Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Tips & Aanwijzingen; Energiespaarmodus; Instellingen Uitvoeren - Conrad iDC9607A Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

• Kies het soort te verbinden Bluetooth apparaat: SPP device>HID device>dongle en bevestig
telkens met ENTER. De bevestigingsmelding "Setting ... Completed!!!!" verschijnt. U kunt
ook de configuratiecodes in de meegeleverde beknopte Engelstalige handleiding voor de
instelling gebruiken. Probeer altijd eerst het profiel HID.
• Als u de Bluetooth
-verbinding via een dongle tot stand brengt, moet u nog het MAC-adres
®
van de gebruikte dongle inlezen. Lees hiervoor de MAC adressen-barcode op de behuizing
van de dongle. Bevestig met SCAN (activeringsknop (4)) en lees de barcode. Het proces is
afgerond.
Als de Bluetooth
-verbinding tijdens het uploaden van bestanden wordt
®
onderbroken, verschijnt "Off Line !!!". Het apparaat probeert opnieuw te verbinden,
hierbij wordt "...Linking!" getoond. Breng de barcodescanner weer binnen het
bereik van de computer of het mobiele apparaat. Koppel indien nodig de apparaten
nogmaals.
• Voor het resetten van de Bluetooth-profielen scant u de configuratiebarcodes in het
hoofdstuk "Reset Configuration to Defaults" van de meegeleverde beknopte Engelstalige
gebruiksaanwijzing in de volgorde van A1 tot A3 of van B1 tot B4.
Ingebruikname
• Voordat u de barcodescanner in gebruik neemt, dient u de instructies met betrekking tot de
scannerinstellingen in de alinea "Instellingen uitvoeren" in ahct te nemen.
• Schakel de barcodescanner met de activeringsknop (4) aan (ca. 8 seconden lang drukken en
ingedrukt houden). U hoort 2 korte geluidssignalen en de LED-indicator (2) knippert eventjes.
De LED-indicator brandt continu, als geen verbinding met een mobiel apparaat bestaat. Lees
de instructies in de alinea "Barcodescanner en mobiele apparaat via Bluetooth
• Open op uw gegevensverwerkingsapparaat een document, waarin de barcode moet worden
gelezen. De barcode wordt op de plek geplaatst, waar de cursor knippert.
• Positioneer het scanvenster (6) met voldoende afstand en een hoek van ca. 30° - 60° op de
barcode. Afhankelijk van de grootte en specificatie van de barcode moet de afstand van de
lezer tot de barcode individueel worden aangepast. Neem voor het instellen van de richting
van de leeseenheid de volgende afbeelding in acht.
90°
• Bij de memoryscan scant u de barcode en geeft u met de energiespaarknop (3) of door
het scannen van een configuratiecode in de beknopte handleiding het aantal in en
slaat u de gegevens op. Lees de alinea "Instellen van de manier van invoer van de
hoeveelhedeninformatie" me betrekking tot de noodzakelijke instelling. Gebruik de
upload-functie
voor
het
uploaden
gegevensverwerkingsapparaat.
• Druk op de activeringsknop (4) om de barcode te lezen. Bij het succesvol lezen hoort u een
geluidssignaal en de LED-indicator (3) brandt groen. De barcode wordt automatisch gelezen.
Kan de barcode niet worden gelezen, brandt de LED-indicator kortstondig rood en een ander
geluidssignaal is te horen.
• Als de Bluetooth
-verbinding tijdens het scannen wordt onderbroken, verschijnt
®
"Off Line !!!". Het apparaat probeert opnieuw te verbinden, hierbij wordt "...Linking!" getoond.
Breng de barcodescanner weer binnen het bereik van de computer of het mobiele apparaat.
Koppel indien nodig de apparaten nogmaals.
Zorg ervoor, dat op computer of mobiele apparaat de toetsenbordinstelling VS
werd geselecteerd.
Houd er rekening mee, dat bij het omschakelen van memory-scan naar
direct-scan modus alle opgeslagen gegevens worden gewist. Bewaar indien nodig
uw gegevens door het uploaden op een computer of mobiel apparaat.
Tips & aanwijzingen
• Let erop, dat de te lezen barcode schoon is.
• De te lezen barcode moet volledig zichtbaar zijn.
• Neem de hoek en de afstand in acht.
• Houd de leeseenheid horizontaal op de barcode.
• Controleer bij iedere hernieuwde inschakeling de instellingen, om foutieve resultaten uit te
sluiten.
Betekenissen van de LED-indicator (2)
• LED brandt oranje
volle laadtoestand van de accu
• LED knippert oranje laden / gering accuvermogen
• LED brandt rood
niet verboden / niet gereed voor gebruik
• LED brandt groen
barcode succesvol gelezen
• LED brand oranje
barcode succesvol gelezen (bij memory-scan)

Energiespaarmodus

• In het hoofdmenu kiest u na elkaar de menupunten Setup>Sleep time. Stel de tijd in, waarna
de barcodescanner automatisch in de sleep modus schakelt. Bevestig telkens met ENTER
(activeringsknop (4)). Een kort geluidssignaal is te horen, als de barcodescanner uitschakelt.
• Druk op de energiespaarknop (5) en houd hem gedurende 2-3 seconden ingedrukt, om de
barcodescanner na het einde van het scannen in de energiespaarmodus te zetten.
®
Houd de barcodescanner tijdens het scannen
nooit n een rechte hoek ten opzichte van de te
lezen barcode maar in een geschikte scanhoek.
van
de
opgeslagen
ggevens
Opgeslagen gegevens op de computer of het mobiele apparaat uploaden
• In de direct-scan modus worden gegevens in realtime geüpload naar het
gegevensverwerkingsapparaat.
• Als de memory-scan modus meerdere barcodes heeft gescand, kunt u de in het apparaat
opgeslagen gegevens op een gegevensverwerkingsapparaat uploaden.
• Kies Main>Upload en volg de verdere instructies, om gegevens in het
gegevensverwerkingsprogramma van uw computer of mobiele apparaat te uploaden. Nadat
de gegevens zijn geüpload, bevestigt u het wissen.
Scanner resetten
• Gebruik een puntig voorwerp, bijv. een verbogen paperclip, om de barcodescanner te
resetten naar de basis instellingen.
• Druk hiervoor de in een opening verzonken reset-knop (7) aan de achterkant met de
paperclip.

Instellingen uitvoeren

De barcodescanner kan worden ingesteld voor uw toepassingsgebied. De volgende beschrijving
heeft deels betrekking op de extra meegeleverde beknopte Engelstalige handleiding van de
fabrikant. Hierin bevinden zich alle benodigde barcodes, die u nodig heeft voor de configuratie.
Scan de dienovereenkomstige Barcodes met de Barcode Scanner, om de instellingen uit
te voeren. Deels staan de configuratiecodes naast elkaar. Hierbij dienen de andere codes,
behalve die, die u wilt scannen, te worden afgedekt met uw hand of een stuk papier. Bij de
basisinstelling zijn alle symbolen geactiveerd. U kunt deze individueel de-/activeren.
koppelen".
1. Start de barcodescanner in de normale modus (direct-scan).
2. Begin met de instelling van een symbool door het scannen van de barcode
Start Configuration in de meegeleverde beknopte handleiding.
3. Kies de in te stellen symbolen in de meegeleverde beknopte handleiding.
4. Activeer een symbool door het inscannen van de barcode "ENABLE".
5. Deactiveer een symbool door het inscannen van de barcode "DISABLE".
6. Beëindig uw instelling van een symbool door het scannen van de barcode
End Configuration.
Samenvatting van de instellingen
Gegevensoverdrachtsnelheid ("Output Speed")
Om het verlies van gegevens te vermijden, moet u de voor uw gegevensverwerkingsapparaat
juiste snelheid instellen op de barcode. Het apparaat is standaard ingesteld op de
gemiddelde snelheid <Medium>. Gebruik de basisinstelling en test uw apparaat door het
op
een
lezen van enkele barcodes in de direct-scan modus. Als de gegevens onvolledig werden
overgedragen, dient u de gegevensoverdrachtsnelheid met één stapje te verminderen.
Als dat niet voldoende is, vermindert u hem met nog een stapje totdat de gegevens zonder
fouten worden verwerkt.
Main>Setup>Output Speed
<Unlimited> <Ultra high> <High> <Medium> <Low> <Extra Low 1> <Extra Low 2>
<Extra Low 3>
Instelling van de realtime instelling (RTC)
Main>Setup>Time>Stamp>Date stamp <On> <Off>
Main>Setup>Time>Stamp>Time stamp <On> <Off>
Main>Setup>Time>Stamp>Interval char.> (met pijlknop selecteren)
Datumformaat, datum en tijd instellen
Main>Setup>Time>Format
MM=maand, DD=dag)
Main>Setup>Time>Date <Month (01-12)> <Date (01-31)> <Year (00-99)>
Main>Setup>Time>Clock <Hour (00-23)> <Min (00-59)> <Sec (00-59)>
Prefixen en suffixen voor barcodegegevens instellen
Scan de configuratiecode prefix in het hoofdstuk "How to append a "prefix" or a "suffix"
to the barcode data" in de meegeleverde beknopte Engelstalige handleiding, om prefix en
suffix aan te hangen.
Geef de noodzakelijke hexadecimaalcodes voor de aan te hangen besturings- en speciale
tekens in. Lees hiervoor de tabel "Prefix & Suffix TABLE" in de meegeleverde beknopte
gebruiksaanwijzing.
Beëindig iedere instelling door het scannen van de barcode X in het hoofdstuk "Numeric
barcode for settings" in de meegeleverde beknopte handleiding.
Voor het verwijderen van een prefix of suffix herhaalt u de hierboven beschreven stappen,
en scant u de code 0.
Herhaal de hierboven beschreven stappen op dezelfde manier voor het verbinden van
suffixen met de barcode. Vervang hierbij de informatie "prefix" in de hiervoor bestemde
tekst altijd met "suffix".
- Er kunnen maximaal vijf speciale tekens met een barcode worden verbonden.
- Als tussen minstens één of maximaal vier speciale tekens met de barcode worden
verbonden, moet aan het einde van de complete string altijd de code X worden
toegevoegd. De code X is niet nodig, als alle vijf tekens werden toegevoegd.
<MM/DD/YY>
<DD/MM/YY>
<YY/MM/DD>
(YY=jaar,

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis