Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHLG 2000 C2 Originalbetriebsanleitung

Heissluftgebläse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HEAT GUN PHLG 2000 C2
HEAT GUN
Translation of the original instructions
KARŠTO ORO PŪSTUVAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 273458
DMUCHAWA GORĄCEGO POWIETRZA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
HEISSLUFTGEBLÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 C2

 • Seite 1 HEAT GUN PHLG 2000 C2 HEAT GUN DMUCHAWA GORĄCEGO POWIETRZA Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi KARŠTO ORO PŪSTUVAS HEISSLUFTGEBLÄSE Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 273458...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............7 Translation of the original Conformity Declaration ..... . 8 PHLG 2000 C2...
 • Seite 5: Introduction

  Please also pass on these operating instructions to Package contents any future owner. 1 heat gun PHLG 2000 C2 Intended use 1 spatula nozzle This appliance is intended for removing paint, for 1 flat nozzle...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not use the power tool if the of the power tool is maintained. ■ switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be con- trolled with the switch is dangerous and must be repaired. PHLG 2000 C2...
 • Seite 7: Safety Instructions For The Hot Air Blower

  Do not work in the presence of ■ they do not play with the hot air flammable gases or materials, or blower. in an explosive environment. When working on plastics, paints, lacquers, etc., hazardous gasses can be released. Always ensure sufficient ventilation. PHLG 2000 C2...
 • Seite 8: Operation

  500 l/min. 550°C Use as a free-standing appliance/cooling (see fig. A): ■ Place the appliance upright on a level surface – to have both hands free to work. – or to allow the appliance to cool down. PHLG 2000 C2...
 • Seite 9: Using Nozzles

  Note! Do not use on PVC piping. Note! Water and gas pipes are often indistinguishable from the outside. If in doubt, always ask a professional. Note! Copper pipes are soldered and may not be heated to above 200°C. PHLG 2000 C2...
 • Seite 10: Disposal

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after un- packing, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PHLG 2000 C2...
 • Seite 11: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Type/appliance designation: Heat gun PHLG 2000 C2 Year of manufacture: 09 - 2015 Serial number: IAN 273458 Bochum, 14/09/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 12 Importer ............16 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......16 PHLG 2000 C2...
 • Seite 13: Wstęp

  Produkt nale- Zakres dostawy ży użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym 1 dmuchawa gorącego powietrza PHLG 2000 C2 tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W 1 dysza-szpachelka przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej 1 dysza płaska...
 • Seite 14: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Trzymać kabel z dala od źródeł gorąca, oleju, ostrych krawędzi lub poruszających się części urzą- PHLG 2000 C2...
 • Seite 15: Wskazówki Bezpieczeństwa Do Pracy Z Opalarką

  OSTROŻNIE! Wskazówki bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO do pracy z opalarką ZRANIENIA! W razie niestarannego obchodzenia ■ Nigdy nie używaj urządzenia ► się z urządzeniem może dojść do jako suszarki do włosów. pożaru. PHLG 2000 C2...
 • Seite 16: Obsługa

  żeniu „I” lub „II“. czynności przy urządzeniu (jak np. Wyłączanie urządzenia: wymiana dyszy) oraz gdy urzą- ■ Nacisnąć wyłącznik WŁ/WYŁ w położeniu dzenie nie jest używane, zawsze „0”. wyciągaj wtyk sieciowy z gniazda zasilania. PHLG 2000 C2...
 • Seite 17: Używanie Dysz Nasadowych

  ► Nie wdychać powstających par. Dysza-szpachelka – usuwanie lakierów i farb: ♦ załóż dyszę-szpachelkę na wylot powietrza ♦ Kształt tej dyszy służy do doprowadzania gorącego powietrza w specjalny sposób. Do usuwania farb i lakierów używaj oddzielnej szpachelki. PHLG 2000 C2...
 • Seite 18: Czyszczenie

  Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia. Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. PHLG 2000 C2...
 • Seite 19: Serwis

  EN 55014-1:2006/A2:2011 www.kompernass.com EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Typ / Oznaczenie urządzenia: Dmuchawa gorącego powietrza PHLG 2000 C2 Rok produkcji: 10 - 2015 Numer seryjny: IAN 273458 Bochum, 2015-09-14 r. Semi Uguzlu - Kierownik ds. zarządzania jakością -...
 • Seite 20 Importuotojas ........... 23 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......23 PHLG 2000 C2...
 • Seite 21: Įžanga

  Gaminį naudokite tik pagal pateiktą aprašymą ir tik nurodytais naudojimo tikslais. Gaminį Tiekiamas rinkinys perduodami tretiesiems asmenims, kartu perduokite 1 karšto oro pūstuvas PHLG 2000 C2 visus jo dokumentus. 1 glaistiklio formos antgalis 1 plokščias antgalis Naudojimas pagal paskirtį...
 • Seite 22: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Elektrinį įrankį gali remontuoti tik ■ tepkite jo alyva. Kabelius pažeidus kvalifikuoti specialistai ir tik nau- arba jiems susiraizgius, padidėja dodami originalias atsargines dalis. elektros smūgio pavojus. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis išliks saugus. PHLG 2000 C2...
 • Seite 23: Karšto Oro Pūtiklio Naudojimo Saugos Nurodymai

  Be to, jo be priežiūros. apdorojant plastikus, dažus, lakus ir Prižiūrėkite vaikus. Taip užtikrinsite, ■ t. t., gali susidaryti sveikatai kenks- kad vaikai nežais su karšto oro pū- mingų dujų. Visuomet pasirūpinkite tikliu. pakankamu vėdinimu. PHLG 2000 C2...
 • Seite 24: Naudojimas

  Prietaiso išjungimas: vamzdžio ■ ĮJUNGIMO / ĮŠJUNGIMO jungiklį nuspaus- ♦ Stenkitės per ilgai nekaitinti, nes apdegusį laką kite į „0“ padėtį. sunku pašalinti. Daugelį klijų galima suminkštinti pašildžius. Taip galima išardyti suklijuotas jungtis arba pašalinti klijų perteklių. PHLG 2000 C2...
 • Seite 25: Kiti Panaudojimo Namuose, Automobilyje, Sode Pavyzdžiai

  žvakidės. Gaminys skirtas tik buitiniam, o ne komerciniam naudojimui. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, jėgos naudojimo ir neleistinų veiksmų, kai juos atlieka ne mūsų įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos, atvejais. PHLG 2000 C2...
 • Seite 26: Priežiūra

  KOMPERNASS HANDELS GMBH EN 61000-3-2:2014 BURGSTRASSE 21 EN 61000-3-3: 2013 44867 BOCHUM Tipas / Prietaiso pavadinimas: GERMANY Karšto oro pūstuvas PHLG 2000 C2 www.kompernass.com Pagaminimo metai: 2015-10 Serijos numeris: IAN 273458 Bochumas, 2015-09-14 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį.
 • Seite 27 PHLG 2000 C2...
 • Seite 28 Original-Konformitätserklärung ........32 PHLG 2000 C2...
 • Seite 29: Einleitung

  Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Lieferumfang Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen 1 Heißluftgebläse PHLG 2000 C2 Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei 1 Spachteldüse Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
 • Seite 30: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Gerätes beschädigt wird, muss oder sich bewegenden Geräte- sie durch den Hersteller oder seinen teilen. Beschädigte oder verwickelte Kundendienst oder eine ähnlich Kabel erhöhen das Risiko eines qualifizierte Person ersetzt werden, elektrischen Schlages. um Gefährdungen zu vermeiden. PHLG 2000 C2...
 • Seite 31: Sicherheitshinweise Für Heißluftgebläse

  ■ ■ explosionsfähigen Atmosphäre VORSICHT! BRAND- UND verwenden. EXPLOSIONSGEFAHR ! Wärme kann zu brennbaren Materiali- ■ Das Gerät entwickelt eine starke ► en geleitet werden, die verdeckt sind. Hitze. Unsorgsamer Umgang bewirkt eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. PHLG 2000 C2...
 • Seite 32: Bedienung

  Das Gerät muss stets sauber, tro- ■ Fläche cken und frei von Öl oder Schmier- – um beide Hände zum Arbeiten frei zu haben. fetten sein. – zum Abkühlen des Gerätes. Verwenden Sie das Gerät niemals ■ zweckentfremdet. PHLG 2000 C2...
 • Seite 33: Vorsatzdüsen Verwenden

  Entfrosten von Wasserrohren: Hinweis! PVC-Rohr darf nicht aufgetaut werden. Hinweis! Äußerlich sind Wasserleitungen von Gasleitungen häufig nicht zu unterscheiden. Fragen Sie im Zweifel immer einen Fachmann. Hinweis! Kupferleitungen sind mit Zinn verbunden und dürfen nicht über 200°C erhitzt werden. PHLG 2000 C2...
 • Seite 34: Entsorgung

  Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Repara- turen sind kostenpflichtig. PHLG 2000 C2...
 • Seite 35: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Typ / Gerätebezeichnung: Heißluftgebläse PHLG 2000 C2 Herstellungsjahr: 10 - 2015 Seriennummer: IAN 273458 Bochum, 14.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 09 / 2015 · Ident.-No.: PHLG2000C2-092015-1 IAN 273458...