Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt Moby Blue 1012WT Bedienungsanleitung

Kurzanleitung für wi-fi anschluss
Vorschau ausblenden

Werbung

esLAUPUNKT
Moby Blue 1012WT
lnstruction manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Manuel de l'utilisateur
BAC-PO-1012-T06W

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt Moby Blue 1012WT

 • Seite 1 Moby Blue 1012WT lnstruction manual Instrukcja obsługi Bedienungsanleitung Manuel de l'utilisateur BAC-PO-1012-T06W...
 • Seite 2 MB1012WT CONTENT Quick guide Wi-Fi connection.............................3 Krótki przewodnik konfiguracji Wi-Fi..........................29 Kurzanleitung für Wi-Fi Anschluss...........................55 Guide rapid de la connexion Wi-Fi..........................81 Kundenhotline..................................106...
 • Seite 5 MB1012WT No.O Download and lnstall APP IPhone Use your IPhone to scan the QR code, or search 'Tuya Smart" or "Smart Life-Smart Living" App in Appstore to install. Android Use your Mobile phone with Android system to scan the QR code, or search 'Tuya Smart"...
 • Seite 6 MB1012WT N0.1 Register/Login/Forgot password Register lf you don't have an App account, register an account or sign in with verification code by SMS. This page describes the registration process. Tap "register" to enter registration page. The system automatically recognizes your country/a rea. You can also select your country code.
 • Seite 7 MB1012WT Sign in with username and password The system automatically recognizes your country/a rea. You can also select your country code. Enter the mobile number/E-mail and tap "Next". Enter your registered mobile number or Email, and password to login.
 • Seite 8 MB1012WT Sign in with verification code via SMS Tap "Sign in with SMS verification", to new page. The system automatically recognizes your country/a rea. You can also select your country code by yourself. Enter the mobile number and tap "Get" to get a message.
 • Seite 9 MB1012WT Forgot password To find your password back, please fol low the procedures: Tap "Forgot password", as shown in the picture 1 The system automatically recognizes your country/area. You can also select your country code by yourself. Enter the mobile number/E-mail and tap "Next", as shown in the picture 2.
 • Seite 10 There are two network connection methods (CF mode and AP mocie). CF mocie is default. Users could tap the upper right corner to switch the connection method to AP mode. For CF mocie, please make sure "CF" is displayed on the control panel of Blaupunkt Moby Blue 1012WT.
 • Seite 11 MB1012WT How to display CF on control panel of Blaupunkt device Push 6 times FAN Button on control panel ofBlaupunkt Mo by Blue 1012WT ("CF" appears on device display). Tap "confirm indicator rapidly blink" on smartphone when CF is displayed on the control panel o f Blaupunkt Mo by Blue 1012WT.
 • Seite 13 MB1012WT N0.2 Add device-Enter Wi-Fi password Enter Wi-Fi Password Wi-Fi: Tuya-Test Change Network •... �.-.._•_P • _c • _..,111 Select the Wi-Fi under which device is working, enter password and tap "Confirm" to enter network connection process, as shown in the picture.
 • Seite 14 MB1012WT N0.2 Add device-Network connection process lf you select CF mocie to connect device to the network, the App goes through the processes as shown in the picture 1. After the network connection is successfully, the App page will be shown in the picture 2.
 • Seite 16 MB1012WT After connecting with the hotspot, back to the network connection page to enter network connection process. The App goes through as shown in the picture 1. Picture 2 shows the App page when the network connection is successful.
 • Seite 18: Control Device

  MB1012WT N0.3 Control device 10:43 tuyd' Portable Air Conditioner > •• •• Prol, After successfully configuring the devices, the smart device will be shown on the home page. Tap to enter its control page. Note: When device is online, it supports short-cut operations.
 • Seite 20 MB1012WT N0.4 Profile "' 14:23 -f O 82"111)ł (Back Profile Settings Tap to set your name > Scenes "' > Device Sharing •> Message Center > use Echo > Experience Center > Sean OR Code > > Feedback >...
 • Seite 21 MB1012WT "Profile" page is for displaying personal account information. You can change login password, binding mobile number, set pattern u n lock on this page. 4:29 PM -, 37" < Back Profile Profile Picture Nickname Wow > Phone Number Account Location •...
 • Seite 22 MB1012WT Tap "Pattern u n lock" to set your pattern. After setup, you have to enter your pattern to use the App. 4:30 PM 4:30 PM © 'f 37% < < Back Set up your unlock pattern Set up your unlock pattern...
 • Seite 24 MB1012WT N0.4 Profile-Device Sharing 4:30 PM < Back Acid new nembe1 10 Region Conflrm Add sharing: As shown in the picture, users could input a new member's mobile number and share the device with him. The new mem ber could then control the shared device.
 • Seite 26 Ask Alexa to discover devices. After 20 seconds discovery Alexa will tell you "I found x devices" Then you can control your Blaupunkt Moby Blue 1012Wf through Amazon Alexa Echo. The following voice commands are supported (if name of your Blaupunkt Moby Blue 1012Wf is aircon):...
 • Seite 27 Home Control device list now. Step 5: Control Device Now you can control your Blaupunkt Moby Blue 1012Wf through Google Home. The following voice commands are supported (if name of your Blaupunkt Moby Blue 1012Wf is aircon): OK Google, turn on aircon...
 • Seite 31 MB1012WT KROK O: pobierz i zainstaluj aplikację iPhone Zeskanuj iPhone kod QR lub wyszukaj aplikację „Tuya Smart" lub „Smart Life-Smart Living" w Appstore. Zainstaluj aplikację. Android Za pomocą telefonu z systemem Android zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację „Tuya...
 • Seite 32 MB1012WT KROK1 Rejestracja/logowanie/zapomniane hasło Rejestracja Jeśli nie posiadasz konta umożliwiającego pobieranie aplikacji, zarejestruj konto lub utwórz konto za pomocą kodu weryfikacyjnego SMS. Na niniejszej stronie opisujemy proces rejestracji. Dotknij "Register", aby przejść do strony rejestracji. System automatycznie rozpozna Twój kraj/region. Możesz również wybrać numer kierunkowy kraju.
 • Seite 33 MB1012WT • 1:53PM 32'K Login SMSven Forgo1 passwOfd W1th med a Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła System automatycznie rozpozna Twój kraj/region. Możesz również wybrać numer kierunkowy kraju. Wprowadź numer telefonu komórkowego/e-mail i dotknij „Next". Wprowadź zarejestrowany numer telefonu komórkowego lub email oraz hasło, aby się...
 • Seite 34 MB1012WT Zaloguj się za pomocą kodu weryfikacyjnego z SMS • 32"1 1!58PM 319' Login Cancel SMS venty and sign in Dotknij „Sign in with SMS verification", aby otworzyć nową stronę. System automatycznie rozpozna Twój kraj/region. Możesz również samodzielnie wybrać...
 • Seite 35 MB1012WT Zapomniane hasło Aby odzyskać hasło, wykonaj poniższą procedurę: Wybierz „Forgot password" - patrz ilustracja System automatycznie rozpozna Twój kraj/region. Możesz również samodzielnie wybrać numer kierunkowy kraju. Wprowadź numer telefonu komórkowego/e-mail i dotknij opcji ,,Next" - patrz ilustracja 2.
 • Seite 36 Istnieją dwa sposoby nawiązywania połączenia sieciowego: tryb CF i tryb AP. Ustawieniem domyślnym jest tryb CF. Aby zmienić tryb na AP, należy dotknąć przycisku w prawym, górnym rogu. W przypadku wybrania trybu CF należy sprawdzić, czy na panelu sterowania Bla u punkt Moby Blue 1012WT wyświetlane jest wskazanie „CF". e.-r...
 • Seite 37 MB1012WT Wyświetlanie wskazania CF na panelu sterowania urządzenia Blaupunkt Na panelu sterowania Blaupunkt Moby Blue 1012WT 6 razy naciśnij przycisk FAN (na wyświetlaczu urządzenia pojawi się wskazanie CF). Na smartfonie dotknij przycisku „Confirm indicator rapidly blink", jeżeli na panelu sterowania Blaupunkt Moby Blue 1012WT wyświetlane jest wskazanie CF.
 • Seite 39 MB1012WT KROK2 Dodawanie urządzenia - wprowadzanie hasła Wi-Fi Enter Wi-Fi Password Wi-Fi: Tuya-Test Change Network •... �.-.._•_P • _c • _..,111 Wybierz sieć Wi-Fi do której podłączone jest urządzenie, wprowadź hasło i dotknij przycisku ,,Confirm", aby połączyć się z siecią, jak pokazano na ilustracji.
 • Seite 40 MB1012WT KROK2 Dodawanie urządzenia - łączenie z siecią Jeśli wybrano tryb CF łączenia z siecią, aplikacja zainicjuje proces widoczny na ilustracji 1. Po nawiązaniu połączenia aplikacja wyświetli ekran widoczny na ilustracji 2. 10:35 Add Device Connecting Now Succesfully Added 1 Device(s)
 • Seite 42 MB1012WT Po połączeniu się z punktem dostępowym wróć do strony połączeń sieciowych, aby uruchomić proces łączenia z siecią. Aplikacja wykona procedurę widoczną na ilustracji 1. Na ilustracji 2 widoczny jest ekran aplikacji wyświetlany po nawiązaniu połączenia. 10:35 Add Device...
 • Seite 43 MB1012WT KROK2 Dodawanie urządzenia - urządzenie nie zostało dodane Jeżeli aplikacja wyświetli ekran widoczny na ilustracji, oznacza to brak połączenia z siecią. Spróbuj połączyć się ponownie.
 • Seite 44: Sterowanie Urządzeniem

  MB1012WT KROK3 Sterowanie urządzeniem 10:43 tuyd' Portable Air Conditioner > •• •• Prol•le Po konfiguracji urządzenie inteligentne będzie widoczne na ekranie głównym. Wybierz urządzenie, aby przejść do ekranu sterowania. Uwaga! Gdy urządzenie jest online, możliwe jest korzystanie ze skrótów.
 • Seite 46 MB1012WT KROK4 Profile "' 14:23 -f O 82"111)ł (Back Profile Settings Tap to set your name > Scenes "' > Device Sharing •> Message Center > use Echo > Experience Center > Sean OR Code > > Feedback >...
 • Seite 47 MB1012WT Ekran "Profile" umożliwia wyświetlanie osobistych informacji o koncie. Możesz tutaj zmienić hasło logowania, numer powiązanego telefonu, wzór odblokowywania. 4:29 PM -, 37" < Back Profile Profile Picture Nickname Wow > Phone Number Account Location • c >...
 • Seite 50 MB1012WT KROK4 Profile - udostępnianie urządzeń 4:30 PM < Back Acid new nembe1 10 Region Conflrm Dodawanie do udostępnionych: jak pokazano na ilustracji użytkownik może dodać numer telefonu osoby, której chce udostępnić urządzenie. Po udostępnieniu urządzenia nowy użytkownik może sterować urządzeniem.
 • Seite 52 Krok 5: Sterowanie urządzeniem Poproś Alexę, aby wyszukała urządzenia. Po 20 sekundach wyszukiwania Alexa powie: ,,I found x devices". Od tego momentu możesz sterować klimatyzatorem Blaupunkt Moby Blue 1012WT głosowo przez Amazon Alexa Echo. Obsługiwane są następujące komendy głosowe Ueżeli do klimatyzatora Blaupunkt Moby Blue 1012WT przypisano nazwę...
 • Seite 53 Twojego konta aplikacji, aby zakończyć łączenie aplikacji. Twoje urządzenie powinno pojawić się na liście urządzeń Home Control. Krok 5: Sterowanie urządzeniem Od teraz możesz sterować klimatyzatorem Blaupunkt Moby Blue 1012Wf głosowo poprzez Google Home. Obsługiwane są następujące komendy głosowe Ueżeli do klimatyzatora Blaupunkt Moby Blue 1012Wf przypisano nazwę...
 • Seite 55 MB1012WT Tragbare Klimaanlage Moby Blue 1012WT BAC-PO-1 O 12-T06W Kurzanleitung zur Konfiguration ei ner WLAN-Verbindung...
 • Seite 57 MB1012WT Nr. O: Herunterladen und lnstallieren der App iPhone Verwenden Sie 1hr iPhone, urn den QR-Code zu scannen, oder suchen Sie im App-Store nach der App „Tuya Smart" oder „Smart Life-Smart Living", urn diese zu installieren. Android Verwenden Sie 1hr Smartphone mit Android-Betriebssystem, urn den QR-Code zu scannen, oder suchen Sie im App-Store nach der App „Tuya Smart"...
 • Seite 58 MB1012WT Nr.1 Registrierung/ Anmeldung/Passwort vergessen Registrierung Wenn Sie nach kei n Konto fur die App ha ben, kbnnen Sie ein Konto registrieren oder sich mit Hilfe eines Verifizierungscodes anmelden, den Sie per SMS erhalten. Auf dieser Seite wird der Registrierungsvorgang beschrieben.
 • Seite 59 MB1012WT • 1:53PM 32'K Login SMSven Forgo1 passwOfd W1th med a Anmeldung mit Benutzername und Passwort Das System erkennt 1hr Land/Gebiet automatisch. Sie kónnen lhren Landercode auch selbst auswahlen. Geben Sie lhre Handynummer/E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf ,,Next".
 • Seite 60 MB1012WT Anmeldung mit Verifizierungscode Ober SMS • 32"1 1!58PM 319' Login Cancel SMS venty and sign in Tippen Sie auf „Sign in with SMS verification", urn eine neue Seite zu óffnen. Das System erkennt 1hr Land/Gebiet automatisch. Sie kónnen lhren Landercode auch selbst auswahlen.
 • Seite 61 MB1012WT Passwort vergessen Urn ein neues Passwort zu erhalten, fuhren Sie bitte die folgenden Anweisungen aus: Tippen Sie wie in Abbildung 1 gezeigt auf „Forgot password". Das System erkennt 1hr Land/Gebiet automatisch. Sie kćinnen lhren Landercode a uch selbst auswahlen.
 • Seite 62 Standardmethode ist der CF-Modus. Sie kónnen in die obere rechte Ecke tippen, urn den Verbindungsmodus zum AP-Modus zu andern. We n n Sie das Gerat im CF-Modus verbinden wollen, ste l len Sie bitte sicher, dass „CF" auf dem Display der Blaupunkt Moby Blue 1012Wf angezeigt wird . __,.
 • Seite 63 MB1012WT Anzeige von CF auf dem Display der Blaupunkt-Klimaanlage Drucken Sie 6x die Taste „FAN" auf der Blaupunkt Moby Blue 1012WT (auf dem Display der Klimaanlage wird „CF" angezeigt). Tippen Sie in der App auf „Confirm indicator rapidly blink", wenn auf der Blaupunkt Moby Blue 1012WT „CF"...
 • Seite 65 MB1012WT Nr.2 Gerat hinzufugen - WLAN-Passwort eingeben Enter Wi-Fi Password Wi-Fi: Tuya-Test Change Network •... �.-.._•_P • _c • _..,111 Wahlen Sie das WLAN aus, in dem das Gerat registriert ist, geben Sie das Passwort ein, in dem sich das Gerat anmelden soli, und tippen Sie wie in der Abbildung angezeigt auf...
 • Seite 66 MB1012WT Nr.2 Gerat hinzufugen -Verbindung mit dem Netzwerk Wenn Sie den CF-Modus ausgewahlt haben, urn das Gerat mit dem Netzwerk zu verbinden, durchlauft die App die in Abbildung 1 gezeigten Vorgange. Wenn die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt wurde, zeigt die App die Seite an, die in Abbildung 2 dargestellt wird.
 • Seite 68 MB1012WT Nachdem Sie sich mit dem Hotspot verbunden haben, kehren Sie bitte zur der Seite fur die Netzwerkverbindung zurOck, urn die Netzwerkverbindung fertigzustellen. Bitte warten Sie, wahrend die App den Vorgang durchlauft, der in Abbildung 1 angezeigt wird. Abbildung 2 zeigt die Seite der App, nachdem die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt wurde .
 • Seite 69 MB1012WT Nr.2 Gerat hinzufUgen - HinzufUgen fehlgeschlagen Wenn die App die Anzeige ausgibt, die in der Abbildung zu sehen ist, bedeutet das, dass die Netzwerkverbindung fehlgeschlagen ist. Bitte fuhren Sie den Vorgang erneut.
 • Seite 70 MB1012WT Nr.3 Steuern des Gerats � 10:43 tuyd' Portable Air Conditioner > •• •• Prol,le Nachdem Sie das Gerat erfolgreich eingerichtet haben, erscheint es auf der Startseite. Tippen Sie auf das Gerat, urn die Seite zur Steuerung aufzurufen.
 • Seite 72 MB1012WT Nr.4 ,,Profile" "' 14:23 -f O 82"111)ł (Back Profile Settings Tap to set your name > Scenes "' > Device Sharing •> Message Center > use Echo > Experience Center > Sean OR Code > > Feedback >...
 • Seite 73 MB1012WT Auf der Seite „Profile" werden lhre persbnlichen Daten angezeigt. Sie kónnen 1hr Passwort andern, eine Handynummer verknupfen und ein Entsperrmuster speichern. 4:29 PM -, 37" < Back Profile Profile Picture > Nickname Phone Number Account Location • c >...
 • Seite 75 MB1012WT Nr.4 „Profile" - Entsperrmuster Geteilte Gerate - "Sent": Die Liste zeigt alle Benutzer, die von lhrem Gerat aus hinzugefugt wurden. Sie konnen den Benutzer und das Teilen des Gerats loschen, indem Sie nach lin ks wischen. Geteilte Gerate - "Recived": Die Liste zeigt alle Gerate, die 1hr Konto empfangen hat.
 • Seite 76 MB1012WT Nr.4 „Profile" - Geteilte Gerate 4:30 PM < Back Acid new nembe1 10 Region Conflrm Geteiltes Gerat hinzufOgen: Wie in der Abbildung gezeigt, kć:innen Sie die Handynummer eines neuen Benutzers eingeben und das Gerat mit ihm teilen. Der neue Benutzer kann dann...
 • Seite 78 Schritt 5: Steuerung des Gerats Bitten Sie Alexa darum, neue Gerate zu entdecken. Nach 20 Sekunden teilt lhnen Alexa mit „I found x devices". Danach kónnen Sie lhre Blaupunkt Moby Blue 1012wr Ober Amazon Alexa Echo steuern. Die folgenden Sprachbefehle werden unterstOtzt (wen n der Name lhrer Blaupunkt Moby Blue 1012wr „Klimaanlage"...
 • Seite 79 Home Control-Gerate aufgefOhrt sein. Schritt 5: Steuerung des Gerats Jetzt konnen Sie lhre Blaupunkt Moby Blue 1012wr Ober Google Home steuern. Die folgenden Sprachbefehle werden unterstOtzt (wen n der Name lhrer Blaupunkt Moby Blue 1012wr „Klimaanlage" ist): 0K Google, turn on aircon...
 • Seite 83 MB1012WT ° 0 Telecharger et installer l'appli iPhone Utilisez votre iPhone pour scanner le code QR, ou bien recherchez les applis « Tuya Smart» ou « Smart Life-Smart Living» dans l'App Store pour l'installer. Android Utilisez votre smartphone fonctionnant sous systeme Android pour scanner le code QR, ou bien recherchez les applis «...
 • Seite 84 MB1012WT ° S'enregistrer/Se connecter/Mot de passe oublie S'enregistrer Si vous ne possedez pas de compte pour l'appli, creez un compte, ou connectez-vous a l'aide du code de verification re<,:u par SMS. Cette page decrit le processus de creation d'un compte.
 • Seite 85 MB1012WT • 1:53PM 32'K Login SMSven Forgo1 passwOfd W1th med a Se connecter avec son identifiant et son mot de passe Le systeme reconnait automatiquement votre pays/zone geographique. Vous pouvez egalement selectionner le code de votre pays. Entrez votre numero de telephone/e-mail, puis appuyez sur«...
 • Seite 86 MB1012WT Se connecter avec un code de verification rec;u par SMS • 32"1 1!58PM 319' Login Cancel SMS venty and sign in Appuyez sur« Sign in with SMS verification », pour ouvrir une nouvelle page. Le systeme reconnait automatiquement votre pays/zone geographique. Vous pouvez egalement choisir vous-meme le code de votre pays.
 • Seite 87 MB1012WT Mot de passe oublie Pour recuperer votre mot de passe, veuillez suivre la procedure suivante: Appuyez sur« Forgot password », tel que montre sur l'image 1. Le systeme reconna1t automatiquement votre pays/zone geographique. Vous pouvez egalement choisir vous-meme le code de votre pays. Entrez votre numero de telephone/e-mail, puis appuyez sur«...
 • Seite 88 Les utilisateurs peuvent appuyer sur le coin superieur droit pour passer la methode de connexion en mocie AP. Pour le mocie CF, veuillez vous assurer que la mention «CF» s'affiche sur le panneau de contróle du Blaupunkt Moby Blue 1 Ol 2Wf. ·-...
 • Seite 92 MB1012WT ° Ajouter l'appareil - Processus de connexion au reseau Si vous selectionnez le mode CF pour connecter l'appareil au reseau, l'appli suit le processus montre sur l'image 1. Apres que la connexion au reseau ait reussi, la page de l'appli s'affichera...
 • Seite 94 MB1012WT Apres vous etre connecte au point d'acces, retournez sur la page de connexion au reseau pour commencer le processus de connexion au reseau. L'appli s'affiche tel que montre sur l'image 1. L'image 2 montre la page de l'application telle qu'elle apparait lorsque la connexion au reseau a reussi.
 • Seite 96 MB1012WT ° Contróler l'appareil � 10:43 tuyd' Portable Air Conditioner > •• •• 'ie:•-· Prol, Apres avoir configu re les appareils avec succes, l'appareil connecte appara1tra sur la page d'accueil. Appuyez pour entrer sur la page de contróle.
 • Seite 98 MB1012WT ° Profil "' 14:23 -f O 82"111)ł (Back Profile Settings Tap to set your name > Scenes "' > Device Sharing •> Message Center > use Echo > Experience Center > Sean OR Code > > Feedback >...
 • Seite 99 MB1012WT La page« Profile» affiche les informations personnelles du compte. Vous pouvez modifier le mot de passe de connexion, le numera de telephone lie et le schema de deverrouillage sur cette page. 4,29 PM -, 37" < Back...
 • Seite 101 MB1012WT ° Profil - Schema de deverrouillage Partage d'envoi : La liste affiche tous les membres ajoutes votre compte. Vous pouvez supprimer le membre et supprimer le partage en glissant vers la gauche. Partage de reception : La liste affiche tous les appareils que votre compte ait re<;:us.
 • Seite 102 MB1012WT ° Profil - Partage d'appareil 4:30 PM < Back Acid new nembe1 10 Region Conflrm Ajout de partage: Comme montre sur l'image, les utilisateurs peuvent ajouter le numera de avec telephone d'un nouveau membre, et partager l'appareil eux.
 • Seite 104 Demandez Alexa de trouver les appareils. Apres 20 secondes de recherche, Alexa vous dira : « I found x devices ». Vous pouvez alors controler votre Blaupunkt Moby Blue 1012Wf grace a l'appli Alexa Echo d'Amazon. Les demandes vocales suivantes sont possibles (si le nom de votre Blaupunkt Moby Blue 1012wr est«...
 • Seite 105 Vous pouvez desormais controler votre Blaupunkt Moby Blue 1012Wf l'aide de Google Home. Les demandes vocales suivantes sont possibles (si le nom de votre Blaupunkt Moby Blue 1012wr est« dim») : OK Google, turn on aircon OK Google, turn off aircon...