciążenia (min 29 000 Wysokość całkowita 211 mm Ciężar netto...
 • Seite 19 Opis maszyny: podstawy i jego podparcia. Przytrzymywanie Frezarka górnowrzecionowa obrabianego przedmiotu ręką lub opieranie go o Model nr/ Typ: 3620 ciało nie gwarantuje stabilności i może prowadzić jest produkowane seryjnie oraz do utraty panowania. jest zgodne wymogami określonymi...
 • Seite 20: Opis Działania

  ZACHOWAĆ INSTRUKCJE Klocek oporowy Rys.4 OSTRZEŻENIE: Klocek oporowy wyposażony jest w trzy regulujące śruby sześciokątne - każdy obrót powoduje podniesienie lub NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna obniżenie wysokości o 0.8 mm. Możesz łatwo uzyskać (nabyta wyniku wielokrotnego używania trzy różne głębokości cięcia dzięki regulacji tych śrub bez narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad konieczności ponownej regulacji pręta ogranicznika.
 • Seite 21 MONTAŻ powodować spalenie zniszczyć cięcie. Odpowiednia prędkość przesuwu zależy rozmiaru wiertła, rodzaju obrabianego elementu i UWAGA: głębokości cięcia. Przed rozpoczęciem cięcia na Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na • bieżącym elemencie, zaleca się wykonanie elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono próbnego cięcia na kawałku odciętego drewna.
 • Seite 22 006453 konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane Końcówki do żłobienia w kształt "V" przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, Rys.20 wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) 1/4" 006454 Końcówka zazębiająca UWAGA: Rys.21 Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i •...
 • Seite 23 Ostrze do wycinania wlotów Łożysko kulkowe do końcówki przycinającej Rys.24 Rys.32 1/4" 1/2" 006465 Łożysko kulkowe do końcówki zaokrąglającej 1/2" narożniki 006458 Końcówka do łączenia desek Rys.33 Rys.25 Rys.26 1/4" 006466 Łożysko kulkowe do końcówki ukosującej 006459 Końcówka zaokąglająca narożniki Rys.34 Rys.27 1/4"...
 • Seite 24 16-3. Şuruburi 4-4. Şurub de reglare cu cap hexagonal 13-3. Ghidaj şablon 4-5. Bloc opritor 14-1. Sculă SPECIFICAŢII Model 3620 Capacitatea mandrinei cu bucşă elastică 8 mm sau 3/8" Capacitate de pătrundere 0 - 35 mm Turaţia în gol (min 29.000 Înălţime totală...
 • Seite 25 Declaraţie de conformitate CE Purtaţi mijloace de protecţie a auzului în cazul unor perioade lungi de utilizare. Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Manipulaţi sculele cu deosebită atenţie. declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Verificaţi atent scula cu privire la fisuri sau Destinaţia utilajului:...
 • Seite 26: Descriere Funcţională

  DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Pentru a regla şuruburile cu cap hexagonal, slăbiţi întâi piuliţele hexagonale cu cheia şi apoi rotiţi şuruburile cu cap hexagonal. După obţinerea poziţiei dorite, strângeţi ATENŢIE: piuliţele hexagonale menţinând şuruburile cu cap Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi •...
 • Seite 27 Nu strângeţi piuliţa de strângere fără a introduce o Ghidaj drept • freză. Aceasta poate conduce ruperea conului Fig.9 elastic de strângere. Ghidajul drept se foloseşte efectiv pentru tăieri drepte la Introduceţi freza până la capăt în conul elastic de şanfrenare sau nutuire.
 • Seite 28 Fig.20 contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese 1/4" 006454 de schimb Makita. Freză pentru nuturi în coadă de rândunică...
 • Seite 29 Freză de rotunjit muchii Teşitor cu rulment Fig.27 Fig.34 1/4" 006460 Teşitor 006467 Freză de fălţuit cu rulment Fig.28 Fig.35 1/2" 006461 Fig.29 006468 Freză de fălţuit convexă cu rulment Fig.36 006462 Freză de fălţuit 006469 Fig.30 Freză profilată cu rulment Fig.37 1/2"...
 • Seite 30: Technische Daten

  13-1. Schraube 16-2. Staubsaugerschlauch 4-3. Anschlagstange 13-2. Gleitschuhplatte 16-3. Schrauben 4-4. Einstell-Sechskantschraube 13-3. Schablonenführung 4-5. Anschlagblock 14-1. Einsatz TECHNISCHE DATEN Modell 3620 Spannzangenfutterweite 8 mm oder 3/8" Tauchkapazität 0 - 35 mm Leerlaufdrehzahl (min 29.000 Gesamthöhe 211 mm Netto-Gewicht 2,5 kg Sicherheitsklasse •...
 • Seite 31: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Tragen Sie bei längeren Arbeiten einen Bezeichnung des Geräts: Gehörschutz. Oberfräse Behandeln Sie die Einsätze mit äußerster Modelnr./ -typ: 3620 Sorgfalt. in Serie gefertigt werden und Überprüfen Sie den Einsatz vor Gebrauch den folgenden EG-Richtlininen entspricht: sorgfältig auf Risse oder Beschädigung.
 • Seite 32: Funktionsbeschreibung

  17. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die 15 mm betragen. giftig sein können. Geben Sie Acht, dass Sie Beim Schneiden von Nuten mit einem 20 mm • diese nicht einatmen oder berühren. Lesen Sie breiten Einsatz sollte Schnitttiefe die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers. Durchgang nicht mehr als 5 mm betragen.
 • Seite 33: Montage

  Position und ziehen Sie den Entsperrungshebel wieder fest. Einschalten Abb.6 ACHTUNG: Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des • Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die 1. Werkstück ausgeschaltete Position zurückkehrt. 2. Einsatz-Drehrichtung 3.
 • Seite 34: Wartung

  ZUBEHÖR Schablonenführung (Zubehör) Abb.12 Die Schablonenführung bietet einen Kranz, durch ACHTUNG: welchen der Einsatz passt, was die Verwendung des Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Werkzeugs mit Schablonenmustern ermöglicht. beschrieben ist, empfehlen folgende Lösen Sie zum Anbringen der Schablonenführung die Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden.
 • Seite 35 Schwalbenschwanzeinsatz Anfaseinsatz Abb.21 Abb.28 14,5 15SE 3/8" 1/2" 006461 15 l 14,5 14,5 15LE 3/8" Abb.29 3/8" 006455 Flachbohrfräser Abb.22 006462 Bördeleinsatz Abb.30 006456 Doppelflachbohrfräser 1/2" Abb.23 006463 Wölbungsbördeleinsatz Abb.31 006457 Schlitzfräser Abb.24 006464 Kugellager-Flachzuschneider Abb.32 1/2" 1/2" 006458 Brettverbindungseinsatz 1/4"...
 • Seite 36 Kugellager-Bördeleinsatz Abb.35 006468 Kugellager-Wölbungsbördeleinsatz Abb.36 006469 Kugellager-Hohlkehleneinsatz Abb.37 006470 Doppelkugellager-Viertelkreisfräser Abb.38 1/2" 006471...
 • Seite 37: Részletes Leírás

  16-1. Porkifúvó 4-3. Ütközőrúd 13-1. Csavar 16-2. Porszívó csöve 4-4. Beállítócsavar 13-2. Talplemez 16-3. Csavarok RÉSZLETES LEÍRÁS Modell 3620 Patronos tokmány befogadóképessége 8 mm vagy 3/8" Leszúrómélység 0 - 35 mm Üresjárati sebeség (min 29 000 Teljes magasság 211 mm Tiszta tömeg...
 • Seite 38 és támassza meg a munkadarabot Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős egy szilárd padozaton. A munkadarab a kezével gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita vagy a testével való megtartás esetén instabil gép(ek): lehet és az uralom elvesztéséhez vezethet.
 • Seite 39: Működési Leírás

  ŐRIZZE MEG EZEKET AZ Ütközőtömb UTASÍTÁSOKAT Fig.4 Az ütközőtömbön három beállítócsavar található, amelyek feljebb vagy lejjebb állíthatók 0,8 mm-rel teljes FIGYELMEZTETÉS: menetenként. Könnyen beállíthat három különböző NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék vágási mélységet ezen beállítócsavarok segítségével, (többszöri használatból adódó) mind alaposabb az ütközőrúd utánállítása nélkül.
 • Seite 40 ÖSSZESZERELÉS a vágószerszám átmérőjétől, a munkadarab anyagától és a vágási mélységtől. A vágás megkezdése előtt adott munkadarab VIGYÁZAT: esetében javasolt próbavágást végezni egy Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • hulladékdarabon. Ez megmutatja, hogy pontosan és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról hogy fog kinézni a vágás valamint lehetővé...
 • Seite 41 3/8" Ha bármilyen segítségre vagy további információkra 15 l van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, 14,5 14,5 15LE 3/8" keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Egyenes és horonykiképző vágószerszámok • 3/8" Élkiképző vágószerszámok • 006455 Szélező vágószerszámok rétegelt anyaghoz Fúróhegyes szintszélező vágószerszám •...
 • Seite 42 Bevéső vágó Golyóscsapágyas szintszélező vágószerszám Fig.24 Fig.32 1/4" 1/2" 006465 Golyóscsapágyas sarokkerekítő vágószerszám 1/2" Fig.33 006458 Deszkaillesztő marófej Fig.25 Fig.26 1/4" 006466 Golyóscsapágyas éllemunkáló vágószerszám 006459 Fig.34 Sarokkerekítő vágószerszám Fig.27 1/4" 006467 Golyóscsapágyas peremező vágószerszám 006460 Éllemunkáló vágószerszám Fig.35 Fig.28 1/2"...
 • Seite 43: Technické Údaje

  4-3. Uzatváracia tyčka 13-2. Základová doska 4-4. Nastavovacia šesťboká závora 13-3. Vodidlo vzorkovnice 4-5. Blok zarážky 14-1. Vrták TECHNICKÉ ÚDAJE Model 3620 Kapacita objímky puzdra 8 mm alebo 3/8" Kapacita ponoru 0 - 35 mm Otáčky naprázdno (min 29000 Celková výška 211 mm Hmotnosť...
 • Seite 44 Vyhlásenie o zhode so smernicami nad ním stratiť kontrolu. dlhšej prevádzke používajte chránič Európskeho spoločenstva sluchu. Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca vrtákmi zaobchádzajte zvýšenou prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky opatrnosťou. Makita: Pred prácou dôkladne skontrolujte vrták, či Označenie zariadenia: neobsahuje praskliny alebo iné...
 • Seite 45: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE francúzskeho kľúča a potom otočte šesťboké závory. Po dosiahnutí požadovanej polohy, utiahnite šesťboké matice, zatiaľ čo držíte šesťboké závory v tejto POZOR: požadovanej polohe. Blok zarážky je tiež vhodný na Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho • vykonanie troch rezaní s postupne hlbšími nastaveniami funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý...
 • Seite 46 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI požadovanej vzdialenosti utiahnite krídlové skrutky s výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či maticou, aby ste zabezpečili priame vodidlo v tejto nastavovanie robené autorizovanými servisnými polohe. strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.
 • Seite 47 PRÍSLUŠENSTVO Rybinové ostrie Fig.21 POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo 14,5 nástavce. Pri použití iného príslušenstva či 15SE 3/8" nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia 15 l 14,5 14,5 osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať...
 • Seite 48 Zošikmujúce ostrie Obrubovacie ostrie na guličkové ložisko Fig.28 Fig.35 1/2" 006461 006468 Fig.29 Ostrie na obrubovanie rohovej lišty guličkového ložiska Fig.36 006462 Obrubovacie ostrie 006469 Fig.30 Ostrie na rímsky lomený oblúk guličkového ložiska Fig.37 1/2" 006463 Ostrie na obrubovanie rohovej lišty Fig.31 006470 Dvojité...
 • Seite 49 4-3. Sloupek s dorazem 13-2. Základní deska 4-4. Stavěcí šroub s šestihrannou 13-3. Vodicí šablona hlavou 14-1. Vrták TECHNICKÉ ÚDAJE Model 3620 Rozměr upínacího pouzdra 8 mm nebo 3/8" Výška zdvihu 0 - 35 mm Otáčky naprázdno (min 29 000 Celková výška...
 • Seite 50 Pouze pro země Evropy S pracovními nástroji manipulujte velice Prohlášení ES o shodě opatrně. Před zahájením provozu pečlivě zkontrolujte Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce pracovní nástroj, zda nevykazuje známky prohlašuje, že následující zařízení Makita: trhlin nebo poškození. Popraskaný nebo popis zařízení: poškozený...
 • Seite 51: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Při seřizování šroubů s šestihrannou hlavou nejdříve povolte klíčem šestihranné matice na šroubech s šestihrannou hlavou a poté šrouby otáčejte. Po dosažení POZOR: požadované polohy přidržte šrouby s šestihrannou Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • hlavou a utáhněte šestihranné matice v této požadované funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý...
 • Seite 52 Vložte pracovní nástroj úplně do kužele upínacího nástrojem a přímým vodítkem. Jakmile je dosaženo pouzdra a pomocí dvou klíčů pevně dotáhněte matici požadované vzdálenosti, zajistěte přímé vodítko na upínacího pouzdra. místě dotažením křídlových šroubů. Kromě 8 mm (3/8") kužele upínacího pouzdra, který je na Fig.10 nástroj instalován u výrobce, je také...
 • Seite 53 Makita a s použitím náhradních dílů Nástroj pro drážkování „V" Makita. Fig.20 PŘÍSLUŠENSTVÍ 1/4" POZOR: 006454 Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • Rybinový nástroj doporučujeme používat toto příslušenství Fig.21 nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců...
 • Seite 54 Úkosovací nástroj Obrubovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.28 Fig.35 1/2" 006461 006468 Fig.29 Obrubovací nástroj na lišty s kuličkovým ložiskem Fig.36 006462 006469 Obrubovací nástroj Profilovací nástroj Roman Ogee s kuličkovým Fig.30 ložiskem Fig.37 1/2" 006463 Obrubovací nástroj na lišty Fig.31 006470 Dvojitý...
 • Seite 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883585A934...

Inhaltsverzeichnis