Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNKP 105 A1 Originalbetriebsanleitung

Heissklebepistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HOT GLUE GUN PNKP 105 A1
HOT GLUE GUN
Translation of the original instructions
PISTOLET DO KLEJENIA NA
GORĄCO
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
HEISSKLEBEPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 280247
LIMPISTOL
Översättning av bruksanvisning i original
KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNKP 105 A1

 • Seite 1 HOT GLUE GUN PNKP 105 A1 HOT GLUE GUN LIMPISTOL Translation of the original instructions Översättning av bruksanvisning i original PISTOLET DO KLEJENIA NA KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS Naudojimo instrukcijos originalo vertimas GORĄCO Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi HEISSKLEBEPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 280247...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ..........11 Translation of the original Conformity Declaration . 12   ■ │  PNKP 105 A1...
 • Seite 5: Introduction

  HOT GLUE GUN PNKP 105 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Features

  Power cable Trigger Stand Nozzle Thermal protection for nozzle Glue sticks Package contents 1 hot glue gun PNKP 105 A1 1 stand 6 glue sticks 1 set of operating instructions Technical details Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz (AC) Rated power consumption: 5 W (20 W in operation) Operating temperature: 105–140°C...
 • Seite 7: General Safety Warnings For Power Tools In

  To avoid potential risks, damaged mains cables ■ should be replaced by the manufacturer, their customer service department or a similarly quali- fied person. ■  │ GB PNKP 105 A1...
 • Seite 8: Additional Safety Instructions For Glue Guns

  Do not attempt to remove the adhesive from the skin. ■ Always route the power cable towards the rear, away from the appliance.   ■ │  PNKP 105 A1...
 • Seite 9: Original Accessories/Auxiliary Equipment

  1. Fold out the stand . Put down the appliance. 2. Push a glue stick into the feeder shaft 3. Allow the appliance heat up for about 5 minutes. The appliance is now ready for use. ■  │ GB PNKP 105 A1...
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Keep the appliance clean and dry at all times. ■ Never permit liquids to enter inside the appliance. Use a cloth to clean the housing. Never use petrol, solvents or cleansers which can damage plastic.   ■ │  PNKP 105 A1...
 • Seite 11: Disposal

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Your local community or municipal authorities can provide informa- tion on how to dispose of the worn-out appliance. ■  │ GB PNKP 105 A1...
 • Seite 12: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after ex- piry of the warranty period shall be subject to a fee.   ■ │  PNKP 105 A1...
 • Seite 13 You can return a defective product to us free of charge to the ser- vice address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. ■  │ GB PNKP 105 A1...
 • Seite 14: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 280247 Importer Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com   ■ │  PNKP 105 A1...
 • Seite 15: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Hot glue gun PNKP 105 A1 Year of manufacture: 10 - 2016 Serial number: IAN 280247 Bochum, 15/09/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further develop- ment is reserved.
 • Seite 16 Importör ..........23 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse ......24    13 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 17: Inledning

  LIMPISTOL PNKP 105 A1 Inledning Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvin- ning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten.
 • Seite 18: Utrustning

  230 V ~ 50 Hz (växelström) Nominell strömförbrukning: 5 W (20 W när produkten tas i bruk) Drifttemperatur: 105–140 °C Uppvärmningstid: ca 5 min. Skyddsklass: (dubbel isolering) För limstift: Ø 7 mm t ex PARKSIDE PNKPZ 4 A1    15 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 19: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elektriska Apparater Som Används I Hemmet

  Om nätanslutningsledningen skadas på den här ■ produkten måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikationer för att undvika olyckor. ■ 16    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 20: Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Varmlimpistoler

  Vid hudkontakt ska du hålla det utsatta stället under kallt rinnande vatten i några minuter. Försök inte ta bort limmet från huden. ■ Dra alltid strömkabeln bakåt, i riktning från produkten.    17 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 21: Originaltillbehör/Extrautrustning

  Värm upp material som kallnar fort, t ex stål, en aning så fungerar limmet bättre. 1. Fäll stället framåt. Sätt ner produkten. 2. Stoppa in ett limstift i utmatningskanalen 3. Låt produkten värmas upp i ca 5 minuter. Produkten är nu klar att användas. ■ 18    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 22: Underhåll Och Rengöring

  Limpistolen är underhållsfri. ■ Håll alltid produkten ren och torr. ■ Det får inte komma in vätska i produkten. Torka av produkten utvändigt med en trasa. Använd inte bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel som angriper plastytorna.    19 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 23: Kassering

  En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den treåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod. ■ 20    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 24 Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt.Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behand- ling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.    21 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 25: Service

  Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service. com. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 280247 ■ 22    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 26: Importör

  Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com    23 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 27: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbeteckning: Limpistol PNKP 105 A1 Tillverkningsår: 10 - 2016 Serienummer: IAN 280247 Bochum, 15.09.2016 Semi Urusla - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 28 Importer ..........35 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ..36    25 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 29: Wstęp

  PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO PNKP 105 A1 Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt cha- rakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użyt- kowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
 • Seite 30: Wyposażenie

  Kabel zasilający Dźwignia posuwu Podpórka Dysza Izolacja termiczna dyszy Wkłady klejowe Zakres dostawy 1 pistolet do klejenia na gorąco PNKP 105 A1 1 podpórka 6 wkładów klejowych 1 instrukcja obsługi Dane techniczne Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz (prąd przemienny) Znamionowy pobór mocy: 5 W (przy uruchomieniu 20 W)
 • Seite 31: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Urządzeń Elektrycznych Do Użytku Domowego

  W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego ■ należy zlecić jego wymianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu unikniemy poważnych zagrożeń. ■ 28    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 32: Uzupełniające Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Pistoletu Do

  Nie dopuść, by doszło do kontaktu gorącego kleju z ludźmi albo zwierzętami. W razie kontaktu ze skórą, oparzone miejsce na- tychmiast przemywaj przez kilka minut strumieniem zimnej wody. Nie próbuj odrywać kleju od skóry. ■ Prowadzić kabel sieciowy zawsze z tyłu urządzenia.    29 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 33: Oryginalne Akcesoria I Urządzenia Dodatkowe

  1. Rozłóż podpórkę . Odstaw urządzenie. 2. Wsuń wkład klejowy do kanału posuwu 3. Odczekaj około 5 minut do rozgrzania się urządzenia. Teraz urządzenie jest gotowe do pracy. ■ 30    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 34: Konserwacja I Czyszczenie

  Urządzenie utrzymywać zawsze w stanie czystym i suchym. ■ Do wnętrza obudowy nie może przedostać się żadna ciecz. Do czyszczenia obudowy używaj ściereczki. Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników ani środków myjących, niszczących tworzywo sztuczne.    31 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 35: Utylizacja

  Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uzna- nia nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem ■ 32    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 36 W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępo- wania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.    33 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 37 Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu. Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie. ■ 34    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 38: Serwis

  Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 280247 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com    35 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 39: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaczenie typu maszyny: Pistolet do klejenia na gorąco PNKP 105 A1 Rok produkcji: 10 - 2016 Numer seryjny: IAN 280247 Bochum, 15.09.2016 Semi Uguzlu - Dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 40 Importuotojas ........47 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ..48 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 41: Įžanga

  KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS PNKP 105 A1 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį. Jūs pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymų. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais.
 • Seite 42: Dalys

  Maitinimo laidas Išspaudimo rankena Stovelis Antgalis Neįkaistantis antgalio gaubtas Klijų lazdelės Tiekiamas rinkinys 1 karštų klijų pistoletas PNKP 105 A1 1 stovelis 6 klijų lazdelės 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Vardinė įtampa: 230 V ~ 50 Hz (kintamoji srovė) Vardinė galia: 5 W (įjungus 20 W)
 • Seite 43: Bendrieji Saugos Nurodymai Dirbant Su Buitiniais Elektriniais Įrankiais

  Neprižiūrimiems vaikams neleidžiama atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų. Kad išvengtumėte pavojaus, kai pažeistas įrankio ■ maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas ar jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifi- kaciją turintis asmuo. ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 44: Papildomi Saugos Nurodymai Dirbant Su Karštų Klijų Pistoletais

  105 °C. Nelieskite antgalio arba klijų. Pasirūpinkite, kad karštų klijų nepatektų ant žmonių ar gyvūnų. Patekus ant odos, tą vietą nedelsdami keletą minučių palaikykite po šalto vandens srove. Nebandykite pašalinti klijų nuo odos. ■ Maitinimo laidą visada tieskite nuo įrankio galo tolyn. ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 45: Originalūs Priedai Ir Papildoma Įranga

  Kad klijai geriau priliptų, greitai atvėstančias medžiagas, pvz., plieną, šiek tiek pašildykite. 1. Atlenkite stovelį . Pastatykite įrankį. 2. Klijų lazdelę įkiškite į tiekimo kanalą 3. Palaukite apie 5 minutes, kol įrankis įkais. Dabar įrankis paruoštas naudoti. ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 46: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  ■ Žemosios temperatūros klijų pistoletui techninės priežiūros nereikia. ■ Įrankis visada turi būti švarus ir sausas. ■ Į įrankio vidų neturi patekti skysčių. Korpusą valykite šluoste. Nie- kada nenaudokite benzino, tirpiklių ar plastikus veikiančių valiklių. ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 47: Utilizavimas

  įmonėse. Elektrinių įrankių neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvą 2012/19/EU panaudoti elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir atiduodami perdirbti nekenkiant aplinkai. Kaip utilizuoti nebenaudojamą įrankį, sužinosite savivaldybės arba miesto administracijoje. ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 48: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeis- toms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis. ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 49 (apačioje kairėje) arba užklijuo- tą prietaiso užpakalinėje pusėje ar apačioje. ■ Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia te- lefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių. ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 50: Priežiūra

  Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt IAN 280247 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adre- sas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 51: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Įrankio tipas Karštų klijų pistoletas PNKP 105 A1 Pagaminimo metai: 2016-10 Serijos numeris: IAN 280247 Bochumas, 2016-09-15 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį.
 • Seite 52 Importeur ......... . . 59 Original-Konformitätserklärung ....60 DE │ AT │ CH │    49 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 53: Einleitung

  HEISSKLEBEPISTOLE PNKP 105 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 54: Ausstattung

  Bemessungsaufnahme: 5 W (bei Inbetriebnahme 20 W) Betriebstemperatur: 105–140 °C Aufheizzeit: ca. 5 Min. Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) Für Klebestifte: ø 7 mm z.B. PARKSIDE PNKPZ 4 A1 DE │ AT │ CH │    51 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 55: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrische Geräte Für Den Hausgebrauch

  Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes ■ beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr- dungen zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PNKP 105 A1...
 • Seite 56: Ergänzende Sicherheitshinweise Für Heißklebepistole

  Tiere gelangen. Bei Hautkontakt sofort die Stelle einige Minuten unter einen kalten Wasserstrahl halten. Versuchen Sie nicht den Klebstoff von der Haut zu entfernen. ■ Führen Sie das Netzkabel immer nach hinten vom Gerät weg. DE │ AT │ CH │    53 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 57: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Stellen Sie das Gerät ab. 2. Schieben Sie einen Klebestift in den Vorschubkanal 3. Lassen Sie das Gerät ca. 5 Minuten aufheizen. Das Gerät ist nun betriebsbereit. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PNKP 105 A1...
 • Seite 58: Wartung Und Reinigung

  Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. DE │ AT │ CH │    55 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 59: Entsorgung

  Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PNKP 105 A1...
 • Seite 60 Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.Verwendungszwecke und Hand- lungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. DE │ AT │ CH │    57 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 61 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PNKP 105 A1...
 • Seite 62: Service

  IAN 280247 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    59 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 63: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Heißklebepistole PNKP 105 A1 Herstellungsjahr: 10 - 2016 Seriennummer: IAN 280247 Bochum, 15.09.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten.
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 07 / 2016 Ident.-No.: PNKP105A1-072016-1 IAN 280247...