Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Koppelen / ontkoppelen
a) Koppelen
De voetschakelaar is voor aflevering gekoppeld met de stekkerdoos. Als deze is ontkoppeld, volg dan de
onderstaande stappen om hem te koppelen.
1. Zorg er voor dat de stekkerdoos is aangesloten op een goede wandcontactdoos van 230 V/AC. Als
de POWER (RF control) LED oplicht, schakel deze dan uit door het indrukken van de zich er naast
bevindende schakelaar ON/OFF.
2. Druk op de schakelaar ON/OFF en houd deze ingedrukt totdat de POWER (RF control) LED langzaam
knippert.
3. Laat de schakelaar ON/OFF los. Druk daarna opnieuw op de schakelaar ON/OFF en houd deze ingedrukt
totdat de POWER (RF control) LED snel knippert.
4. Laat de schakelaar ON/OFF los en druk op de voetschakelaar.
5. De POWER (RF control) LED gaat uit. De stekkerdoos en de voetschakelaar zijn gekoppeld.
b) Ontkoppelen
1. Zorg er voor dat de stekkerdoos is aangesloten op een goede wandcontactdoos van 230 V/AC. Als de
POWER (RF control) LED oplicht, schakel hem dan uit met de zich er naast bevindende schakelaar ON/
OFF.
2. Druk op de schakelaar ON/OFF en houd deze ingedrukt, totdat de POWER (RF control) LED langzaam
knippert.
3. Laat de schakelaar ON/OFF los. Druk dan opnieuw op de schakelaar ON/OFF en houd deze ingedrukt
totdat de POWER (RF control) LED snel knippert.
4. Druk opnieuw op de schakelaar ON/OFF en de POWER (RF control) LED zal uit gaan. De stekkerdoos
en de voetschakelaar zijn ontkoppeld.
Verwijdering
a) Product
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Verwijder de geplaatste batterijen/accu's en gooi deze afzonderlijk van het product weg.
b) Batterijen / Accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te
leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.
Batterijen/accu´s die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool.
Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende,
zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/
accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).
U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of
overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven.
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Contactdooscombinatie
Ingangsspanning .................... 230 V/AC, 50 Hz
Ingangsstroom ........................ max. 16 A
Ingangsvermogen ................... max. 3680 W
Lengte kabel ........................... 1,5 m
Aantal stopcontacten .............. 2 continu, 4 schakelbaar
Afmetingen (L x B x H) ........... 446 x 62 x 42 mm
Gewicht ................................... 630 g
Voetschakelaar
Bedrijfsspanning ..................... 3 V/DC, batterij type CR2032
Stroomverbruik ....................... max. 6 mA
Frequentie .............................. 433,92 MHz
Vermogen ............................... max. 15 dBm
Zendbereik .............................. max. 20 m
Gewicht ................................... 55 g
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
(www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur,
vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De
publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
© Copyright 2016 bei Conrad Electronic SE.
V2_0516_02_JC

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis