Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNKP 105 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HOT GLUE GUN PNKP 105 A1
HOT GLUE GUN
Translation of the original instructions
ПИСТОЛЕТ ЗА TOПЛO ЛЕПЕНЕ
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация
HEISSKLEBEPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 280247
PISTOL DE LIPIT LA CALD
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣHΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών
λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNKP 105 A1

 • Seite 1 HOT GLUE GUN PNKP 105 A1 HOT GLUE GUN PISTOL DE LIPIT LA CALD Translation of the original instructions Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ПИСТОЛЕТ ЗА TOПЛO ЛЕПЕНЕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣHΣ Превод на оригиналното ръководство Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών за експлоатация...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ..........11 Translation of the original Conformity Declaration . 12 GB │ CY │    1 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 5: Introduction

  HOT GLUE GUN PNKP 105 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Features

  Power cable Trigger Stand Nozzle Thermal protection for nozzle Glue sticks Package contents 1 hot glue gun PNKP 105 A1 1 stand 6 glue sticks 1 set of operating instructions Technical details Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz (AC) Rated power consumption: 5 W (20 W in operation) Operating temperature: 105–140°C...
 • Seite 7: General Safety Warnings For Power Tools In

  To avoid potential risks, damaged mains cables ■ should be replaced by the manufacturer, their customer service department or a similarly quali- fied person. │ GB │ CY ■ 4    PNKP 105 A1...
 • Seite 8: Additional Safety Instructions For Glue Guns

  Do not attempt to remove the adhesive from the skin. ■ Always route the power cable towards the rear, away from the appliance. GB │ CY │    5 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 9: Original Accessories/Auxiliary Equipment

  . Put down the appliance. 2. Push a glue stick into the feeder shaft 3. Allow the appliance heat up for about 5 minutes. The appliance is now ready for use. │ GB │ CY ■ 6    PNKP 105 A1...
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Keep the appliance clean and dry at all times. ■ Never permit liquids to enter inside the appliance. Use a cloth to clean the housing. Never use petrol, solvents or cleansers which can damage plastic. GB │ CY │    7 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 11: Disposal

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Your local community or municipal authorities can provide informa- tion on how to dispose of the worn-out appliance. │ GB │ CY ■ 8    PNKP 105 A1...
 • Seite 12: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after ex- piry of the warranty period shall be subject to a fee. GB │ CY │    9 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 13 You can return a defective product to us free of charge to the ser- vice address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. │ GB │ CY ■ 10    PNKP 105 A1...
 • Seite 14: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GB │ CY │    11 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 15: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Hot glue gun PNKP 105 A1 Year of manufacture: 10 - 2016 Serial number: IAN 280247 Bochum, 15/09/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further develop- ment is reserved.
 • Seite 16 Importator ......... . . 23 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . 24    13 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 17: Introducere

  PISTOL DE LIPIT LA CALD PNKP 105 A1 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informaţii importante privind siguranţa, utilizarea şi eliminarea. Înainte de utili- zarea produsului, familiarizaţi-vă...
 • Seite 18: Dotare

  Declanşator de alimentare Suport Duză Protecţie termică pentru duză Batoane de adeziv Furnitura 1 pistol de lipit la cald PNKP 105 A1 1 suport 6 batoane de adeziv 1 exemplar instrucţiuni de utilizare Date tehnice Tensiunea nominală: 230 V ~ 50 Hz (curent alternativ) Consum nominal: 5 W (la punerea în funcţiune 20 W)
 • Seite 19: Indicaţii Generale Privind Siguranţa Pentru Aparatele Electrice De Uz Casnic

  Pentru a evita orice risc, la defectarea cablu- ■ lui de alimentare al aparatului, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul clienţi al acestuia sau de către o altă persoană calificată. ■ 16    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 20: Indicaţii De Siguranţă Complementare Pentru Pistolul De Lipit La Cald

  fierbinte la distanţă faţă de persoane sau animale. În caz de contact cutanat, menţineţi porţiunea afectată câteva minute sub jet de apă rece. Nu încercaţi să îndepărtaţi adezivul de pe piele. ■ Dirijaţi cablul de alimentare întotdeauna în spatele aparatului.    17 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 21: Accesorii/Aparate Auxiliare Originale

  1. Desfaceţi suportul . Aşezaţi aparatul. 2. Împingeţi un baton de adeziv în canalul de alimentare 3. Lăsaţi aparatul cca 5 minute să se încălzească. Acum puteţi utiliza aparatul. ■ 18    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 22: Întreţinerea Şi Curăţarea

  Menţineţi aparatul întotdeauna curat şi uscat. ■ Trebuie exclusă infiltrarea lichidelor în interiorul aparatului. Pentru curăţarea carcasei utilizaţi o lavetă. Nu utilizaţi niciodată benzină, solvenţi sau agenţi de curăţare care atacă materialul plastic.    19 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 23: Eliminarea

  Garanţia presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect şi dovada cumpărării (bonul fiscal), precum şi o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defectul şi când a apărut acesta. ■ 20    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 24 Aparatul este destinat numai uzului privat şi nu utilizărilor comercia- le. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al intervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noas- tră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea.    21 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 25: Service-Ul

  (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta. Acest manual, precum şi multe altele, videoclipuri cu produsele şi software-uri pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com. Service-ul Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 280247 ■ 22    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 26: Importator

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu repre- zintă o adresă pentru service. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com    23 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 27: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Denumirea tipului maşinii: Pistol de lipit la cald PNKP 105 A1 Anul de fabricaţie: 10 - 2016 Număr de serie: IAN 280247 Bochum, 15.09.2016 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării...
 • Seite 28 Вносител ......... . . 35 Превод на оригиналната декларация за съответствие 36    25 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 29: Въведение

  ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ PNKP 105 A1 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасност- та, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате...
 • Seite 30: Оборудване

  Спусък Поставка Дюза Топлозащитна обвивка на дюзата Пръчки лепило Окомплектовка на доставката 1 пистолет за tonлo лепене PNKP 105 A1 1 поставка 6 пръчки лепило 1 ръководство за потребителя Технически характеристики Номинално напрежение: 230 V ~ 50 Hz (променлив ток) Номинална...
 • Seite 31: Общи Указания За Безопасност За Електрически Уреди За Битова Употреба

  Ако кабелът за свързване към мрежата на ■ този уред се повреди, той трябва да се смени от производителя, неговия сервиз или лице с подходяща квалификация, за да се предо- твратят евентуални опасности. ■ 28    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 32: Допълнителни Указания За Безопасност За Пистолета За Горещо Лепене

  върху хора или животни. При контакт с кожата дръжте засег- натото място няколко минути под студена водна струя. Не правете опити за отстраняване на лепилото от кожата. ■ Винаги отвеждайте кабела за свързване към мрежата в посока назад от уреда.    29 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 33: Оригинални Принадлежности/Допълнителни Уреди

  се материали, като напр. стомана. 1. Извадете поставката напред. Оставете уреда. 2. Поставете пръчка с лепило в подаващия канал 3. Оставете уреда да загрее в продължение на около 5 минути. Уредът е готов за експлоатация. ■ 30    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 34: Техническо Обслужване И Почистване

  Поддържайте уреда винаги чист и сух. ■ Не допускайте проникване на течности във вътрешността на уреда. За почистване на корпуса използвайте кърпа. Никога не използвайте бензин, разтворители или почистващи препа- рати, които разяждат пластмаса.    31 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 35: Предаване За Отпадъци

  съхранявайте добре оригиналния касов бон. Този документ е необходим като доказателство за покупката. В случай че в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи материален или фабричен дефект, про- ■ 32    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 36 ръководството за потребителя. Цели на приложение и действия, които не се препоръчват или за които се предупреждава в ръко- водството за потребителя, трябва непременно да се избягват. Продуктът е предназначен само за лична, а не за професионал-    33 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 37 жите касовата бележка (касовия бон) и информация в какво се състои дефектът и кога се е появил, без да заплащате пощенска такса. От www.lidl-service.com можете да изтеглите това и много други ръководства, видеоклипове за продукти и софтуер. ■ 34    │ PNKP 105 A1...
 • Seite 38: Сервиз

  Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 280247 Вносител Моля обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиз. Най-напред се свържете с посочения сервизен пункт. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com    35 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 39: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Типово обозначение на машината: Пистолет за tonлo лепене PNKP 105 A1 Година на производство: 10 - 2016 Сериен номер: IAN 280247 Бохум, 15.09.2016 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 40 Εισαγωγέας ......... 47 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωση 48 GR│CY    37 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 41: Εισαγωγή

  ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PNKP 105 A1 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασί- σατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδη- γίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη...
 • Seite 42: Εξοπλισμός

  5 W (για θέση σε λειτουργία 20 W) Θερμοκρασία λειτουργίας: 105–140 °C Χρόνος προθέρμανσης: περ. 5 λεπτά Κατηγορία προστασίας: II / (διπλή μόνωση) Για στικ κόλλας: ø 7 χιλ. π.χ. PARKSIDE PNKPZ 4 A1 GR│CY    39 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 43: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης

  διά, χωρίς επιτήρηση. Εάν το καλώδιο σύνδεσης αυτής της συσκευής ■ παρουσιάσει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή ένα αντιστοίχως εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι. ■ 40    GR│CY │ PNKP 105 A1...
 • Seite 44: Συμπληρωματικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Θερμοκολλητικά Πιστόλια

  κρατήστε αμέσως το σημείο κάτω από κρύο νερό για μερικά λεπτά. Μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε την κόλλα από το δέρμα. ■ Απομακρύνετε το καλώδιο δικτύου από τη συσκευή, οδηγώντας το πάντα προς τα πίσω. GR│CY    41 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 45: Γνήσια Εξαρτήματα/Πρόσθετες Συσκευές

  1. Διπλώστε κάτω το τόξο τοποθέτησης . Ακουμπήστε τη συσκευή. 2. Σπρώξτε ένα στικ κόλλας στο κανάλι τροφοδοσίας 3. Αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί για περίπου 5 λεπτά. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία. ■ 42    GR│CY │ PNKP 105 A1...
 • Seite 46: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  Διατηρείτε πάντα τη συσκευή καθαρή και στεγνή. ■ Δεν επιτρέπεται να εισχωρούν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής. Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιείτε ένα πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά μέσα ή καθαριστικά, τα οποία διαβρώνουν το πλαστικό. GR│CY    43 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 47: Απόρριψη

  απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά. Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, προκύψει στο προϊόν αυτό σφάλμα υλικού ή κατασκευής, κατόπιν κρίσης μας, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε το προϊόν για εσάς δωρεάν. Η πα- ■ 44    GR│CY │ PNKP 105 A1...
 • Seite 48 εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υπο- δείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται. GR│CY    45 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 49 λετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτο- ντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε. Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό. ■ 46    GR│CY │ PNKP 105 A1...
 • Seite 50: Σέρβις

  Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 280247 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GR│CY    47 ■ │ PNKP 105 A1...
 • Seite 51: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωση

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PNKP 105 A1 Έτος κατασκευής: 10 - 2016 Αύξων αριθμός: IAN 280247 Bochum, 15.09.2016 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 52 Importeur ......... . . 59 Original-Konformitätserklärung ....60 DE │ AT │ CH │    49 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 53: Einleitung

  HEISSKLEBEPISTOLE PNKP 105 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 54: Ausstattung

  Bemessungsaufnahme: 5 W (bei Inbetriebnahme 20 W) Betriebstemperatur: 105–140 °C Aufheizzeit: ca. 5 Min. Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) Für Klebestifte: ø 7 mm z.B. PARKSIDE PNKPZ 4 A1 DE │ AT │ CH │    51 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 55: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrische Geräte Für Den Hausgebrauch

  Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes ■ beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr- dungen zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PNKP 105 A1...
 • Seite 56: Ergänzende Sicherheitshinweise Für Heißklebepistole

  Tiere gelangen. Bei Hautkontakt sofort die Stelle einige Minuten unter einen kalten Wasserstrahl halten. Versuchen Sie nicht den Klebstoff von der Haut zu entfernen. ■ Führen Sie das Netzkabel immer nach hinten vom Gerät weg. DE │ AT │ CH │    53 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 57: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Stellen Sie das Gerät ab. 2. Schieben Sie einen Klebestift in den Vorschubkanal 3. Lassen Sie das Gerät ca. 5 Minuten aufheizen. Das Gerät ist nun betriebsbereit. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PNKP 105 A1...
 • Seite 58: Wartung Und Reinigung

  Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. DE │ AT │ CH │    55 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 59: Entsorgung

  Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PNKP 105 A1...
 • Seite 60 Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.Verwendungszwecke und Hand- lungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. DE │ AT │ CH │    57 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 61 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PNKP 105 A1...
 • Seite 62: Service

  IAN 280247 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    59 ■ PNKP 105 A1...
 • Seite 63: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Heißklebepistole PNKP 105 A1 Herstellungsjahr: 10 - 2016 Seriennummer: IAN 280247 Bochum, 15.09.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten.
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 07 / 2016 Ident.-No.: PNKP105A1-072016-1 IAN 280247...