Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Electrolux EQT4520BOG Benutzerhandbuch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für EQT4520BOG:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

EQT4520BOG
................................................ .............................................
NL TEPPAN YAKI-GRILLPLAAT
FR GRILL TEPPAN YAKI
DE TEPPAN YAKI GRILLPLATTE
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
20
39

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux EQT4520BOG

 • Seite 1 ..................... EQT4520BOG NL TEPPAN YAKI-GRILLPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING FR GRILL TEPPAN YAKI NOTICE D'UTILISATION DE TEPPAN YAKI GRILLPLATTE BENUTZERINFORMATION...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  10. MILIEUBESCHERMING ........... 19 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Seite 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installa- tie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet ver- antwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het appa- raat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invali-...
 • Seite 4: Veiligheidsvoorschriften

  • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. • Probeer brand nooit met water te blussen, maar scha- kel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
 • Seite 5 NEDERLANDS welke werkzaamheden dan ook uit- • Leg geen bestek of deksels van steel- voert. pannen op de kookzones. Ze zijn heet. • Gebruik de juiste stroomkabel. • Zet de kookzone op "uit" na elk ge- bruik. • Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
 • Seite 6: Beschrijving Van Het Product

  • Maak het apparaat schoon met een Teppan Yaki Grill vochtige, zachte doek. Gebruik alleen • Tijdens het gebruik van het apparaat is neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik het normaal dat er geluiden voorkomen. geen schuurmiddelen, schuursponsjes, Dit wijst niet op een storing.
 • Seite 7 NEDERLANDS defect in de kookplaat en de werking – Bakken op de kookplaat waar de zo- wordt er niet door beïnvloed. Daarom: nes elkaar raken kan leiden tot onge- lijkmatige bruining (bijv. bij pannen- – Plaats geen kookgerei in het midden koeken).
 • Seite 8: Dagelijks Gebruik

  Tonen dat de timer met aftelfunctie in werking is (1 tot 99 minuten) of dat de kookwekker in werking is. De tijd verlengen of verkorten. Instellen van de grillzone voor de timer- functie. Timerfuncties instellen. Bedieningsstrip Voor het instellen van de temperatuur.
 • Seite 9 NEDERLANDS Wanneer deze functie wordt ingescha- 4.3 De kookstand keld, gaat branden. Raak de bedieningsstrip aan bij de ge- • De timer met aftelfunctie activeren: wenste kookstand. Beweeg uw vinger raak van de timer aan om de tijd in over de bedieningsstrip om de instelling te te stellen ( minuten).
 • Seite 10: Offsound Control (In- En Uitschakelen Van De Geluiden)

  10 www.electrolux.com Kinderbeveiliging uitschakelen raak aan. Het symbool gaat uit • Schakel het kooktoestel in met gaat branden. • De timer met optelfunctie resetten: Stel geen kookstand in. Raak raak aan. De tijd telt af tot seconden aan. Het symbool gaat branden.
 • Seite 11: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS U kunt bijgerechten zoals sauzen, in pot- 5.1 Öko Timer (Eco-timer) ten of pannen bereiden of warmhouden. Om energie te besparen, schakelt Plaats deze direct op de kookplaat. het verwarmingselement van de De fabrikant adviseert u geen grote hoe- grillzone eerder uit dan het geluid veelheden water op het grilloppervlak te van de timer met aftelfunctie.
 • Seite 12 12 www.electrolux.com Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips Kalfsbout 10 minuten, draaien na 5 minuten Kalfsmedaillons, dikte van 10 minuten, draaien na 5 4 cm minuten Kalfsstuk, 3-4 cm dik 6 minuten, draaien na 3 minuten Kalfslapjes, naturel 5 minuten, draaien na 2½...
 • Seite 13 NEDERLANDS Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips Varkensfilet 6–8 minuten, goed aan- gebakken aan alle zijden Lamsvlees 160–180 Verwarm het apparaat voor. Lamsbout 10 minuten, draaien na 5 minuten Lamsfilet 10 minuten, draaien na 5 minuten De filet moet aan beide zijden worden ge- bakken Lamssteaks...
 • Seite 14: Onderhoud En Reiniging

  14 www.electrolux.com 6. ONDERHOUD EN REINIGING Reinig het apparaat na elk gebruik. Droog het apparaat af met een scho- Gebruik altijd kookgerei met een schone ne doek. bodem. 6.2 Reinigen als het apparaat is 6.1 Reinigingsfunctie afgekoeld Raak aan. Elke zone is ingesteld Breng een normaal schoonmaakmid- op 80°C.
 • Seite 15: Montage-Instructies

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De restwarmte-indicatie De braadzone is niet Als het lang duurt alvo- gaat niet aan. heet, omdat hij slechts rens de braadzone vol- kortstondig is gebruikt. doende heet is, neem dan contact op met de klantenservice. Er klinkt geen signaal De signalen zijn uitge- Activeer de signalen (zie...
 • Seite 16 16 www.electrolux.com het frame meegeleverde instructies lezen 8.2 Aansluitkabel voordat u het apparaat installeert. • Het apparaat is voorzien van een aan- sluitsnoer. 8.3 Het bevestigen van de • Vervang de beschadigde voedingskabel afdichtstrip. door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger).
 • Seite 17 NEDERLANDS min. 30 mm min. 20 mm min. 28 mm • Dicht het gat tussen het werkblad en • Trek overmatige siliconen eraf met de het glaskeramiek met siliconen. schraper. • Breng wat sop op de siliconen aan. 8.5 De installatie van meer dan één apparaat Aanvullende onderdelen:aansluit- Gebruik alleen speciaal hittebe- stang(en), hittebestendig silicone, afsluit-...
 • Seite 18 18 www.electrolux.com Schroef losjes de bevestigingsplaten in de juiste gaten van de bescher- mende behuizing. Plaats het eerste apparaat in de ope- ning van het werkblad. Plaats de ver- bindingstang in de opening van het werkblad en duw de halve breedte omhoog tegen het apparaat.
 • Seite 19: Technische Informatie

  NEDERLANDS 9. TECHNISCHE INFORMATIE Serie EQT4520BOG Prod.Nr. 941 460 009 00 Typ 55 TEP 02 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Switzerland Ser.Nr... 1.8 kW Electrolux Vermogen van grillzones Grillzone Nominaal vermogen (max warmte- instelling) [W] Achterkant 900 W...
 • Seite 20: Service Après-Vente

  10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ......37 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Seite 21: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneuse- ment les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez tou- jours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Seite 22: Instructions De Sécurité

  22 www.electrolux.com • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. • Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
 • Seite 23 FRANÇAIS • L'appareil doit être relié à la terre. • Ne laissez jamais l'appareil sans surveil- lance pendant son fonctionnement. • Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché. • N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en con- •...
 • Seite 24: Mise Au Rebut

  24 www.electrolux.com • Ne placez jamais de papier aluminium • Nettoyez régulièrement l'appareil afin sur l'appareil. de maintenir le revêtement en bon état. • N'utilisez pas de récipients en fonte ou • Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur en aluminium, ni de récipients dont le pour nettoyer l'appareil.
 • Seite 25: Description Du Bandeau De Commande

  FRANÇAIS – Ne posez pas de récipients au milieu 3.2 Remarques spéciales de la surface de cuisson entre les concernant le gril Teppan Yaki deux zones, car la surface inégale peut les faire vaciller. • En cas d'utilisation fréquente de l'appa- reil, le milieu de la surface de cuisson –...
 • Seite 26: Utilisation Quotidienne

  26 www.electrolux.com touche sensitive fonction Voyants du minuteur des zo- Pour indiquer les zones de rôtissage pour nes de rôtissage lesquelles vous avez sélectionné une du- rée. Affichage du minuteur Pour indiquer la durée, en minutes. Pour indiquer que le minuteur progressif fonctionne (de 1 à...
 • Seite 27: Niveau De Cuisson

  FRANÇAIS • Vous avez renversé quelque chose ou 4.5 Minuteur placé un objet sur le bandeau de com- mande pendant plus de 10 secondes Minuteur dégressif (une casserole, un torchon, etc.). Un si- gnal sonore retentit pendant un court Utilisez le minuteur dégressif pour régler la instant, et la table de cuisson se désac- durée de fonctionnement de la zone de tive.
 • Seite 28 28 www.electrolux.com • Sélection de la zone de rôtissage (si involontaire du niveau de cuisson par plusieurs zones de rôtissage sont exemple. en cours d'utilisation) :appuyez sur Réglez tout d'abord le niveau de cuisson. Pour démarrer cette fonction, appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant de la zone de rôtissage sou-...
 • Seite 29: Conseils Utiles

  FRANÇAIS • quand vous appuyez sur 4.8 OffSound Control (Désactivation et activation des • quand le minuteur arrive en fin de cour- signaux sonores) • quand le décompte se termine • quand vous posez un objet sur le ban- Désactivation des signaux deau de commande.
 • Seite 30 30 www.electrolux.com Préchauffez toujours l'appareil. Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Poisson et crustacés 140–160 Préchauffez l'appareil. Darnes de saumon 8 minutes, retournez au bout de 4 minutes. Grosses crevettes (décor- 6 minutes, retournez au tiquées) bout de 3 minutes.
 • Seite 31 FRANÇAIS Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Châteaubriand 160 puis 100 Faites revenir la viande dans de l'huile sur tous les côtés (retournez uni- quement lorsque la vian- de n'adhère pas à la poê- le). Terminez la cuisson pendant 10 minutes sur un côté...
 • Seite 32: Entretien Et Nettoyage

  32 www.electrolux.com Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Riz précuit 140-160 10 - 15 minutes, retour- nez plusieurs fois. Nouilles précuites 140-160 15 - 20 minutes, retour- nez à mi-cuisson. l'amidon, peut nuire à la santé à cause de Informations sur l'acrylamide l'acrylamide.
 • Seite 33 FRANÇAIS Problème Cause probable Solution Allumez de nouveau l'ap- pareil et réglez le niveau de cuisson en moins de 7 secondes. Vous avez appuyé sur N'appuyez que sur une plusieurs touches sensiti- seule touche sensitive à ves en même temps. la fois.
 • Seite 34: Instructions D'installation

  34 www.electrolux.com cien du Service Après-vente ou du maga- ves au Service Après-vente et aux condi- sin vendeur peut être facturé même en tions de garantie figurent dans le livret de cours de garantie. Les instructions relati- garantie. 8. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVERTISSEMENT Reportez-vous au chapitre «...
 • Seite 35 FRANÇAIS 8.4 Montage min. 500mm min. 50mm R 5mm 55mm min. 30 mm min. 20 mm min. 28 mm • Isolez l'espace entre le plan de travail et • Retirez l'excédent de silicone avec le la vitrocéramique avec du silicone. grattoir.
 • Seite 36 36 www.electrolux.com 8.5 Installation de plusieurs appareils Pièces ajoutées : barre(s) d'accouple- N'utilisez que du silicone spécial ment, silicone résistant à la chaleur, forme résistant à la chaleur. en caoutchouc, bride d'étanchéité. Découpe du plan de travail 580 mm 360 mm...
 • Seite 37: Caracteristiques Techniques

  Enlevez soigneusement le silicone en trop avec une lame de rasoir. Nettoyez soigneusement la surface vitrocéramique. 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Serie EQT4520BOG Prod.Nr. 941 460 009 00 Typ 55 TEP 02 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Switzerland Ser.Nr...
 • Seite 38 38 www.electrolux.com votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
 • Seite 39 10. UMWELTTIPPS ............56 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Seite 40: Sicherheitsinformationen

  40 www.electrolux.com 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine feh- lerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen...
 • Seite 41: Kochen Mit Fett Oder Öl Auf Einem Unbeaufsichtigten

  DEUTSCH • Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand füh- ren. • Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu lö- schen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bede- cken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feu- erlöschdecke.
 • Seite 42 42 www.electrolux.com • Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten • Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuch- muss das Gerät von der elektrischen ten oder nassen Händen oder wenn es Stromversorgung getrennt werden. mit Wasser in Kontakt gekommen ist. • Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige •...
 • Seite 43: Entsorgung

  DEUTSCH • Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. • Kochgeschirr aus Gusseisen oder Alu- miniumguss oder mit beschädigten Bö- • Reinigen Sie das Geräts mit einem wei- den kann die Glaskeramikoberfläche chen, feuchten Tuch.
 • Seite 44: Bedienfeldanordnung

  44 www.electrolux.com che verringert sich von 180 °C auf 100 eine kleine Unebenheit bilden. Dies ist °C in ca. 25 Minuten und in ca. 60 Mi- kein Fehler der Kochfläche und die nuten auf 60 °C. Funktion wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.
 • Seite 45: Anzeigen Der Kochstufen

  DEUTSCH Sensorfeld Funktion Timer-Anzeigen der Bräterzo- Zeigen an, für welche Bräterzonen der Ti- mer eingestellt wurde. Timer-Anzeige Zeigt die Zeit in Minuten an. Zeigt an, dass der Garzeitmesser einge- schaltet ist (1 bis 59 Minuten). Zeigt an, dass der Kurzzeitmesser (1 bis 99 Minuten) oder der Kurzzeitwecker ein- geschaltet ist.
 • Seite 46: Brückenfunktion

  46 www.electrolux.com • Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekun- 4.5 Timer den mit verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt (Topf, Kurzzeitmesser. Tuch usw.). Ein Signal ertönt eine Zeit lang und das Gerät wird ausgeschaltet. Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, Entfernen Sie den Gegenstand oder rei- wie lange eine Kochzone für einen einzel-...
 • Seite 47: Verriegelung

  DEUTSCH Der Timer bleibt eingeschaltet. Berühren Sie so oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuch- Berühren Sie zum Ausschalten der tet. Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstu- fe wird eingestellt. Wenn diese Funktion in Betrieb ist, wird Diese Funktion wird deaktiviert, sobald angezeigt.
 • Seite 48: Aktivieren Des Signaltons

  48 www.electrolux.com • Bei der Berührung von Berühren Sie 3 Sekunden lang. Die Anzeigen leuchten auf und erlöschen. Be- • Bei Ablauf des Kurzzeitweckers. rühren Sie 3 Sekunden lang. leuch- • Bei Ablauf des Kurzzeitmessers. tet , da der Signalton deaktiviert ist. Be- •...
 • Seite 49 DEUTSCH Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Riesengarnelen (ohne 6 Minuten, nach 3 Minu- Schale) ten wenden. Haifischsteaks, ca. 2,5 10 Minuten, nach 5 Minu- cm dick ten wenden. Seezungen, Müllerin Art 8 Minuten, nach 4 Minu- ten wenden, helle Seite zuerst.
 • Seite 50 50 www.electrolux.com Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Schweinemedaillons 8 Minuten, nach 4 Minu- ten wenden (je nach Di- cke). Schweinshalssteaks 8 Minuten, nach 4 Minu- ten wenden. Schweinsschnitzel 6 Minuten, nach 3 Minu- ten wenden. Rippchen 8 - 10 Minuten, mehrmals wenden.
 • Seite 51: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH bei stärkehaltigen Produkten, eine Informationen zu gesundheitliche Gefährdung durch Acrylamiden Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen Wichtig! Nach neuesten zu garen und die Speisen nicht zu stark wissenschaftlichen Erkenntnissen kann zu bräunen. die Bräunung von Lebensmitteln, speziell 6.
 • Seite 52 52 www.electrolux.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Wasser- oder Fettspritzer Wischen Sie das Bedien- befinden sich auf dem feld ab. Bedienfeld. Ein akustisches Signal er- Mindestens ein Sensor- Entfernen Sie den Gegen- tönt und das Gerät schal- feld wurde bedeckt. stand von den Sensorfel- tet ab.
 • Seite 53: Montageanleitung

  DEUTSCH 8. MONTAGEANLEITUNG WARNUNG! Siehe Kapitel „Sicherheitshinwei- se“. Vor der Montage 230V~ Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle Daten, die Sie unten auf dem Typen- schild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gerätegehäuse. • Modell ......Wenn Sie den Zubehörrahmen C-FRAME verwenden, lesen Sie zuerst die mit dem •...
 • Seite 54: Montage Von Mehr Als Einem Gerät

  54 www.electrolux.com R 5mm 55mm min. 30 mm min. 20 mm min. 28 mm • Dichten Sie den Spalt zwischen der Ar- • Entfernen Sie das überschüssige Silikon beitsplatte und der Glaskeramik mit Sili- mit einem Schaber. kon ab. • Geben Sie etwas Seifenlauge auf das Silikon.
 • Seite 55 DEUTSCH Montage von mehr als einem Gerät Legen Sie den Arbeitsplattenaus- schnitt fest und sägen Sie ihn aus. Legen Sie die Geräte nacheinander mit der Rückseite nach oben auf eine weiche Fläche, zum Beispiel eine De- cke. Kleben Sie den Dichtungsstreifen umlaufend auf der Unterseite des Ge- räts entlang des äußeren Randes der Glaskeramik auf.
 • Seite 56: Technische Daten

  Tag dauern. Entfernen Sie das überschüssige Sili- kon vorsichtig mit einer Rasierklinge. Reinigen Sie die Glaskeramikoberflä- che. 9. TECHNISCHE DATEN Serie EQT4520BOG Prod.Nr. 941 460 009 00 Typ 55 TEP 02 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Switzerland Ser.Nr...
 • Seite 57 DEUTSCH...
 • Seite 58 58 www.electrolux.com...
 • Seite 59 DEUTSCH...
 • Seite 60 www.electrolux.com/shop...

Inhaltsverzeichnis