Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Technische Gegevens; Onderhoud En Reiniging - Conrad 43 74 97 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

6. Draai de vier schroeven van het deksel van de aansluitklemmenhouder los met een
kruiskopschroevendraaier en verwijder het deksel (afb. 2).
7. Draai de twee schroeven van de veiligheidsklem voor de elektrische toevoerleiding los en
verwijder de veiligheidsklem (afb. 2).
8. Trek de elektrische toevoerleiding door de ronde opening van de contactdoos en verbind de
elektrische toevoerleiding met de aansluitklemmen binnenin de aansluitklemmenhouder:
Bruine kabel = L
Blauwe kabel = N
Groen/gele kabel = PE/aardleiding, aardingsymbool
De aardleiding moet te allen tijde met de aansluitklemmen verbonden worden.
Als het product een al bestaande lamp moet vervangen en er geen aardleiding
aanwezig is, dan mag het product niet geïnstalleerd worden. Leg dan eerst
een nieuwe elektrische leiding aan.
Als er geen aardleiding wordt aangesloten, komt er in geval van een fout
netspanning op de metalen behuizing van het product te staan. Dit kan tot de
dood door elektrische schokken leiden!
Let erop dat er niet teveel isolatie van de kabel wordt verwijderd waardoor er
kortsluiting zou kunnen ontstaan.
Zorg ervoor dat alle schroefverbindingen aan beide zijden van de
aansluitklemmen vast aangedraaid zijn.
9. Zet de veiligheidsklem weer op zijn plaats en maak deze vast met twee schroeven.
10. Sluit de aansluitklemmenhouder en let er daarbij op dat de rubberen afdichting goed op
zijn plaats zit.
11. Plaats de aansluitklemmenhouder en de overlengte van de elektrische toevoerkabel in de
behuizing van de lamp.
Verzeker uzelf ervan dat de elektrische snoeren niet geplet, geknikt of op
andere wijze beschadigd worden. Gebruik bij het installeren niet teveel
kracht.
12. Maak de behuizing van de lamp met de vier korte schroeven vast aan de bodemplaat.
13. Schakel de netspanning in en controleer of het product goed werkt.
Als de LED's niet gaan branden, schakel dan de netspanning direct weer uit
(zekering eruit draaien of de zekeringautomaat uitschakelen).
Controleer daarna de aansluiting van de elektrische snoer.
Raadpleeg bij twijfel een vakman (bijv. een elektricien).

Onderhoud en reiniging

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische
oplossingen omdat dit schade kan toebrengen aan de behuizing
(verkleuringen).
Richt nooit de waterstraal van bijv. een hogedrukspuit op de lampen omdat
hierdoor de afdichtingen beschadigd kunnen worden!
• Het product is op een incidentele schoonmaakbeurt na verder onderhoudsvrij.
• Schakel het product uit voordat u het gaat schoonmaken en laat het voldoende afkoelen.
• De buitenkant van de lamp mag alleen met een schone, zachte doek schoon worden
gemaakt. Is de buitenkant sterker verontreinigd, dan kan de doek vochtig gemaakt worden
met wat lauwwarm water.
Verwijdering
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen
voor afvalverwerking inleveren.
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.
afb. 2

Technische gegevens

a) Algemeen
Bedrijfsspanning . ........................... 220 – 240 V/AC, 50 Hz
Vermogensverbruik . ....................... 8 W
Lampen . ......................................... 12 x Seoul LED, niet dimbaar
Kleurtemperatuur . .......................... 3000 K
Lichtkleur ....................................... warmwit
Lichtstroom . ................................... 404 lm
Beschermingsklasse . ..................... I
Beschermingsgraad . ...................... IP54
Bedrijfstemperatuur ....................... -30 tot +45 ºC
Opslagtemperatuur . ....................... -30 tot +55 ºC
Vochtigheid . ................................... 0 – 90 %
Afmetingen (B x H x D) . ................. 75 x 850 x 215 mm
Gewicht . ......................................... ca. 1060 g
b) LED-driver (vast ingebouwd)
Ingangsspanning ........................... 220 – 240 V/AC, 50 Hz
Ingangsstroom . .............................. 40 mA
Uitgangsspanning . ......................... 22 V/DC
Uitgangsstroom ............................. 350 mA
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 bei Conrad Electronic SE.
V1_0813_02-ETS-Mkde

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis