Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDSSA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 20-Li A1
AKUMULATOROWA WKRĘTARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 290754
AKUMULIATORINIS SMŪGINIS
SUKTUVAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSSA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 20-Li A1 AKUMULATOROWA WKRĘTARKA AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 290754...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Zamawianie telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PDSSA 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Wstęp

  Zielona dioda kontrolna ładowania niem Zakres dostawy Urządzenie jest przeznaczone do wkręcania i 1 akumulatorowa wkrętarka PDSSA 20-Li A1 odkręcania śrub, jak również do dokręcania i 1 szybka ładowarka do akumulatorów PLG 20 A1 odkręcania nakrętek . Urządzenie posiada bieg w 1 akumulator PAP 20 A1 prawo/lewo, uchwyt na bity 1/4”...
 • Seite 7: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje należy zachować do późniejszego Nosić ochronniki słuchu! wykorzystania. Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie” dotyczy narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego) . PDSSA 20-Li A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Przed włączeniem elektronarzędzia usuń ne kable zwiększają ryzyko porażenia prądem wszystkie przyrządy regulacyjne lub klucze. elektrycznym . Narzędzie lub klucz pozostawiony w obraca- jącej się części urządzenia może spowodować obrażenia ciała . ■ 4    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 9: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  . kontaktu z tą cieczą. W razie przypadko- wego kontaktu zmyj wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu skorzystaj dodatkowo z pomocy lekarza. Wydostająca się z akumulatora ciecz może powodować podrażnienia skóry lub poparzenia . PDSSA 20-Li A1    5 ■ │...
 • Seite 10: Serwis

  Kontakt Dzięki temu unikniemy poważnych zagrożeń . śruby lub wkrętu z przewodem elektrycznym UWAGA! może spowodować przejście napięcia również na metalowe elementy urządzenia i porażenie Gorąca powierzchnia . elektryczne . Niebezpieczeństwo poparzenia . ■ 6    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 11: Przed Uruchomieniem

  Ustawianie prędkości obrotowej/ momentu dokręcenia ♦ Lekkie naciśnięcie włącznika / wyłącznika powoduje pracę z niską prędkością obrotową/ momentem dokręcania . Wraz ze wzrostem siły nacisku na przycisk prędkość obrotowa/moment dokręcania wzrasta . PDSSA 20-Li A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Zmiana Kierunku Obrotów

  50% po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu a 80% . Optymalne warunki przechowywania gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane to chłodne i suche miejsce . odpłatnie . ■ 8    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 13: Serwis

  . ■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu . PDSSA 20-Li A1    9 ■ │...
 • Seite 14: Utylizacja

  2006/66/EC . Akumulatory i / lub urządzenie należy oddać we właściwym punkcie zbiórki od- padów . W celu uzyskania informacji na temat możliwości utylizacji zużytych narzędzi elektrycznych / aku- mulatorów należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub miasta . ■ 10    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 15: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / nazwa urządzenia: Akumulatorowa wkrętarka PDSSA 20-Li A1 Rok produkcji: 10 - 2017 Numer seryjny: IAN 290754 Bochum, 26 .10 .2017 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 16: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  E-Mail: kompernass@lidl .pl Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przypisany do urządzenia (np . IAN 290754) . Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . ■ 12    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 17 Užsakymas telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PDSSA 20-Li A1  ...
 • Seite 18: Įžanga

  LED darbine lempute . Šio įrankio lemputė Tiekiamas rinkinys skirta tiesioginei įrankio naudojimo vietai apšviesti . 1 akumuliatorinis smūginis suktuvas PDSSA 20-Li A1 Šio įrankio sukamojo smūgiavimo funkcija variklio 1 spartusis akumuliatorių kroviklis PLG 20 A1 jėgą paverčia tolygiais sukamaisiais smūgiais .
 • Seite 19: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Dėvėkite klausos apsaugos priemonę! mo laido) elektrinius įrankius . 1. Darbo vietos sauga a) Darbo zona turi būti švari ir gerai apšviesta. Jei darbo zona netvarkinga ar neapšviesta, gali įvykti nelaimingas atsitikimas . PDSSA 20-Li A1    15 ■ │...
 • Seite 20: Elektros Sauga

  Jei prie įrankio galima prijungti dulkių siurbi- elektros smūgio pavojus . mo ar surinkimo įrenginių, įsitikinkite, kad toks įrenginys prijungtas ir naudojamas tinkamai. Susiurbus dulkes sumažėja dulkių keliamas pavojus . ■ 16    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 21: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Elektrinį įrankį gali taisyti tik kvalifikuoti speci- gas ir atliktiną darbą. Elektrinius įrankius nau- alistai ir tik naudodami originalias atsargines dojant nenumatytiems tikslams gali susidaryti dalis. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis pavojingų situacijų . išliks saugus . PDSSA 20-Li A1    17 ■ │...
 • Seite 22: Smūginių Suktuvų Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  . Neprižiūrimiems vaikams LED indikatorius šviečia raudonai . neleidžiama atlikti valymo ir naudo- ♦ Žalias patikros LED indikatorius rodo, kad tojo atliekamų techninės priežiūros įkrovimas baigtas ir akumuliatoriaus blokas parengtas naudoti . darbų . ■ 18    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 23: Akumuliatoriaus Bloko Įdėjimas Į Įrankį Ir Išėmimas

  Sukimo kryptį keiskite sukimo krypties keitiklį nuspausdami į dešinę arba į kairę . Antgalių įdėjimas ♦ Adapterį arba antgalių laikiklį įdėkite į įrankių laikiklį ♦ Tam fiksavimo įvorę patraukite į priekį ir užfiksuokite adapterį arba antgalių laikiklį PDSSA 20-Li A1    19 ■ │...
 • Seite 24: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, sime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį . pirmiausia telefonu arba elektroniniu Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo paštu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptar- laikotarpis nepratęsiamas . navimo skyrių . ■ 20    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 25: Klientų Aptarnavimas

  IAN 290754 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com PDSSA 20-Li A1    21 ■ │...
 • Seite 26: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Tipas / įrankio pavadinimas: akumuliatorinis smūginis suktuvas PDSSA 20-Li A1 Pagaminimo metai: 2017-10 Serijos numeris: IAN 290754 Bochumas, 2017-10-26 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 27: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  .lt Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio turėkite gaminio numerį (pvz ., IAN 290754) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio . PDSSA 20-Li A1    23 ■...
 • Seite 28 ■ 24    PDSSA 20-Li A1 │...
 • Seite 29 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PDSSA 20-Li A1 DE │...
 • Seite 30: Einleitung

  Grüne Ladekontroll-LED Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen von Lieferumfang Schrauben sowie zum Anziehen und Lösen von 1 Akku-Drehschlagschrauber PDSSA 20-Li A1 Muttern vorgesehen . Das Gerät besitzt einen 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A1 Rechts-/Linkslauf, eine 1/4“Innensechskant- 1 Akku-Pack PAP 20 A1 Bitaufnahme und ein LED-Arbeitslicht .
 • Seite 31: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Umgebung, in der Einschätzung der Aussetzung verwendet sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder werden . Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzün- den können . PDSSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 32: Elektrische Sicherheit

  Risiko eines elektrischen Schlages . gen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PDSSA 20-Li A1...
 • Seite 33: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektro- stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs werkzeugen für andere als die vorgesehenen erhalten bleibt . Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen . PDSSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 34: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Schlagschrauber

  Ladevorgang abgeschlossen und der ren verstehen . Kinder dürfen nicht Akku-Pack einsatzbereit ist . mit dem Gerät spielen . Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PDSSA 20-Li A1...
 • Seite 35: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  Setzen Sie den Adapter oder den Bithalter in die Werkzeugaufnahme ein . ♦ Ziehen Sie dabei die Verriegelungshülse nach vorne und lassen den Adapter oder den Bithalter einrasten . PDSSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Wartung Und Reinigung

  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück . Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PDSSA 20-Li A1...
 • Seite 37 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . PDSSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 38: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 34  │   DE │ AT │ CH PDSSA 20-Li A1...
 • Seite 39: Original-Konformitätserklärung

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Drehschlagschrauber PDSSA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 10 - 2017 Seriennummer: IAN 290754 Bochum, 26 .10 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 40: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 290754) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PDSSA 20-Li A1...
 • Seite 41 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2017 · Ident.-No.: PDSSA20-LiA1-102017-1 IAN 290754...