Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

A52600HLW0
DE GEFRIERTRUHE
BENUTZERINFORMATION
2
EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
18

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für AEG A52600HLW0

 • Seite 1 A52600HLW0 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ...
 • Seite 2: Für Perfekte Ergebnisse

  Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhalt INHALT 4 Sicherheitshinweise 6 Betrieb 7 Bedienblende 8 Bedienblende 8 Täglicher Gebrauch 10 Praktische Tipps und Hinweise 11 Reinigung und Pflege 13 Was tun, wenn … 16 Technische Daten 16 Montage 17 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur...
 • Seite 4: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
 • Seite 5 Sicherheitshinweise Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kom- ponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften •...
 • Seite 6: Betrieb

  Betrieb • Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird. Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzste- cker aus der Steckdose. •...
 • Seite 7: Ausschalten Des Geräts

  Bedienblende Die Kontrolllampe leuchtet auf. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung. Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf. Ausschalten des Geräts Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position OFF. Temperaturregelung Die Temperatur wird automatisch geregelt.
 • Seite 8: Temperaturwarnung

  Bedienblende Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden. Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des FROSTMATIC Schalters (Schnellgefrie- ren) ausgeschaltet werden. Die FROSTMATIC-Kontrolllampe schaltet sich aus. Temperaturwarnung Ein Anstieg der Temperatur in einem Fach (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie folgt angezeigt: •...
 • Seite 9: Öffnen Und Schließen Des Deckels

  Täglicher Gebrauch Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewoll- ten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder so- fort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
 • Seite 10: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise 1061 1201 1336 1611 Weiter Körbe können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen. Sicherheits-Verriegelung Die Gefriertruhe ist mit einer Spezialverriegelung ausgestattet, um eine versehentliche Verriegelung zu vermeiden. Die Verriegelung ist so beschaffen, dass Sie den Schlüssel um- drehen und den Deckel nur so schließen können, wenn Sie den Schlüssel in die Verriege- lung stecken.
 • Seite 11: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie mög- lich in der Verpackung zu haben; • achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;...
 • Seite 12: Abtauen Des Gefriergeräts

  Reinigung und Pflege VORSICHT! Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innen- raums beschädigen können. Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen. Der Kompressorbereich muss nicht gereinigt werden. Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
 • Seite 13: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das Gerät weiterlaufen lassen, bitten Sie je- manden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem mögli- chen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt. WAS TUN, WENN … VORSICHT! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
 • Seite 14 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Zu starke Reif- und Eisbil- Das Gefriergut ist nicht korrekt Verpacken Sie die Lebensmittel dung. verpackt. besser. Der Deckel schließt nicht rich- Prüfen Sie, ob der Deckel gut tig oder ist nicht richtig ge- schließt und die Dichtungen un- schlossen.
 • Seite 15: Austauschen Der Lampe Für Die Innenbeleuchtung

  Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel stand zu lange Zeit Lassen Sie den Deckel nicht län- auf. ger als unbedingt erforderlich of- fen. Es ist zu kalt im Gefrier- Die Temperatur ist nicht richtig Stellen Sie eine höhere Tempera- schrank.
 • Seite 16: Technische Daten

  Technische Daten TECHNISCHE DATEN Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe (mm): Weitere technische Informationen be- finden sich auf dem Typenschild auf 876 × 946 × 665 der rechten Außenseite des Gerätes. Ausfalldauer 32 Stunden MONTAGE Aufstellung WARNUNG! Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw.
 • Seite 17: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz 2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 5 cm beträgt. 3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm beträgt. Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses...
 • Seite 18 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας...
 • Seite 19 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 20 Πληροφορίες ασφαλείας 22 Λειτουργία 23 Πίνακας χειριστηρίων 24 Πρώτη χρήση 24 Καθημερινή χρήση 26 Χρήσιμες συμβουλές 27 Φροντίδα και καθάρισμα 29 Τι να κάνετε αν... 31 Τεχνικά χαρακτηριστικά 32 Εγκατάσταση 32 Περιβαλλοντικά θέματα Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης: Σημαντικές...
 • Seite 20: Πληροφορίεσ Ασφαλείασ

  Πληροφορίες ασφαλείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπερι‐ λαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών...
 • Seite 21 Πληροφορίες ασφαλείας Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού: – αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης – εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή • Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυτού του προϊό‐ ντος...
 • Seite 22: Φροντίδα Και Καθαρισμός

  Λειτουργία Φροντίδα και καθαρισμός • Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδο‐ σίας από την πρίζα. • Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. • Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησι‐ μοποιείτε...
 • Seite 23: Ρύθμιση Θερμοκρασίας

  Πίνακας χειριστηρίων Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, ανάβει η λυχνία συναγερ‐ μού. Απενεργοποίηση Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση OFF. Ρύθμιση θερμοκρασίας Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε την...
 • Seite 24: Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας

  Πρώτη χρήση Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το διακόπτη FROSTMATIC. Η ένδειξη FROSTMATIC θα σβήσει. Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη (για παράδειγμα λόγω διακοπής ρεύματος) υπο‐ δεικνύεται από τα εξής: • ενεργοποίηση της λυχνίας συναγερμού •...
 • Seite 25: Ημερολόγιο Κατεψυγμένων Τροφίμων

  Καθημερινή χρήση Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισσότερο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα τε‐ χνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν και πάλι...
 • Seite 26: Κλειδαριά Ασφαλείας

  Χρήσιμες συμβουλές 1061 1201 1336 1611 Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα καλάθια από το τοπικό κέντρο σέρβις. Κλειδαριά ασφαλείας Ο καταψύκτης διαθέτει ειδική κλειδαριά, για να αποτρέπεται η τυχαία ασφάλιση της συ‐ σκευής. Η κλειδαριά έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το καπάκι να κλείνει περιστρέφο‐ ντας...
 • Seite 27: Συμβουλές Για Την Αποθήκευση Κατεψυγμένων Τροφίμων

  Φροντίδα και καθάρισμα • μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμέ‐ να τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων; • τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά; το...
 • Seite 28: Απόψυξη Του Καταψύκτη

  Φροντίδα και καθάρισμα Ο χώρος του συμπιεστή δεν χρειάζεται καθαρισμό. Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να προ‐ σβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή. Για το λό‐ γο αυτό συστήνεται το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μόνο με χλιαρό νερό...
 • Seite 29 Τι να κάνετε αν... ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ... ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Ακούγονται...
 • Seite 30 Τι να κάνετε αν... Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐ Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία. μοκρασία. Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το Τοποθετήστε σωστά το πώμα απο‐ πώμα αποστράγγισης νερού. στράγγισης νερού. Το καπάκι δεν κλείνει εντε‐ Υπάρχει υπερβολικός πάγος. Απομακρύνετε...
 • Seite 31: Αντικατάσταση Του Λαμπτήρα

  Τεχνικά χαρακτηριστικά Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Η θερμοκρασία στο εσωτερι‐ Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ‐ Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία. κό του καταψύκτη είναι πο‐ μοκρασία. λύ χαμηλή. Η συσκευή δεν λειτουργεί κα‐ Δεν έχει συνδεθεί σωστά το φις Συνδέστε σωστά το φις τροφοδο‐ θόλου.
 • Seite 32: Εγκατάσταση

  Εγκατάσταση ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Τοποθέτηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την απόρριψη μιας παλιάς συσκευής με κλειδαριά ή μάνδαλο στο καπάκι, βεβαιω‐ θείτε ότι τα εξαρτήματα αυτά δεν λειτουργούν, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος παγίδευσης παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής. Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, η πρόσβαση στο φις πρέπει να είναι ελεύθερη. Η...
 • Seite 33 εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος...
 • Seite 36 820419951-A-312010...

Inhaltsverzeichnis